สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

สถานที่

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ถ.ยนตรการกำธร อ.เมือง

จ.สตูล 91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-711117

โทรสาร 074-722486

ผู้ประสานงาน

 

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.ตรวจสอบฉลากและตรวจสอบเครื่องสังฆทานไทยธรรมประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี หรือหากมีผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดก็จะจัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

2.ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ร่วมกับ สคบ.

3.จัดนิทรรศการ

4.สื่อสารผ่านทางพระคุณเจ้าเพื่อบอกกล่าวพุทธศาสนิกชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของการจำหน่ายสินค้า

5.สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ชาวบ้านเพื่อเน้นย้ำเรื่องคุณธรรม นอกจากนี้พยายามเผยแพร่ความรู้ในเรื่องให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อพิจารณาในการเลือกซื้อ

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ร้องเรียนทางจดหมายหรือไปรษณียบัตร

3.ตู้แสดงความคิดเห็น

4.ทางโทรศัพท์ 074-711117 โทรสาร 074-722486

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 4 ส.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน