กิจกรรม

สคบ.สงขลาประชุมทำความเข้าใจท้องถิ่นด้านถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภค

by wanna @September,18 2009 18.08 ( IP : 118...63 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม
  • photo  , 591x443 pixel , 76,140 bytes.
  • photo  , 591x443 pixel , 80,435 bytes.

เปิดการสัมมนาไปเมื่อวันที่ 17  กันยายน  2552  ในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  งานนี้สำนักงานคณะอนุกรรมการเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการเพื่อสร้างรูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น ซึ่งหลักจากมีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผู้บริโภค  และดำเนินการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น  ซึ่งมีการจัดโครงสร้างให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้สะดวก โดยใช้ศักยภาพของท้องถิ่นทั้งด้านบุคลากร อำนาจ  หน้าที่ และใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการดำเนินงาน

เปิดการสัมมนาโดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  ซึ่งท่านวิเคราะห์ได้น่าสนใจ  ถึงปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยยกตัวอย่างปลาตัวเล็กกับปลาตัวใหญ่  ซึ่งหากเปรียบเทียบเปรียบเสมือนผู้บริโภคเป็นปลาตัวเล็กและผู้ประกอบการเป็นปลาตัวใหญ่ ซึ่งหากมีความไม่รู้  ขาดความตระหนัก ย่อมถูกเอาเปรียบแน่นอน ดังนั้นต้องทำให้ผู้บริโภคมีความเท่าเทียมกับผู้ประกอบการ จึงควรติดอาวุธในเรื่องความรู้  นอกจากนี้ต้องมีพี่เลี้ยงที่ทรงพลัง เพื่อคอยช่วยเหลือ พี่เลี้ยงในที่นี้อาจจะมาจากภาครัฐ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงควรทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย สร้างเป็นโครงข่าย  การจะแก้ปัญหาผู้บริโภคต้องพัฒนาคนให้มีความรู้เท่าทัน จึงควรมีการจัดการความรู้ในเรื่องกฎหมาย ต้องทำให้ผู้บริโภคเข้มแข็ง  ดังคำกล่าวของขงเบ้ง ที่กล่าวไว้ว่า  “ ผู้คุ้มครองต้องเข้มแข็ง  ต้องเป็นผู้นำที่ดี ผู้นำที่ดี ต้องมีประสาทหูดี การได้ยินเสียงฟ้าร้องใช่จะบอกว่าประสาทหูดี การที่ประสาทหูดี คือ การได้ยินเสียงความทุกข์ยากของประชาชนที่แม้ยังไม่ได้เอ่ยร้อง”

จากข้อคิดดังกล่าวสะท้อนได้อย่างประจักษ์ว่า ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนาในหลายมิติ จะเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง แก้ปัญหาการและคุ้มครองประชาชนของตนให้มีความปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง