กิจกรรม

สสจ.ระนองจัดเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

by โกแบ็ก @July,21 2010 21.00 ( IP : 118...186 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจัดเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระนองปีงบประมาณ2553

วันที่ 21 กรกฎาคม2553 เวลา13.00น."นายธงชัย กีรติหัตถยากร"นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีส่งเสริมการสร้งเครือข่ายฯแทนผู้ราชการจังหวัดระนองณ.โรงแรมไอเฟลอินน์อำเมืองจังหวัดระนองโดยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน40ตน นายแพทย์กล่าวว่างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพหรือด้านอื่นก็ตามถือว่าเป็นงานทีสำคัญท่านผู้ฝากมาท่านให้ความสำคัญเรื่องเป็นอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปได้รับผมกระทบเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเลยฉะนั้นวันนี้ถือว่าพี่น้องภาคีเครือข่ายได้มาร่วมกันสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเวที

เวลา09.00-12.00น."เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ " วิทยากรจากสถาบันการจัดการสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ที่มีผู้บริโภคจำนวนหนึ่งหารือผ่านรายการแลบ้านแลเมือง วิทยุ มอ. 88.0  MHz. เรื่อง ความไม่เป็นธรรมจากการถูกเรียกเก็บเงิน 107 บาท  จนมาสู่การหารือและทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสงขลาพร้อมกับนำเสนอบทบาทการทำงานด้านการคุ้มครองฯให้กับพี่น้องเครือข่ายจังหวัดระนองได้รู้บทบาทการทำงานของงานคุ้มครองผู้บริโภค

เวลา 14.00น.การเสวนากลุ่มโดยมีตัวแทนจากสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง  ตัวแทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตัวแทนประชาชนและ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง บทบาทหน้าที่การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ส่วนที่รับผิดชอบ กรณีศึกษาที่แต่ละหน่วยงานเคยแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์ผู้ดำเนินการเสวนา ได้สอบถามในหลากหลายประเด็นที่ยังคงค้างคาใจ ผู้บริโภค เช่น การตรวจสอบตัวอย่างอาหารแล้วสามารถเปิดเผย ประกาศและเผยแพร่สู่สาธารณะได้หรือไม่  การเจราไกล่เกลี่ยของอัยการ ยึดหลัก ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหรือไม่ เป็นต้น

คุณสุชีพ พัฒน์ทอง ตัวแทนภาคประชาชนด้าน คุ้มครองผู้บริโภคด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวถึงแนวทางการเปิดศูนย์พิทักษ์ภาคประชาชน เพิ่มขึ้นในอีกหลายอำเภอ และจะเป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ จ.ระนอง พร้อมได้พูดคุยในประเด็น การจะพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ให้สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค การเชื่อมประสานกับองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง