หสม. ไอ -แคร์ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์มาร์ท - ร้านยาสีขาว

รายละเอียดร้านยา

ชื่อร้าน หสม. ไอ -แคร์ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์มาร์ท
สถานที่ตั้ง 329 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภัทราภรณ์ เงาดุลยวัต/นางสาวอภิชญา ธนวงศ์วาณิชย์
ประเภท ขย.1
เวลาทำการ 07.30-21.00น.
อีเมล์
เว็บไซด์