โครงการดี ๆ อยู่ที่ไหน

รายงาน · โครงการดี ๆ อยู่ที่ไหน
กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 56-ข-007 2556 สงขลา การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น