กิจกรรม

เทศบาลตำบลปริกพัฒนาแกนนำตาสับปะรด งาน คบ.

by twoseadj @August,21 2009 14.20 ( IP : 202...13 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม
 • photo , 300x225 pixel , 44,407 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 41,511 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 50,142 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 48,504 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 53,609 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 39,650 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 46,217 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 41,591 bytes.
 • photo , 300x225 pixel , 49,595 bytes.

18 สิงหาคม 2552 ศูนย์พิทักษ์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เทศบาลตำบลปริก ร่วมกับ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลาและสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ภาคใต้ มอ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค(ตาสัปปะรดคุ้มครองผู้บริโภค) ณ โรงแรม เคพีเค ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นสมาชิกของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เทศบาลตำบลปริก จะได้มีความรู้ด้านการเลือกซื้อและนำหลักสูตรนักข่าวพลเมือง ให้ใช้โทรศัพท์และวีดีโอ บันทึกผลิตภัณฑ์หรือเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดสิทธิ พัฒนาวิธีการเขียนบทและส่งภาพข่าวบอกเรื่องราว อันจะทำให้ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขาย ซึ่งงานนี้พี่น้องประชาชนที่เป็นแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ชาวเทศบาลตำบลปริกตื่นตัว ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 80 คน มีแกนนำจากศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เข้าร่วมจำนวน 4 คน

ช่วงเช้า เปิดงานโดยท่านนายกสุริยา ยี่ขุน มาให้เกียรติเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายถึงการที่ท้องถิ่นจะต้องดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และแนะนำให้ผู้บริโภคใช้บริการของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

เวลา 10.45-12.00 น. บรรยาย เรื่องความสำคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ จากศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา มาร่วมแลกเปลี่ยน เรื่อง สถานการณ์ผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ทางออกที่จะทำให้ปัญหาถูกแก้ไขไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริโภคให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพิทักษ์สิทธิตนเอง การรวมกลุ่มกันทำงานคุ้มครองผู้บริโภค

ช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม และหัดใช้มือถือถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา หรือใช้กล้องวีดีโอบันทึกเรื่องราวการถุกล่วงละเมิดสิทธิ บรรยากาศ ทุกคนให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะผู้จัดได้พยายามสรรหาผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันมาให้ช่วยกันดูว่าสินค้าประเภทไหนบ้างที่ควรซื้อ และไม่ควรซื้อ เช่น หมวกกันน๊อคควรซื้อที่มีเครื่องหมาย มอก.รับรอง ปลากระป๋องควรดูวันผลิตและวันหมดอายุให้ละเอียด ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ควรมีเลขทะเบียนตำรับยาอย่างถูกต้อง

ช่วงท้ายของกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งหลายคนก็ได้บอกว่าตัวเองเคยโดนกลโกงของผู้ให้บริการในหลากหลายรูปแบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ไม่ทราบว่าจะไปร้องเรียนที่ไหน ก็ได้แต่เก็บไว้ แต่เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นสิทธิที่พึงรักษาไว้ และจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในส่วนของข้อเสนอแนะ บอกว่า อยากให้จัดโครงการนี้ขึ้นอีกหลาย ๆ ครั้งเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดีได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

Relate topics

Comment #1
tupaia 1970
Posted @September,02 2009 13.47 ip : 113...111

งานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอีกงานหนื่งที่ทำแล้วมีความสุขมากเลยครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง