บทความ

332 items|« First « Prev 1 (2/34) 3 4 5 Next » Last »|

ดูให้รู้ - นักธุรกิจพันล้านไม่ได้สุขด้วยเงิน

โดย wanna on April,18 2015 10.38

ค้นหาคำตอบ จะหาความสุขจากที่ไหน กับนักธุรกิจพันล้าน 78ปี จนที่สุดถึงกับเอาเหงื่อไปขาย รวยที่สุดใช้เงินเป็นเบี้ย

ดูให้รู้-ชุมชนพึ่งตนเอง

โดย wanna on April,17 2015 16.35

เรามาดูแหล่งรวมสินค้าที่ญี่ปุ่น มีสินค้าหลากหลายชนิด สินค้าเหล่านั้นมาจากฝีมือของชาวบ้านที่นำผลิตภัณฑ์มาแปรรูป ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึงพาตัวเองได้

เรื่องที่ควรรู้เพื่อสุขภาพ

โดย wanna on April,17 2015 14.05

เรื่องที่ควรรู้เพื่อสุขภาพ หากรู้แล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงและบอกต่อให้กับคนที่คุณรัก

รายงานผลการสำรวจปัจจัยแวดล้อมด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนจังหวัดสงขลา

โดย wanna on April,10 2015 09.48

รายงานการสำรวจปัจจัยแวดล้อมด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถา

เทปรายการ 93 news เรื่องตลาดเกษตร ม.อ. โดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย wanna on March,26 2015 17.01

เทปรายการ 93 news เรื่องตลาดเกษตร ม.อ. โดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกรายการ 93 News ช่องหาดใหญ่เคเบิ้ล 93 เมื่อวันพุธที่ 18 มี.ค.58

เทปข่าว ครัวใบโหนดและ สัมภาษณ์ รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.) ให้สัมภาษณ์หาดใหญ่เคเบิ้ล93

โดย wanna on March,26 2015 16.47

เทปข่าว ครัวใบโหนดและ สัมภาษณ์ รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.) ให้สัมภาษณ์หาดใหญ่เคเบิ้ล93 ในการประชุมและสัมนา "ฅนใต้ อิ๊...กินอัยไหร๊!ใครกำหนด" เมื่อวันที่ 7 มี.ค.58 ออกอากาศทาง 93 news เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.58

ตลาดเกษตร ม.อ.ออกรายการข่าวดีจะดัง ตอนที่ 220 ตลาดเกษตรสร้างสุข 16 ม ค 58

โดย wanna on March,26 2015 16.27

จากผักผลไม้เหลือใช้ในการเรียนการสอน สู่ตลาดเกษตรอินทรีย์ที่มีผู้ค้ากว่า 30 ราย นี่คือแนวคิดการทำตลาดปลอดสารพิษของมหาวิทยญยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีผลผลิตอินทรียยญ์ ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง เข้ามาจำหน่ายเพื่อขยายแนวคิดอาหารปลอดภัยยญไปสู่ชุมชน

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ข่าวจาก Hi cable tv songkhla

โดย wanna on March,26 2015 11.52

หนองเสาธง เปิดศูนย์เรียนรู้พัฒนาท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ธนาคารข้าว บ้านหนองเสาธง ม.6 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ปร

ลงพื้นที ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยโครงการ อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

โดย wanna on March,25 2015 14.02

ลงพื้นที ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยโครงการ อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)โดยคณะเภสัช ม.อ. โดยได้เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เกี่วกับตำรับอาหารเป็นนยาสมุนไพรหรือสมุนไพรที่มีการใช้เป็นองค์ป

โครงการ”ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”

โดย wanna on March,25 2015 14.00

17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ธนาคารข้าวบ้านหนองเสาธง ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีการเปิด โศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มีนายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูให้การต้อนรับ มีแขกผู้มีเกียรติ

332 items|« First « Prev 1 (2/34) 3 4 5 Next » Last »|