บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

ผู้พิทักษ์ผู้บริโภค » ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่างชาติในตำบลปริก
priknoy
ระยะเวลากว่าครึ่งเดือนที่แล้วมาชุมชนของเราได้ให้การต้อนรับอาสาสมัครจากหลายประเทศอาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส เยอรมันนี ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับเราอาสาสมัครเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคต่างชาติในตำบลปริก พวกเขาได้ซื้อหมีต่อ »
ผู้พิทักษ์ผู้บริโภค » นมโรงเรียน
priknoy
ผู้พิทักษ์ผู้บริโภค ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคตัวน้อยในเรื่องของความพึงพอใจในคุณภาพของนมโรงเรียน ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ทำการจัดหามาให้เพื่อนักเรียนได้ดื่มพบว่าทั้งนมถุง และนมกล่องยังเป็นนมที่มีคุณภาพดีแต่มีสิ่งที่น้อง ๆ ฝากมาบอกผู้ใหญ่ใจดีว่ามีต่อ »
แผนที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคไทยและเทศ » องค์กรผู้บริโภคในต่างประเทส
twoseadj

 

มีต่อ »
สคบ.จังหวัดสงขลา » สคบ.
Nus
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลาที่อยู่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000โทรศัพท์ 0-7431-3206, 0-7431-6478-9 ต่อ สคบ.มีปัญหาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ปรึกษาได้ที่ สคบ.จังหวัดสงขลาบ้าน เช่นปัญหาเหล่านี้.. ซื้อบ้านแล้ว ไม่ได้โอน บ้านมีต่อ »
แผนที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคไทยและเทศ » แผนที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคไทยเละเทศ
twoseadj

 

มีต่อ »