สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

สถานที่

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่

ถ.ยนตรการกำธร อ.เมือง จ.สตูล 91000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-723113

โทรสาร 074-723112

ผู้ประสานงาน

 

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.รณรงค์สินค้าเกษตรปลอดภัย เช่น จัดตลาดขายสินค้า อาหารปลอดภัยทุกวันพฤหัสบดี ที่บริเวณต้นสะพานตายาย อ.เมือง จังหวัดสตูล

2.ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ แจกโปสเตอร์ แผนพับ  สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ ร่วมรายการวิทยุกับ สคบ.จังหวัด

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ร้องเรียนทางจดหมาย

3.ร้องเรียนทาง โทรศัพท์ 074-723113 โทรสาร 074-723112

4.ร้องเรียนทางเว็ปไซต์ www.moac-info.net/template.php

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 3 ส.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน