สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

สถานที่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ชั้น1

หมู่ที่ 6 ถ.ยนตรการกำธร

อ.เมือง จ.สตูล 91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-772188
โทรสาร 074-722171 (เบอร์เดียวกับอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล)

ผู้ประสานงาน

 

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.จัดนิทรรศการเช่น รณรงค์ลดภาวะโรคร้อน(Green fair)ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2.จัดอบรมให้ความรู้แก้ผู้ประกอบการเช่น ระบบคุณภาพของโรงงานISO ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทางอ้อม

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ร้องเรียนทางจดหมาย

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์074-772188

4.โทรสาร 074-722171

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 3 ส.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน