ฐานข้อมูล

องค์กร International Consumer Rights Protection Council ประเทศอินเดีย

by twoseadj @March,10 2009 02.38 ( IP : 203...20 ) | Tags : ฐานข้อมูล

CRPC คือ องค์กรเอกชน (Non governmental organization, NGO) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการต่อกรกับผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพที่มีข้อบกพร่อง โดยมีการให้ความช่วยเหลือด้านการแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติผ่านทางศาลผู้บริโภค (Consumer courts) เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ ในประเทศอินเดีย

ส่วนประกอบของหน้าหลักใน ICRPC ประกอบไปด้วยรูปภาพของประธานกลุ่มที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงการติดต่อยื่นคำร้องจากผู้บริโภค โดยผ่านทาง e-mail : procedure@consumergrievance.com

จุดมุ่งหมายเพื่อ

 • สร้างสังคมที่ปราศจากการ corruption
 • ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้น
 • ช่วยเหลือผู้บริโภคในการต่อสู้กับองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจและการติดสินบน
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้บริโภคในการยื่นคำร้องต่อศาล
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภคฉบับล่าสุดผ่านทาง web site
 • รับมือกับเจ้าหน้าที่ที่โกงกิน ติดสินบน และมีการรายงานไปยังผู้ที่รับผิดชอบ
 • จุดประกายและกระตุ้นให้พลเมืองชาวอินเดียตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค
 • รวบรวมประชาชน และจัดเวทีขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเสวนาปัญหาที่เกิดขึ้น
 • จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และยกเว้นค่าบริการในการเข้าชม website

ใน website จะมีการให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ผู้บริโภคควรรับทราบ เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบ รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในด้านการเตรียมตัวเมื่อต้องการเรียกร้องสิทธิ์ ต้องการฟ้องร้องผ่าน link ที่เป็นหัวข้อในเรื่องต่างๆ ที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกอ่านได้ตามสะดวก

หมายเหตุ เพื่อความถูกต้องท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดจาก http://consumercourt.netfirms.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง