ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครหลักสูตรศักยภาพด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

photo  , 640x478 pixel , 36,782 bytes.

พร้อมสู่การเป็นนักคุ้มครองผู้บริโภคแบบมืออาชีพ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.)

ได้จัดประชุมวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค เป็นลักษณะหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักการพื้นฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภค และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การจัดการความรู้ในด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ การประเมินความเสี่ยงผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2553 เรื่อง กระบวนการจัดการเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากภาครัฐ เช่น อนุกรรมการสคบ.ประจำจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้สนใจขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนเครือข่ายที่สนใจ

หมายเหตุ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ สามารถลงทะเบียนและเก็บเป็นหน่วยกิตสำหรับรายวิชา Health Consumer Protection  ได้

              หากสนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้

                                                                      คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส

                                                                      ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองฯ
                                                                      โทร 074-282902 โทรสาร 074-282901

              ท่านที่จะสมัครเรียนต้องจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งละ 2,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐสามารถใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้และไม่ถือเป็นวันลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง