สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

สถานที่

เลขที่ 220 หมู่ที่ 2 ถนน คลองขุด-นาแค

ต.คลองขุด อ.เมือง

จ.สตูล 91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-722344

ผู้ประสานงาน

 

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะเน้นช่วงที่ใช้รถตามท้องถนนมากๆ เช่น เทศกาลวันสำคัญ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่

2.การคุ้มครองผู้โดยสาร เช่น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้โดยสารสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

3.การประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขนส่ง คมนาคม ด้วยการจัดรายการวิทยุ

ช่องทางการร้องเรียน

1.แจ้งด้วยตนเองที่ขนส่งจังหวัด
2.แจ้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัด

3.แจ้งผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดสตูล 074-722344 หรือสายด่วน 1584

4.แจ้งทางจดหมาย

5.www.dlt.go.th/satunindex.php

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 3 ส.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน