ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

อสม.หาดใหญ่คึกคักเร่งพัฒนาศักยภาพ

 • photo , 2592x1944 pixel , 502,140 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 607,311 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 388,346 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 464,261 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 553,598 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 450,008 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 519,171 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 404,435 bytes.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 โดยมี อสม. ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 30 คน

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเริ่มตั้งแต่ 9.30 น. เป็นการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ผู้บรรยายได้สรุปให้เห็นสถานการณ์ผู้บริโภคที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัญหาจากระบบของงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ล้าสมัย กฎระเบียบไม่สามารถตามทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้บริโภคขาดความตระหนักถึงสิทธิตนเอง ละเลยการทำหน้าที่ สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เข้ายังศูนย์ฯ

10.30 น. คุณชาคริต โภชะเรือง ได้บรรยายและทำกระบวนการกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ปัญหาผู้บริโภคโดยใช้กระบวนการแบบ future search conferrence ให้ อสม. ร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อมาได้ให้ อสม. แต่ละท่านเขียนข้อคิดเห็น เรื่องสิ่งที่สนใจทำในการเป็น อสม. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อการทำกระบวนการให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง