เภสัชกรประจำร้าน นายจงสวัสดิ์ สองเมือง
สถานที่ตั้ง ถนนบางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
กระปุกยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชวิศา วงศ์หิรัญเดชา
สถานที่ตั้ง 42 ถนนศรีภูวนารถ หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
กฤษณาสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายกลิ่น ขวัญคง
สถานที่ตั้ง 86/47 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
กิจเจริญเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายสุเมธ วงศ์อิสรภาพ
สถานที่ตั้ง 1040 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ค.ทวีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอุทิศ ทวีรัตน์
สถานที่ตั้ง 113 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางปราณี รัตนสุวรรณ
สถานที่ตั้ง 15( อาคาร 5) ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คลองเรียน 2 เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววันทนา เหรียญมงคล
สถานที่ตั้ง 84 ถนนคลองเรียน 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คลังยาหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน 1.นายยุทธนา วรสิทธิ์เศรษฐ์ 2.นางสาวศุภกานต์ แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง 2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
คลินิคยาหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นายชัชวาลย์ พานรัตนวดี
สถานที่ตั้ง 14/3 ถนนชีอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
จิตรเจริญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางธัญรัศม์ เหมรัชต์จีระกุล
สถานที่ตั้ง 237 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ช่อกุหลาบทิพย์
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
สถานที่ตั้ง 61 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชาญศักดิ์โอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายปัญญา ปิ่นทองคำ
สถานที่ตั้ง 76 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชีวเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายนรพล ชีวประเสริฐกุล
สถานที่ตั้ง 168 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชุมชนหมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นายฐณะวัมน์ พิทักษ์พรปรีชา
สถานที่ตั้ง 14 ซอย 6 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ซันโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิชาญ สว่างนิพันธุ์
สถานที่ตั้ง 2 ถนนพูลสุวรรณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ซิตี้ฟาร์มาซี 2
เภสัชกรประจำร้าน นายศรัณย์ แสงเจริญ
สถานที่ตั้ง 221/1 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ดวงพรโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายจำนง กองรักษเวช
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ดวงพรโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวดวงพร มะโนศักดิ์
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ดับเบิ้ลยูฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายเผด็จ บริสุทธิ์
สถานที่ตั้ง 86 ถนนตันรัตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ต.ชาญเวชเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายปัญจพล บุรณพร
สถานที่ตั้ง 10/11 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ตลาดคนรักสุขภาพ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายทิ่น ถาวรสิทธิ์
สถานที่ตั้ง 433 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ตะวันเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุคนธา เพ็ญมาศ
สถานที่ตั้ง 47/133 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ทาวน์ เซ็นเตอร์ ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสุมาลี พิทักษ์ลิมนุวงศ์
สถานที่ตั้ง 26/2 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ทุ่งเสาฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสิริพร ร่มพฤกษ์
สถานที่ตั้ง 72 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธนาเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธนา อรุโณประโยชน์
สถานที่ตั้ง 41 ถนนเทศบาล 32 ซอย 2 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธนาเภสัช 2
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายดนุ อรุโณประโยชน์
สถานที่ตั้ง 15 ถนนเทศบาล 30 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธาตรีเภสัช 1
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายพิณ กาพัทพงค์
สถานที่ตั้ง 226/14 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธาตรีเภสัช 1
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนันทนา เลิศสุขประเสริฐ
สถานที่ตั้ง 226/14 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธาตรีเภสัช 2
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายพัฒนศักดิ์ ยงยิ่งประเสริฐ
สถานที่ตั้ง 1033 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ธิดาเภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธิดา กู้สกุลชัย
สถานที่ตั้ง 66 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
นครินทร์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายจตุรวิทย์ คงประเสริฐกิจ
สถานที่ตั้ง 66/1 ถนนคลองแห-คูเต่า หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
นิวัติเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางอำไพ อักษรศิริ/นางสุปราณี แก้วประดับ
สถานที่ตั้ง 253 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางนวลศรี เศรษฐนาวา
สถานที่ตั้ง 66-68 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางจรรยา สวัสดิรักษา
สถานที่ตั้ง 229 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท วังเภสัชฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน 1.นายกิตติพงศ์ จินตนุกูล 2.นางสาวชญานิษฐ์ ชูแข
สถานที่ตั้ง 141/3 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน นางบุษบา ตันธนวัฒน์
สถานที่ตั้ง 125-126 ถนนจุติอนุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาที่ 9
เภสัชกรประจำร้าน นายภาสกร กลิ่นมณี/นส.พวงเพชร กลิ่นแก้ว
สถานที่ตั้ง 414 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธนชาติ สังขกุล
สถานที่ตั้ง 65 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เภสัชกรประจำร้าน นายพาทิศ รังษีสว่าง/นางสาววรรณรัตน์ จรูญรัตน์
สถานที่ตั้ง 208 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้วนแกชุน
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบรรจง ประทีปอุษานนท์
สถานที่ตั้ง 5 ถนนเทศบาล 30 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้วนแกชุน
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบรรพต ประทีปอุษานนท์
สถานที่ตั้ง 5 ถนนเทศบาล 30 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้วนแซฮั้ว
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธมกร ชูกำเนิด
สถานที่ตั้ง 81 ซอย 2 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาปาริชาติ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปาริชาติ แก้วอ่อน
สถานที่ตั้ง 454 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยายิ้ม
เภสัชกรประจำร้าน นางปณิตา เหมนทร์
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/
รายละเอียด
บ้านยาเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจินดา โชควิวัฒนชัย
สถานที่ตั้ง 113/1 ถนนรัตนอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาแอร์พอร์ต
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอัจฉรา เสนาทิพย์
สถานที่ตั้ง 8 ถนนหาดใหญ่-สนามบิน หมู่ 6 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านสุขภาพ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวอามิดะ เหมมันต์
สถานที่ตั้ง 57 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านอัญมณีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางวริชญา แจ้งใจ
สถานที่ตั้ง 46/268 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บุญญาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายอิสสระ องค์กบิลย์
สถานที่ตั้ง 91 ถนนมนตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บู๊ทส์ บิ๊กซี หาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเจติษฐา มั่นคงพิทักษฺกุล
สถานที่ตั้ง (ห้างคาร์ฟู) ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บู๊ทส์ สาขาหาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรธิดา สกุลจตุพร
สถานที่ตั้ง 29 (ห้างลีการ์เดนส์) ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ปันยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเสาวลักษณ์ ฉายวิริยะ
สถานที่ตั้ง 489/5 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ปุณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอารีย์ ปานรงค์
สถานที่ตั้ง 531 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ฝ่าเซ็นโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุวรา แซ่ลิ่ม
สถานที่ตั้ง 184 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พงศ์ฟาร์มาแคร์
เภสัชกรประจำร้าน นายธีระพงค์ เทพทวี
สถานที่ตั้ง 240 ถนนคลองเรียน 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พรพรรณสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางพรพรรณ แซ่ตั้ง
สถานที่ตั้ง 69/20 ถนนแสงอาทิตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พรหมรังษีเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวิจารณ์ วิสารทพงศ์
สถานที่ตั้ง 236 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พระยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายพงค์เทพ สุธีรวุฒิ
สถานที่ตั้ง 22 ถนนประชารักษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พฤกษชาติโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวกัลยกร ลิขิตกำจร
สถานที่ตั้ง 92 ซอย 10 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
พี ที เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางพรรณพิมล จันทร์วีระยุทธ
สถานที่ตั้ง 280/1 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ภาคภูมิเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
สถานที่ตั้ง 492 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ภินันท์เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสิริมา จิระนคร
สถานที่ตั้ง 40/2 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ภินันท์เภสัช 1
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุรศักดิ์ เวชชาภินันท์
สถานที่ตั้ง 49 ถนนตันรัตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ภีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายภักดี สุระ
สถานที่ตั้ง 46/16 ถนนประชาอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
มะลิหอมสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาวลักษณวดี เจริญวัฒน์อนันต์
สถานที่ตั้ง 99/1 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
มานิตาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวมานิตา ตันติวุฒิพงศ์
สถานที่ตั้ง 81 ถนนสราญราษฎร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
มิตรแท้ฟาร์มาซี สาขา ราษฎร์อุทิศ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกัญญา โขจุลธรรม
สถานที่ตั้ง 114 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ยินดีฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเกียรติชัย วีระชาญณรงค์
สถานที่ตั้ง 30-32 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ยินดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวทิพย์สุดา บุญอุปถัมภ์
สถานที่ตั้ง 696 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
รวมยาเมดแคร์
เภสัชกรประจำร้าน นางพัชรี ผิวเรืองนนท์
สถานที่ตั้ง 188/13 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
รัตนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางบังอร รัตนประภาต
สถานที่ตั้ง 101 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฐาปนี ผิวแดง
สถานที่ตั้ง 111/19 หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านครอบครัวยา
เภสัชกรประจำร้าน 1)นายนิธิพงษ์ จารุรักษา 2)น.ส.อรนิชา สโมทานทวี
สถานที่ตั้ง 41/3 ถนนปรีดารมย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านธรรมชาติ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางจุรีรักษ์ หมัดอาด้ำ
สถานที่ตั้ง 1139/2-3 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาสุขภาพเอวัน
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเขมจิรา รติสมิทธ์
สถานที่ตั้ง 474 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาอุ่นใจ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวดุสิตา เทพเกื้อ
สถานที่ตั้ง 333/40 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาเภสัชฯ มอ.
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสรียา เชาวกิจเจริญ
สถานที่ตั้ง 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
รุ่งเรืองเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุวัฒน์ เจริญญาณพันธ์
สถานที่ตั้ง 21/5 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ลัคกี้ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายศุภวุฒิ โฆษิตศุภกุล
สถานที่ตั้ง 394 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ล้านยาโอสถ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชลัญธร ศรีพุฒ
สถานที่ตั้ง 49/11 หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ลีเฮงฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางเอสรา ศรีสวัสดิ์นุภาพ
สถานที่ตั้ง 18/9 ซอย สุคนธหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
วรวรรณเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางวรวรรณ อาชานนท์ ,นายทวีศิล อาชานนท์
สถานที่ตั้ง 28 ถนนฉัยยากุลอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายพงศ์กวี กาลเนาวกุล
สถานที่ตั้ง 26/2-7 ซอย อาคารเสน่หาพลาซ่า ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซีหาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศิริรัตน์ ยกถาวร
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/
รายละเอียด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาไดอาน่า หาดใหญ่
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจิราพร หง๊ะหลี
สถานที่ตั้ง 26/2-7 ซอย (ห้างไดอาน่า) ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
วีว่า เฮลธ์สตชั่น
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรพรรณ ไกรวัฒนพงศ์
สถานที่ตั้ง 429 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศรีตรังเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายอดิศักดิ์ เมฆตรง
สถานที่ตั้ง 93/81 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศศิกานต์ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายธเนศธ์ เลิศสุทธิกุล
สถานที่ตั้ง 191 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศิริฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายกรศักดิ์ อชิรเสนา
สถานที่ตั้ง 274 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ศูนย์ยาเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายพลเทพ เสาร์แก้ว
สถานที่ตั้ง 188/18 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ส.เจริญเวช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอรุณี กิระวานิช
สถานที่ตั้ง 70/9 ซอย อิสรภาพ ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ส่งเสริมเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางนงลักษณ์ บุญแก้ว
สถานที่ตั้ง 38/38 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สตาร์ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนงลักษณ์ มาลานุสรณ์
สถานที่ตั้ง 119 ถนนวงศ์วานิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สบายดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาววัชรีย์ สูงสุด
สถานที่ตั้ง 67/1 ถนนรัตนอุทิศ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สมสุขโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุทธิพจน์ แก้วยก
สถานที่ตั้ง 12 ซอย 26 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สมานสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายวีระ เบ็ญตะหลี
สถานที่ตั้ง 23/3 หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สยามโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายก้องศักดิ์ เพชรบูรณ์
สถานที่ตั้ง 150 หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สองเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายบุญศักดิ์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
สถานที่ตั้ง 15/6 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สันติเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวเบญจมาศ เตชวิวรรธน์
สถานที่ตั้ง 129/12 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สินยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวจรัสสิน น้อยสำลี
สถานที่ตั้ง 56/3 ถนนคลองแห-คูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สี่มุมเมืองเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสกุลทิพย์ สี่กิติกุล
สถานที่ตั้ง 269/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สุขภาพดีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายสุภารัตน์ แสงจันทร์ทะนุ
สถานที่ตั้ง 73/57 ถนนพลพิชัย หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สุทธิชาติ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางอารี วิสุทธิชาติ
สถานที่ตั้ง 69 ถนนคลองเตยพัฒนา1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สุเจริญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายพรหมพิริยะ บุญรัสกรภูสิษ
สถานที่ตั้ง 222 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หจก. ดรักแคร์เซ็นเตอร์
เภสัชกรประจำร้าน นางดัชรีรัช จินตภากร
สถานที่ตั้ง 34,36,38 ถนนโชติวิทยะกุล 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หจก. หาดใหญ่ วี.อาร์.ดรักสโตร์
เภสัชกรประจำร้าน นางวริชญา แจ้งใจ
สถานที่ตั้ง 59 ถนนเชื่อมรัฐอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หจก. หาดใหญ่ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธนัญญา สิงห์ไพบูลย์
สถานที่ตั้ง 79 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นายสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
สถานที่ตั้ง 48 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยาควนลัง
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกุลธิดา บุณยะวันตัง
สถานที่ตั้ง 362 ถนนเพชรเกษม หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายมานิต กิตติสัตยกุล
สถานที่ตั้ง 133/1 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม. กม 19 เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางดารารัตน์ นันทสาโร
สถานที่ตั้ง 149/1 หมู่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม. ไอ -แคร์ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์มาร์ท
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภัทราภรณ์ เงาดุลยวัต/นางสาวอภิชญา ธนวงศ์วาณิชย์
สถานที่ตั้ง 329 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.จูนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางนภวรรณ วงศ์สมนึก
สถานที่ตั้ง 861/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.บ้านเรือนยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนิวมาสต์ ปัญญโชติกุล
สถานที่ตั้ง 41/189 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.ศูนย์ยาปุณณกัณฑ์
เภสัชกรประจำร้าน นางพิทยา ลีลาภรณ์
สถานที่ตั้ง 304 ถนนปุณณกัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.ศูนย์ยาศุภสาร
เภสัชกรประจำร้าน นายวิญญู ดิษฐาน
สถานที่ตั้ง 149/2-3 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หสม.เมด แอนด์มาร์ท
เภสัชกรประจำร้าน นายสุเมธ ศรัณยพงศ์พันธ์
สถานที่ตั้ง 437 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ห้างขายยา บ้วนแซฮั้ว
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายจรง ทองปาน
สถานที่ตั้ง 330,332 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ห้างขายยาไทรบุรีสมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสุภาวดี เอี่ยมพทยารัตน์
สถานที่ตั้ง 10,12 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนสามัญคลังยาหาดใหญ่ 2
เภสัชกรประจำร้าน นายธณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา
สถานที่ตั้ง 286 ถนนคลองเรียน 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หาดใหญ่สมุนไพร
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางสาววารี ลิปปอักษร
สถานที่ตั้ง 120 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หาดใหญ่โอสถสถาน
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวรัตนะ นวกรรมิก
สถานที่ตั้ง 46-47 ถนนมนตรี 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ออเร้นจ์ พลัส
เภสัชกรประจำร้าน นายนิฐินันท์ เจนสุธรรมา
สถานที่ตั้ง 634 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อัญดาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวอัญธิดา ประกอบการ
สถานที่ตั้ง 166/24 หมู่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 9011
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อาร์ เอ็น ดรัก
เภสัชกรประจำร้าน นายศิริวุฒิ วงศ์เหลือง
สถานที่ตั้ง 14 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อิ่มอุดมโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายสุชาติ ทรัพย์สิรินาวิน
สถานที่ตั้ง 1032 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อิ่มอุดมโอสถ 2
เภสัชกรประจำร้าน 1.นางสาวเมตตา องค์สกุล(16.00-19.00 น.) 2.นายนิวุฒิ ทรัพย์สิรินาวิน
สถานที่ตั้ง 1043 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
อุษาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายกิตติกุล ชาติชาคร
สถานที่ตั้ง 38 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ฮ่วยชุนตึ้ง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายทรงเกียรติ ธาดาประดิษฐ์
สถานที่ตั้ง 1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เกาะหมีเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสุปราณี นิยมเดชา
สถานที่ตั้ง 9/18 ถนนกาญจนราเมศวร์ หมู่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เกาะเสือเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายกมล ปาลรัตน์
สถานที่ตั้ง 248 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เค เค อินเตอร์เทรด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธีรพงศ์ ระตีพูน
สถานที่ตั้ง 24/8 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจ เค เภสัช 2
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวกาญจนา ศรีคุณ
สถานที่ตั้ง 367 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญผลเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางภัทรวดี กาจกำแหง
สถานที่ตั้ง 4 ถนนจันทร์นิเวศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญฟาร์มาซี
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายเจริญ บูรณะพาณิชย์กิจ
สถานที่ตั้ง 139/1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญสุขเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายนพดล อัครนพหงส์
สถานที่ตั้ง 251/1 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เจริญเวชเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางกนกวรรณ นุกูลวุฒิโอภาส
สถานที่ตั้ง 108 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เชลล์เภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายนพดล สกุลจตุพร
สถานที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เชอรี่เภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายบุญชัย พิริยกิจกำจร
สถานที่ตั้ง 96 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เซ็นทรัลฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายสุรชัย ประดิษฐ์อุกฤษณ์
สถานที่ตั้ง 32 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เดชภนเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางปารีณา พรหมเพ็ญ
สถานที่ตั้ง 82/3 ซอย 4 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เทพนครฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางศิตา ชีวกุลประสิทธิ์
สถานที่ตั้ง 256 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เทียนจี่ตึ้ง
เภสัชกรประจำร้าน นายพนิน บูรณะพาณิชย์กิจ
สถานที่ตั้ง 5/6-5/7 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เพ้งเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายเกียรติพงษ์ ตรังคานนท์
สถานที่ตั้ง 152/16 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เพื่อนยาฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวนันทิดา พวังคะพินธ์
สถานที่ตั้ง 22 ซอย 3/1 ถนนทุ่งเสา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เฟื่องฟ้าเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฉวีวรรณ รัตนจามิตร
สถานที่ตั้ง 952 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชกรมนตรี 3
เภสัชกรประจำร้าน นายมนตรี นวลปาน
สถานที่ตั้ง 60 ถนนทุ่งเสา 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชกรไพศาล
เภสัชกรประจำร้าน นายไพศาล คารวะวัฒนา
สถานที่ตั้ง 83/24 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชชุมชน 2
เภสัชกรประจำร้าน นายติณณ์ณชัย ชุติภัทร์ทวีสิน
สถานที่ตั้ง 29/28 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เภสัชเนียร์
เภสัชกรประจำร้าน นายดุริพัธ แจ้งใจ
สถานที่ตั้ง 98/17 หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เมิ้งเหวินโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางบุญจิตต์ กังวาฬเดช
สถานที่ตั้ง 77 ถนนทิพรัตน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เมิ้งเหวินโอสถ 1
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายบุญเรียง เพ็ชรรินทร์
สถานที่ตั้ง 30 ถนนบ้านนาควนลัง-บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เรือนยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวธันยนันท์ เลิศจิรพงศ์
สถานที่ตั้ง 228/17 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เวชกิจฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายณัฐพนธ์ รักษ์วรกิจ
สถานที่ตั้ง 202 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เอ็ม.ที.ซี ฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวพรพิมล กาญจนพันธ์
สถานที่ตั้ง 202 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เอี๊ยะเซี้ยง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายอดิธน วังศิริไพศาล
สถานที่ตั้ง 103-105 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
เอี๊ยะเซี้ยง
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายฐิติพงศ์ ฐิติพรวณิช
สถานที่ตั้ง 103-105 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แข่งเซี้ยงฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายธวัช โอวาทฬารพร
สถานที่ตั้ง 489/16 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แข่งเซี้ยงโอสถ
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายธีรยุทธ ปุณญนันทกร
สถานที่ตั้ง 266 ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แข่งเซี้ยงโอสถ 1
เภสัชกรประจำร้าน นายภูริวัจน์ อัครหิรัญทวีโชค
สถานที่ตั้ง 16 ถนนเทศบาล 28 หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
แอร์โรเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายกร ศรเลิศล้ำวาณิช
สถานที่ตั้ง 188-190 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โชติเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นายประโชติ ระยับแสงมงคล
สถานที่ตั้ง 120 ถนนนิพัทธ์ภักดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โนราเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
สถานที่ตั้ง 243 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โปะหมอเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางทิตตาภา กาญจนภักดิ์
สถานที่ตั้ง 56/7 ถนนบ้านพรุธานี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โอเดียนฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายเมธี วชิรวัฒนากาญจน์
สถานที่ตั้ง 78 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ใกล้บ้านเฮลท์แคร์
เภสัชกรประจำร้าน นายปริทัศน์ สุขสนาน
สถานที่ตั้ง 269/1 ถนนสัจจกุล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ใกล้ยา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวศรินทิพย์ แพทยนันทเวช
สถานที่ตั้ง 97/55 หมู่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ไดอาน่าฟาร์มาซี
เภสัชกรประจำร้าน นายประวิทย์ ลือเกษมสุข
สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ไทยเจริญเภสัช
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ นางรุ้งกานต์ ศิริเบญจพฤกษ์
สถานที่ตั้ง 3/9 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด

169 รายการ