ฐานข้อมูล

องค์กรผู้บริโภค Consumer Action

by twoseadj @March,10 2009 02.09 ( IP : 203...20 ) | Tags : ฐานข้อมูล

Consumer Action

Consumer Action’s Mission

Consumer Action เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิในโลกของธุรกิจ  โดยสามารถบรรลุพันธกิจนี้ด้วยการให้ความรู้ผู้บริโภค เผยแพร่ออกเป็นหลายภาษาและหลากหลายวัฒนธรรม และเป็นทนายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้บริโภค

What we do

Consumer Action เป็นองค์กรที่เรียกร้องสิทธิของผู้บริโภค โดยเป็นตัวแทนในการฟ้องร้อง จัดพิมพ์สื่อให้ความรู้ในหลายๆภาษา เป็นทนายให้ฝ่ายผู้บริโภคที่ต้องการเรียกร้องสิทธิ และจะคอยเปรียบเทียบราคาของบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และการให้บริการทางไกล

เกี่ยวกับ Consumer Action

Consumer Action เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร และเป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ปี 1971  Consumer Action มีชื่อเสียงในเรื่องของสื่อให้ความรู้ผู้บริโภคในหลายๆภาษา และเป็นตัวแทนผู้บริโภคในเรื่องของบัตรเครดิต ธนาคาร เรื่องส่วนตัว ประกันภัย และการบริการสาธารณะ

Advocacy & Media

สนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวกับผู้บริโภค กฎระเบียบและช่วยเหลือผู้บริโภค  การที่องค์กรประสบความสำเร็จได้ เนื่องมาจากความเป็นเครือข่าย  การสร้างความร่วมมือ  และขยายความร่วมมือออกไป

Coalition Activism

Consumer Action เป็นองค์กรที่ดำเนินการด้วยสมาชิกที่ร่วมมือกันเนื่องจากมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม

Consumer Information & Assistance

จัดให้มีการช่วยเหลือแบบไม่คิดเงิน โดยให้คำแนะนำ ความรู้ต่างๆไปในที่ต่างๆ และหลายภาษา เช่น จีน, อังกฤษ และสเปน

Free Multilingual Publications

จัดพิมพ์สื่อให้ความรู้มากกว่าหนึ่งล้านฉบับต่อปีใน 5 ภาษา โดยจัดพิมพ์ไปยังประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้น้อย ภาษาที่ตีพิมพ์ ได้แก่ อังกฤษ, สเปน, จีน, เกาหลี, เวียดนาม เป็นต้น

Internet and Online Services

Consumer Action เป็นหนึ่งในองค์กรเพื่อผู้บริโภคองค์กรแรกๆที่มีการจัดทำเว็บไซต์ โดยได้จัดทำเมื่อปี 1990s.

Multicultural/Multilingual Outreach and Training

จัดให้มีสื่อให้ความรู้ และตัวช่วยเหลือ จัดทำ workshop การอบรม และการให้ความรู้กับชุมชนตามสถานการณ์ หรือตามแต่ที่ชุมชนต้องการ

Translation Services

ให้บริการแปลภาษา โดยสามารถพบได้ที่ประเทศจีน เกาหลี สเปน และเวียดนาม ซึ่งสามารถช่วยแปลความหมายจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องการConsumer Action’s  Projects & Programs

Healthy Children Organizing Project  เป็นโครงการสำหรับคนทำงานที่มีรายได้น้อยใน  San Francisco เพื่อปกป้องเด็กๆ จากความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมที่อันตรายที่สามารถป้องกันได้

MoneyWi$e ร่วมมือกับองค์กรอื่น จัดหาทุนการศึกษาฟรี

Housing Information Project เริ่มต้นเมื่อปี 2006 ในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง ป้องกันการถูกยึดทรัพย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจำนองบ้าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง