สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล

สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล

สถานที่

ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-711062  074-711409

โทรสาร(Fax) 074-723143

ผู้ประสานงาน

 

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.เป็นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสตูล

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ดินแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีแผ่นพับแจกที่สำนักงาน หรือ การออกรายการวิทยุ

3.ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดรับปรึกษาปัญหาที่ดินหมุนเวียนไปทุกอำเภอ

4.เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกฎหมายที่ดิน

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ร้องเรียทางจดหมาย
3.ทางเว็บไซต์ จ.สตูล: www.satun.go.th
4.ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผ่านศูนย์ดำรงธรรม  

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 4 ส.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน