ร้านยาเภสัชฯ มอ. - ร้านยาสีขาว

รายละเอียดร้านยา

ชื่อร้าน ร้านยาเภสัชฯ มอ.
สถานที่ตั้ง 71/1(อาคารปฏิบัติการเภสัชเภสัชกรรมชุมชน) ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวฐาปนีย์ ชลสุวรรณ
ประเภท ขย.1
เวลาทำการ 08.30-16.30น.
อีเมล์
เว็บไซด์