Super NUCHI Super NUCHI

รวมพลังเป็นเครือข่ายเพื่อความเข้มเเข็งของผู้บริโภค

ซุปเปอร์ผู้บริโภค

คำแนะนำ การใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี
อ่า.....ใครที่ใช้คอนเเทคเลนส์ เพราะสายตาสั้น ยาว หรือ ใช้เพื่อความสวยงามกลมโต บ้องเเบ๊ว ก็ดีอ่านทางนี้สักนิด นะจ๊ะ:pข้อแนะนำการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบจับเลนส์เพื่อสุขภาพตาที่ดี ควรหยุดใส่เลนส์ 1 วันต่อสัปดาห์ล้างตลับแช่เลนส์ให้สะอาดอยู่เสมอควรใส่เลนส์ก่อนแต่งหน้มีต่อ »
3 จ. ใต้บ้านเราทำหนังสือเดินทางไม่ต้องมาถึงหาดใหญ่ ใกล้เเค่ยะลา
ข่าวมาเเจ้งกับ และประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา จะเปิดทำการวันที่ 1 เมษายน 2552เป็นต้นไปนะค่ะ สำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ ศอ.บต.(ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประชาชนผู้ที่จะใช้บริการทำหน้งสือเดินทาง หากอยู่ใกล้บ้านท่านก็สามารถไปใช้บริการได้โดมีต่อ »