สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน

สถานที่

หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

เบอร์ติดต่อ

0-7479-5063

ผู้ประสานงาน

อรนุช  หวังกุหลำ

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

  1. ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  2. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด
  3. รับเรื่องร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ
  4. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
  5. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ

ช่องทางการร้องเรียน

  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
  2. ทางจดหมาย
  3. ทางโทรศัพท์ 0-7479-5063
  4. ทางอีเมล์ kdon_dho@hotmail.com

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
kdon - owner 10 มิ.ย. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน