ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการ
สถานที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด 0
เขต/จำหวัด /
รายละเอียด
กระปุกยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชวิศา วงศ์หิรัญเดชา
สถานที่ตั้ง 42 ถนนศรีภูวนารถ หมู่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ชุมชนยาเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปัทมา จิโรภาส
สถานที่ตั้ง 254/4 ถนนยนตรการกำธร หมู่ 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เขต/จำหวัด รัตภูมิ/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาปาริชาติ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวปาริชาติ แก้วอ่อน
สถานที่ตั้ง 454 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
บ้านยาเอก
เภสัชกรประจำร้าน นายปุณมนัส ธีระกุล
สถานที่ตั้ง 19/10 ซอย 1 ถนนกายจนวนิช หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด เมือง/สงขลา
รายละเอียด
ร้านยาเภสัชฯ มอ.
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวสรียา เชาวกิจเจริญ
สถานที่ตั้ง 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
ล้านยาโอสถ
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวชลัญธร ศรีพุฒ
สถานที่ตั้ง 49/11 หมู่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
สองเภสัชกร
เภสัชกรประจำร้าน นายบุญศักดิ์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
สถานที่ตั้ง 15/6 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยา
เภสัชกรประจำร้าน นายสมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
สถานที่ตั้ง 48 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
หมอยา(นาทวี)
เภสัชกรประจำร้าน นายวิสัย เศวตสุทธิพันธ์
สถานที่ตั้ง 48 ถนนแปลงประดิษฐ์ หมู่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เขต/จำหวัด นาทวี/สงขลา
รายละเอียด
หสม. ไอ -แคร์ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์มาร์ท
เภสัชกรประจำร้าน นางสาวภัทราภรณ์ เงาดุลยวัต/นางสาวอภิชญา ธนวงศ์วาณิชย์
สถานที่ตั้ง 329 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โนราเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นายวัฒนา ตั้งเกียรติกำจาย
สถานที่ตั้ง 243 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด
โปะหมอเภสัช
เภสัชกรประจำร้าน นางทิตตาภา กาญจนภักดิ์
สถานที่ตั้ง 56/7 ถนนบ้านพรุธานี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
เขต/จำหวัด หาดใหญ่/สงขลา
รายละเอียด

14 รายการ