เทศบาลนครหาดใหญ่

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

คำชี้แจงสำหรับผู้บริโภค

ขอแสดงความชื่นชมว่า ท่านถือเป็นผู้บริโภคที่ตระหนักและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง พวกเราทีมงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ได้เปิดช่องทางทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้บริโภค โดยเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ online

ท่านสามารถปรึกษาผ่านทาง

คำแนะนำในการแจ้งเหตุ-ร้องทุกข์ : ท่านควรระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเช่นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหลักฐาน การติดต่อกลับ คำแนะนำที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้ทางทีมงานสามารถติดตามประสานงานได้สะดวกขึ้น

ร้องเรียนโรงแรม บีทู หาดใหญ่ พรีเมียร์ โฮเต็ล

by winner142 @March,20 2021 17.37 ( IP : 49...83 ) | Tags : เทศบาลนครหาดใหญ่

![คำอธิบายภาพข้าพเจ้านายวาที  ปัทมดิลก นายพรัตน์ ศรีแสง  และ นายกิตติพงศ์ กงเต็ก ได้พบประสบการณ์เลวร้ายจากการเดินทางไปท่องเที่ียวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ครั้งแรก
เนื่องจากข้าพเจ้าและเพื่อนๆทำการจองโรงแรม บีทู หาดใหญ่ พรีเมียร์ โฮเต็ล ผ่านApplication Agoda และใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. - อังคาร 26 ม.ค. 2564 (ทำการจองล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563)

6 ม.ค. 2564 มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ศบค. ประกาศล็อคดาวน์หลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดตราดซึ่งเป็นภูมิลำเนาของข้าพเจ้า อีกทั้งสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน ข้าพเจ้าและเพื่อนๆจึงติดต่อขอเลื่อนการเข้าพักกับทางโรงแรมโดยแจ้งความประสงค์ไปทางอีเมลของโรงแรม


โรงแรมได้ติดต่อข้าพเจ้าผ่าน คอลเซ็นเตอร์  และแจ้งว่าถ้าจะเลื่อนทางโรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าส่วนต่าง40% และต้องให้ข้าพเจ้ากับเพื่อนส่งหลักฐานประกอบเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน  และเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องเลื่อน ซึ่งข้าพเจ้าปฏิเสธว่าหลักฐานเช่นสลิปเงินเดือนหรือสำเนาทะเบียนบ้านข้าพเจ้าและเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะเปิดเผย  และการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง40% ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะไม่ใช่ความผิดของข้าพเจ้าแต่เป็นเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19


เพื่อให้มีหลักฐานในการติดต่อกับทางโรงแรมข้าพเจ้าขอให้โรงแรมติดต่อกับข้าพเจ้าและเพื่อนผ่านทางอีเมล ซึ่งทางโรงแรมได้ส่งอีเมลกลับมาหาข้าพเจ้าในวันที่6 และเร่งรัดให้ตอบกลับเพื่อยืนยันว่าจะเลื่อนวันเข้าพักและยอมจ่ายค่าส่วนต่าง40%  ภายในวันที่ 6 ม.ค. เวลา19.00  ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่มีข้อมูลว่าการแพร่ระบาดจะรุนแรงขึ้นหรือจะจบลงเมื่อใด จึงยังไม่สามารถแจ้งกลับ และทางโรงแรมส่งอีเมลมาเร่งให้แจ้งกลับอีกครั้งในวันที่ 8 ม.ค. ให้ยืนยันภายใน 17.00 น.

วันที่ 9 ม.ค. 2564  ข้าพเจ้าส่งอีเมลกลับไปหาโรงแรมอีกครั้ง ยืนยันเช่นเดิมคือขอรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2564 ศบค. ประกาศคลายล็อคดาวน์เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น ข้าพเจ้าจึงติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของโรงแรมอีกครั้งเพื่อยืนยันการเข้าพักเป็นเดือนมีนาคม คอลเซ็นเตอร์แจ้งว่าสามารถทำได้และไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างแล้วเพราะรัฐบาลขยายระยะเวลาของโครงการเราเที่ยวด้วยกันออกไปอีกถึงเดือนเม.ย 2564ทางโรงแรมจะมีการลิงก์ข้อมูลของโรงแรมกับทางโครงการเราเที่ยวด้วยกันตามขั้นตอนของทางโรงแรมเอง  ข้าพเจ้าจึงทำการส่งอีเมลยืนยันวันเข้าพักเป็นหลักฐานอีกครั้งว่าขอเลื่อนเข้าพักวันที่ 14-16 มีนาคม 2564  ทางโรงแรมมีอีเมลแจ้งกลับว่าดำเนินการเลื่อนให้เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 5 ก.พ. 2564 โรงแรมส่งอีเมลมาขอเบอร์โทรศํพท์ของข้าพเจ้า แจ้งว่าเพื่อทำการเลื่อนในระบบให้  ข้าพเจ้าส่งอีเมลแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้กับApplication Agoda ซึงข้าพเจ้าจองโรงแรมผ่าน Application ดังกล่าวให้ทางโรงแรมเพื่อนำไปใช้ทำการเลื่อนในระบบให้

วันที่ 14 มี.ค. 2564 ข้าพเจ้าไปเช็คอินที่โรงแรม บีทู หาดใหญ่ พรีเมียร์ โฮเต็ล  พนักงานแจ้งว่าไม่สามารถเข้าพักได้เพราะติดต่อข้าพเจ้าไม่ได้ทางโรงแรมจึงยกเลิกการจองของข้าพเจ้า ถ้าจะเข้าพักต้องจ่ายค่าส่วนต่าง 40%  ซึ่งข้าพเจ้าไม่ยินยอม  จึงแจ้งทางโรงแรมว่าถ้าไม่ให้เข้าพักก็ขอให้คืนเงินที่จองไว้ให้กับข้าพเจ้า ซึ่งทางโรงแรมปฏิเสธและให้ข้าพเจ้าคุยกับคอลเซ็นเตอร์
คอลเซ็นเตอร์แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ จึงต้องยกเลิกการจอง ไม่คืนเงิน
ข้าพเจ้าสอบถามคอลเซ็นเตอร์ว่าถ้าติดต่อเบอร์ที่ให้ไปไม่ได้ทำไมไม่ติดต่อทางอีเมลเหมือนที่ทำกันตลอดก่อนหน้านั้น ทางคอลเซ็นเตอร์ไม่ตอบ เหตุผลใดจึงยกเลิกการจองของข้าพเจ้าทั้งที่ยังไม่ถึงวันที่ข้าพเจ้าจะมาเช็คอิน  ทางคอลเซ็นเตอร์ไม่ตอบ

จากเหตุการณ์ที่ไม่น่าประทับใจดังกล่าว ข้าพเจ้าและเพื่อนๆจึงใคร่ขอร้องเรียนมายังท่านเนื่องจากโรงแรมดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จังหวัดของท่าน เพื่อขอความเป็นธรรม เนื่องจาก ข้าพเจ้าชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้เข้าพัก ทางโรงแรมไม่ยอมคืนเงินให้ข้าพเจ้า ทั้งยังปฏิเสธการเข้าพัก ้ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ข้าพเจ้าไม่สามารถรับสิทธิ์คูปองค่าอาหาร/ท่องเที่ยว
ข้าพเจ้าได้รับการปฏิบัติจากโรงแรมในจังหวัดของท่านอย่างไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติลูกค้า ไม่สมกับเป็นธุรกิจบริการ และไม่สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว

ทั้งนี้หากมีการสืบสวนไกล่เกลี่ยใดๆ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆสะดวกที่จะทำการไกล่เกลี่ยที่กรุงเทพมหานคร อันเป็นภูมิลำเนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่าน และจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆที่ไปท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอีก

จึงร้องเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการช่วยเหลือ

ขอแสดงความนับถือ

นายวาที ปัทมดิลก นายนพรัตน์ ศรีแสง นายกิตติพงศ์ กงเต็ก ภาพประกอบสามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง