กิจกรรม

จัดทำแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภค จ.สุราษฎร์ฯ

by twoseadj @March,29 2010 09.44 ( IP : 202...254 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม

เมืองหอยใหญ่ ฯ เปิดมิติใหม่ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการจัดประชุมจัดทำแผนที่เครือข่ายระบบคุ้มครองผู้บริโภคและกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้ระบบการทำงานคุ้มครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีวิชัย เอ โรงแรมวังใต้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สสจ.สุราษฎร์ธานี)ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สคบ.สุราษฎร์ธานี) จัดประชุม การจัดทำแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภคและกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภายในจังหวัดซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างล้นหลาม

 คำอธิบายภาพ : pic4bb06bec74f4d

ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การให้ความรู้เรื่อง อันตรายจากสารห้ามใช้จากเครื่องสำอาง การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญของปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

 คำอธิบายภาพ : img_1903

ต่อมา ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ได้กล่าวให้เห็นภาพรวมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การพัฒนาให้ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง คำว่า เข้มแข็ง คือ การทำงานประสานงาน เข้าใจและร่วมกันลดช่องว่างหรืออุปสรรคบางอย่างที่เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกิจกรรมที่สำคัญอันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกัน คือ การจัดทำแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละจังหวัด แผนงานหนึ่งที่สำคัญมากและต้องการให้เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาจนกลายเป็นองค์การอิสระด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 คำอธิบายภาพ : pic4bb06c40bc6da

ช่วงที่ 3 รองนายก กอเส็ม ดาอี รองนายกเทศมนตรีตำบลปริก บรรยายในหัวข้อเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ท่านเล่าให้ฟังถึงภารกิจที่เทศบาลตำบลปริกกำลังดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งขณะนีมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลตำบลปริกขึ้น กิจกรรมระยะแรกของศนย์ฯ จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้บริโภคในท้องที่ ส่วนในอนาคตจะมีการพัฒนาให้กลายเป็นองค์การอิสระผู้บริโภคขึ้น

 คำอธิบายภาพ : img_1924

ช่วงที่ 4 มีกิจกรรมเวทีอภิปรายกลุ่ม เรื่องพลังของผู้บริโภค กรณีศึกษา ทุกข์ของหมู่บ้านดลฤดี หาดใหญ่ ดำเนินการเสวนากลุ่ม โดย คุณภาคภูมิ โภชนุกูล และเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วม คือ  จ่าสิบตำรวจเติม สุขเอียด และคุณไพบูลย์ หนูดำแก้ว ผู้เสียหายจากกรณีบ้านดลฤดี สร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานและมีการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองท่านได้เล่าให้เห็นทุกข์ที่ได้รับจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ และเส้นทางการต่อสู้ของผู้บริโภค


    นอกจากนี้ทีมงานที่ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันประกอบด้วย อัยการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานจังหวัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานด้านการแก้ปัญหาของผู้บริโภค

 คำอธิบายภาพ : map

กิจกรรมในช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง สถานการณ์ผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดขององค์กรผู้บริโภคภายในจังหวัดสุราษฎร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้สำหรับการทำงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

รายงานโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Relate topics

Comment #1ขอให้กำลังใจครับ
BK201
Posted @April,06 2010 20.29 ip : 118...210

ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ ทางผู้จัดงานไม่ว่าจะเป็น สสจ.สุราษฎร์ฯ  อ.พงค์เทพ และคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ได้จัดให้มีเวทีกิจกรรมตรงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก กระผมเองก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมายจริงๆ จนคิดว่าน่าจะมีการจัดอีกในปีต่อไปอีก ก็ขอให้กำลังใจในการทำงานของทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้ด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง