Akrapong Vechayanont Akrapong Vechayanont อัครพงษ์ เวชยานนท์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ โปรดติดตามอ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc และ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc?page=2

องค์กรเอกชนด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โปรดคอยติดตาม

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย

by Akrapong Vechayanont @September,30 2010 16.16 ( IP : 118...132 )

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพ.ศ. .... เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น

ขอให้องค์อรเอกชนด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โปรดคอยติดตามข่าวสารการประกาศเพื่อทราบเมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่นานมากนักนับแต่นี้ที่ http://www.lrc.go.th/Pages/Default.aspx  ทั้งนี้ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายต่อไป (กฎหมายนี้ หากประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป)

รายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตดังกล่าว โปรดติดตามศึกษาเป็นการล่วงหน้าได้ที่ http://www.lrc.go.th/library/research/DocLib4/ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย%20(วุฒิสภา%20วาระ%20๒%20และ%20๓).pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง