ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

813 items(1/82) 2 3 4 5 Next » Last »|

ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ จะนะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย อ.จินตนา เจริญเนตรกุล ได้จัดอบรมการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การทำข้าวเกรียบ

โดย odean on August,26 2015 10.51

ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ จะนะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย อ.จินตนา เจริญเนตรกุล ได้จัดอบรมการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การทำข้าวเกรียบปลาหมึก กือโปะ ปลาหมึกยัดไส้ ให้กับกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้าน บ้านสวนกง อ.จะนะ

บรรยากาศการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สุดยอดความอลังการ หนึ่งในกิจกรรมงานอาหารของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ ถนนสเน่หานุสรณ์

โดย odean on August,04 2015 11.46

บรรยากาศการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สุดยอดความอลังการ หนึ่งในกิจกรรมงานอาหารของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ ถนนสเน่หานุสรณ์ โดยมีเข้าเยี่ยมงานเป็นจำนวนมาก สนับสนุนงานโดย สสส.,สจรส.ม.อ.,อบจ.สงขลา,เทศบาลนครหาดใหญ่,จังหวัดสงขลา,ห้างโอเดียน เมื่อวันที่ 1 ส.ค.58

บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 4 ก.ค.58 โดยภายในตลาดไดมีคุณวรรณา สุวรรณชาตรี ผู้ประสานงานโครงการประชุมและเยี่ยมชมตลาด

โดย odean on July,09 2015 17.08

บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 4 ก.ค.58 โดยภายในตลาดไดมีคุณวรรณา สุวรรณชาตรี ผู้ประสานงานโครงการประชุมและเยี่ยมชมตลาด และได้มีเจ้าหน้าจากเทศบาลนครนครหาดใหญ่มาประเมินตลาด

วันนี้ โครงการอาหารเป็นยา ปีที่ 2 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)

โดย odean on July,01 2015 22.48

วันนี้ โครงการอาหารเป็นยา ปีที่ 2 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการอาหารเป็นยาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 58 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยในวันนี้มีเมนู1. ข้าวยำเครื่องแกงปลาย่าง2. แกงเลียง ขี้เหล็ก

อบรมอาหารเป็นยาสมุนไพร ปี 2

โดย wanna on June,30 2015 13.44

อบรมอาหารเป็นยาสมุนไพร ปี 2 ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 1-2 ก.ค.58ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการ 3401 อาคาร 3 ชั้น 4คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมนูวันที่ 30 มิ.ย. แกงคั่วกุ้งหน่อกระวาน น้ำส้มแขกเหมาะกับผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร และเมนูหัวปลีทอด น้ำเกษรดอกบัว อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์และ

ประเภทที่ 1. ประกวดวาดภาพ “อาหารของแม่ที่หนูประทับใจ”ระดับชั้น (ป.4–ป.6) (โดยทุกโรงเรียนทำการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดในวันที่ 1 ส.ค.58

โดย dezine on June,19 2015 09.06

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทที่ 1. ประกวดวาดภาพ โอาหารของแม่ที่หนูประทับใจโระดับชั้น (ป.4โป.6) (โดยทุกโรงเรียนทำการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดในวันที่ 1 ส.ค.5

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน "อาหารของแม่" ^ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา^

โดย wanna on June,16 2015 14.45

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน "อาหารของแม่"^ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา^**ส่งผลงานมาได้ที่ น.ส. วรรณา สุวรรณชาตรี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หรือทาง Email wannasu@gmail.com**ผลงานที่ส่งเข

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน "อาหารของแม่" ^ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา^

โดย wanna on June,16 2015 14.44

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน "อาหารของแม่"^ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา^**ส่งผลงานมาได้ที่ น.ส. วรรณา สุวรรณชาตรี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หรือทาง Email wannasu@gmail.com**ผลงานที่ส่งเข

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน "อาหารของแม่" ^ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา^

โดย wanna on June,16 2015 14.43

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน "อาหารของแม่"^ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา^**ส่งผลงานมาได้ที่ น.ส. วรรณา สุวรรณชาตรี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หรือทาง Email wannasu@gmail.com**ผลงานที่ส่งเข

813 items(1/82) 2 3 4 5 Next » Last »|