ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล

ช่องทางการร้องเรียน

1.ด้วยตนเองโดยมาพบเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสตูล  เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์

2.เขียนจดหมายและส่งไปรษณีย์

3.ร้องเรียนทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสตูล (www.stm.go.th) ที่เว็บบอร์ด  "ร้องเรียน สคบ.สตูล"และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้  (www.consumersouth.org)  และอีเมล  (muni_health@hotmail.com)

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน