บทความ

332 items|« First « Prev 32 33 (34/34)

สร้างจินตนาการต้านขนมถุง

โดย คุณนาย on March,04 2008 11.52

สร้างจินตนาการ ต้านขนมถุงรายจ่ายกว่า ร้อยละ 20-40 ของครัวเรือนในประเทศไทยถูกใช้เพื่อเป็นเงินค่าขนมของเด็กกว่าหมื่นล้านบาท คือค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้ผ่านการโษณาขนมของเด็กเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้ารวมแล้วนับแสนล้าน เป็นค่าใช้จ่ายที่ประชาชนไทย 62 ล้านคน ต้องจ่ายในเรื่องของขนมเด็ก แต่ผลที่ได้รับกลับมาคือ

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา( The Consumer Protection Center of Songkhla:CPCS)

โดย Little Bear on January,29 2008 23.32

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลาสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทรโทรศัพท์ 074-282902 โทรสาร 074-282901ที่มาที่ผ่านมาแม้จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้บริโภด้านต่างๆ แต่ก็ยัง

332 items|« First « Prev 32 33 (34/34)