เอกสารประกอบกิจกรรม

ประชุมพิจารณาประเด็น คบ.ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะจ.สงขลา

by twoseadj @May,15 2010 14.08 ( IP : 58...250 ) | Tags : เอกสารประกอบกิจกรรม , กิจกรรม
  • photo  , 600x450 pixel , 55,837 bytes.
  • photo  , 600x450 pixel , 59,817 bytes.
  • photo  , 600x450 pixel , 57,424 bytes.
  • photo  , 600x450 pixel , 59,857 bytes.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุมแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราวน์ หาดใหญ่ เพื่อร่วมกันนำเสนอประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะของจังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด นั้นมีการนำเสนอ 3 ประเด็น คือ

1.นโยบายการพัฒนาให้เกิดสภาผู้โดยสารระดับจังหวัดสงขลา เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยสภาพที่อ.หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางด้ารคมนาคม ประกอบกับที่ผ่านมามีการจัดเวที่รถโดยสารสาธารณะ

2.นโยบายลดการเอาเปรียบผู้บริโภคด้านสัญญาบ้าน สืบเนื่องจากสถานการณ์การเอารัดเอาเปรียบด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในหาดใหญ่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลไกหรือชุดความรู้แบบเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาได้

3.นโยบายการพัฒนาตลาดกิมหยงเป็นตลาดของฝากปลอดภัย  ข้อมูลจากการเฝ้าระวังด้านอาหารของสมาคมผู้บริโภคจ.สงขลา พบว่า สาหร่ายขบเคี้ยวนำเข้าจะพบปริมาณสารแคดเมี่ยมมากเกินมาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ตลาดกิมหยงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง