สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

สถานที่

หมู่ที่ 6 ถ.ยนตรการกำธร

อ.เมือง จ.สตูล 91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์และโทรสาร 074-722171 

ผู้ประสานงาน

 

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ในงานประจำปีจังหวัดสตูล

2.ออกตรวจฉลากสินค้าร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด

3.ออกตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าตามนโยบายของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นครั้งคราวโดยกำหนดเป็นแผนออกตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวกกันน็อกเป็นต้น

*โครงการที่วางแผนไว้ในปี 52
จะออกรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนในระดับมัธยมเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเน้นงานเชิงรุกทำให้ทราบถึงเหตุผลของการกำหนดมาตรฐานของสินค้าแต่ละประเภท

4.ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่เดือนละ 1 ครั้งห้ข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ร้องเรียนทางจดหมาย

3.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์และโทรสาร 074-722171 

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 4 ส.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน