Oryor Ranotwittaya school Oryor Ranotwittaya school

เว็บของชุมนุมครับ http://oryorranotwittaya.blogspot.com/

อย.น้อย โรงเรียนระโนดวิทยา

เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจแก่เว็บ อย.น้อยโรงเรียนระโนดวิทยา
ขณะนี้ ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จังหวัดสงขลา ได้พัฒนานวตกรรมด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการพัฒนาเว็บบล็อกของ ชุมนุม อย.น้อย สำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้มีต่อ »