กิจกรรม

กิจกรรม

236 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|

บรรยายแกนนำจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย twoseadj on September,14 2011 10.44

แม้เหตุการณ์ความไม่สงบจะส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนจาก 3 จังหวัด แต่เรื่องการละเมิดและเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือ การถูกละเมิดสิทธิจากการบริโภคยังคงมีปรากฎให้เห็นไม่น้อยกว่าพื้นที่ใดของประเทศ การพัฒนาแกนนำเครือข่ายเพื่อการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคจาก 3 จังหวัดภาคใต้ขึ้นเม

ปรับโครงสร้างศพบ.สข.สู่องค์การอิสระเพื่อการ คบ.

โดย twoseadj on June,30 2011 12.17

ภายหลังการทำงานเข้าสู่ปีที่ 3 ของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา อันเป็นกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา มีผู้บริโภคจำนวนมากได้ร้องเรียนผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค แต่การทำงานที่ผ่านมายังมีอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จึงร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขล

กรรมการติดตาม คคส.จุฬา ลงพื้นที่นิเทศโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย คบ.ภาคใต้

โดย twoseadj on March,25 2011 15.50

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา คณะผู้ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรรณา ศรียานุภาพและผศ.ดร.ธงชัย และทีมงานได้ติดตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยส

ธปท.สาขาภาคใต้เปิดศูนย์แก้ปัญหาทางการเงิน

โดย twoseadj on March,25 2011 15.37

นายปราณีต โชติกีรติเวช ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.สภต.) แถลงว่า ธปท.สภต. ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทางการเงินจากประชาชนผู้บริโภคตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ประสงค์จะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการของสถาบันทางการเงินโดยเฉพาะด้านก

จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค "เทศบาลตำบลกำแพง" อ.ละงู จ. สตูล

โดย wanna on September,28 2010 15.04

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ. ) ได้ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในเรื่องการผลักดันจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี , คุณเจตกร หวันส

ผู้บริโภคภาคใต้ย้ำชัด อยากเห็นงานคุ้มครองก้าวหน้า ต้องหนุนเครือข่าย

โดย twoseadj on August,17 2010 00.38

"ผู้บริโภคภาคใต้ย้ำชัด อยากเห็นงานคุ้มครองผู้บริโภคก้าวหน้า ต้องหนุนเครือข่าย"เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์ กล่าวในช่วงกิจกรรมเสวนา เรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมเครือข่ายต่องานคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในงาน สคบ.สัญจร จังหวัดสงขลา ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า&nb

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ

โดย twoseadj on July,08 2010 00.30

การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการ อาทิ เช่น นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนา

ประชุมร่วมทำข้อมูลเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผักปลอดสารพิษ

โดย wanna on June,18 2010 13.18

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิครินทร์ , ตัวแทนโรงเรียนชาตรีวิทยา , ตัวแทนโรงเรียนวรพัฒน์ , โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ,โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเร

หารือเข้ม...เครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องยุติเก็บ 107 บาทผิดชำระหนี้ค่าไฟ

โดย twoseadj on May,27 2010 13.50

ภายหลังจากศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลาและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้มีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เกี่ยวกับความชอบธรรมในการเรียกเก็บ 107 บาท กรณีผิดนัดชำระค่าไฟฟ้า แล้วนั้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สจรส.

ประชุมคณะทำงานศูนย์พิทักษ์สิทธิปริกสู่องค์การอิสระ

โดย twoseadj on May,19 2010 09.44

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา(ศพบ.สข.) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ภาคใต้ มอ.) ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลตำบลปริก ได้จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับคณะทำงานศูนย์ฯ โดยมีรองนายกเทศมนตรี กอเส็ม ดาอี ผู

บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรโอเดียน ประจำเดือนตุลาคม 58 ณ ห้างฯโอเดียน เมือวันเสาร์ที่ 3 ต.ค.58 ลูกค้าคึกคักทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

โดย odean on October,03 2015 18.06

บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรโอเดียน ประจำเดือนตุลาคม 58 ณ ห้างฯโอเดียน เมือวันเสาร์ที่ 3 ต.ค.58 ลูกค้าคึกคักทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานครั้งนี้

สจรส.ม.อ.ร่วมงานสนับสนุนเทศกาลกินเจ หาดใหญ่ 2558 กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์ โดยมีงานแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.ย.58 ณ วัดถาวรวร

โดย odean on September,24 2015 20.00

สจรส.ม.อ.ร่วมงานสนับสนุนเทศกาลกินเจ หาดใหญ่ 2558 กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์ โดยมีงานแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.ย.58 ณ วัดถาวรวราราม โดยจะเริ่มช่วงเทศกาลกินเจ วันที่ 13-21 ต.ค.58

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

โดย odean on September,14 2015 10.38

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกำแพงเพชร  ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

อาจารย์มนทิรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่สวนกง เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชนเพื่อเตรียมอบรมเรื่องมาตรฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป

โดย odean on September,14 2015 10.35

อาจารย์มนทิรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่สวนกง เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชนเพื่อเตรียมอบรมเรื่องมาตรฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป

วันนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครัวตลาดเกษตร ม.อ. และตลาดเกษตร ม.อ. ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม "สภาคณบดีสาขาเกษตร" จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

โดย odean on September,14 2015 10.34

วันนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครัวตลาดเกษตร ม.อ. และตลาดเกษตร ม.อ. ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม "สภาคณบดีสาขาเกษตร" จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

ห้ามพลาด!!!! พบกับ ตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ขอเชิญ เลือกซื้อสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย จากเกษตรผู้ผลิตโดยตรงใน จ.สงขลา

โดย odean on September,14 2015 10.29

ห้ามพลาด!!!! พบกับ ตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ขอเชิญ เลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จากเกษตรผู้ผลิตโดยตรงใน จ.สงขลา พบตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าห้างฯโอเดียน

บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ประจำเดือนกันยายน 58 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 58 ณ บริเวณหน้าห้างฯโอเดียน เพื่อให้ผู้บริโภคพบผู้ผลิตอาหารปลอดภัย

โดย odean on September,05 2015 16.29

บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ประจำเดือนกันยายน 58 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 58 ณ บริเวณหน้าห้างฯโอเดียน เพื่อให้ผู้บริโภคพบผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรกรโดยตรง สนับสนุนโดย สจรส.ม.อ., สสส ,เทศบาลนครหาดใหญ่ , ห้างฯโอเดียน

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต บันทึกเทปงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่23 ออกอากาศทางช่องเคเบิล 93

โดย odean on August,26 2015 11.00

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต บันทึกเทปงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่23 ออกอากาศทางช่องเคเบิล 93

อาหารของแม่ อาหารเพื่อแม่ !! คอยติดตาม " แกงส้มสูตรรักแม่ "ที่ลูก 3 คนร่วมทำอาหารให้แม่และพ่อ พร้อมความคิดเห็นของกลุ่มลูกกตัญญูที่ทำให้อาหารของแม่

โดย odean on August,26 2015 10.57

อาหารของแม่ อาหารเพื่อแม่ !! คอยติดตาม " แกงส้มสูตรรักแม่ "ที่ลูก 3 คนร่วมทำอาหารให้แม่และพ่อ พร้อมความคิดเห็นของกลุ่มลูกกตัญญูที่ทำให้อาหารของแม่ กลับมามีบทบาทอีกครั้งในยุคนี้ พบกับ อาหารของแม่ ตอน อาหารเพื่อแม่ ทาง Cable ใกล้บ้านท่าน รักแม่ที่หนึ่งเลยนะ !

236 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|