การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @November,28 2017 13.37 ( IP : 202...136 )
ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
1. สำรวจพื้นที่ บริเวณ ของ โรงเรียนวัดปรางแก้ว »
อังคาร 23 ม.ค. 61 อังคาร 23 ม.ค. 61

สำรวจ และปักเขต สำหรับการ ขุดหลุม เพื่อเตรียมปลูก พืช ที่กำหนด

ไถ เกลี่ย เคลียร์พื้นที่  และ วางแนว ขุดหลุม
ร่วมลงพื้นที่ กับ ทีมกองช่างของเทศบาล  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และ คณะทำงาน

สามารถเคลียร์พื้นที่ และ ขุดหลุม ปลูกพื้ชได้เสร็จ

เคลียร์พื้นที่เสร้จ และ สามารถ ดำเดินการ ขั้นต่อไปได้ 

ปรับสภาพดิน และ จัดแบ่งโซนในการ ปลูกผัก  ไถปรับหน้าดิน

2. ส่งมอบเงิน งวดแรก ให้กับโรงเรียนวัดปรางแก้ว »
พุธ 24 ม.ค. 61 พุธ 24 ม.ค. 61

นำเงินงวดแรก ให้ โรงเรียนวัดปรางแก้ว เพื่อการดำเนิการกิจกรรมตามโครงการ  การพัฒนาระบบเกษตรในดรงเรียนวัดปรางแก้ว

มอบเงินให้กับทาง ผอ โรงเรียนวัดปรางแก้ว 

นำเงิน จัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ พัฒนาระบบเกษตร

นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ต้องการ เช่น ปุ๋ย หน้าดิน 

-

3. จัดหา อุปกรณ์ »
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 61 พฤหัสบดี 25 ม.ค. 61

สั่งซื่อ ทราย และ ปูน เพื่อทำการจัดทำแปลงผัก

จัดเตรียม อุปกรณ์ ในการ ทำแปลงผัก 

อุปกรณ์ ที่สั่งซื้อทางร้านส่งครบ

-

-

4. ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร »
ศุกร์ 26 ม.ค. 61 ศุกร์ 26 ม.ค. 61

ไถกลบ ดิน เพื่อปรับสภาพพื้นที่เกษตร

รถไถ กลบ ปรับสภาพดิน โดย กองช่างของเทสบาลตำบลทุ่งลาน

สามารถปรับสภาพดิน ไถ กลบ พื้นที่ได้เสร็จ

งานเสร้่จตามเป้าหมาย

-

5. โรยปูนโคลไมล์ »
จันทร์ 29 ม.ค. 61 จันทร์ 29 ม.ค. 61

เป็นการปรับสภาพดิน โดยการ โรยปูน โคลไมล์

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาล ครู อาจารย์ โรงเรียน วัดปรางแก้ว ช่วยกันโรยปูนโคลโมท์

โรยปูน ฯ เสร้จ เพื่อพักหน้าดิน ปรับสภาพดิน 

พักหน้าดินปรับสภาพดิน  ให้ ดินสามารถเพาะปลูกได้ 

โรยปุ๋ย ขี้ไก่ 

6. โรยปุ๋ยขี้ไก่ »
อังคาร 30 ม.ค. 61 อังคาร 30 ม.ค. 61

นำปุ๋ยขี้ไก่ รองหลุม  เพื่อ ปรับสภาพดิน และ กันเชื้อรา โรยหน้าดิน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ช่วยกันโรย ปุ๋ยขี้ไก่ เพื่อรองหลุมและกันเชื้อรา

รองหลุมที่ขุดไว้ และ โรยหน้าดิน 

รองหลุม และ โรยหน้าดินเรียบเรียบร้อย

-

7. เคลียร์พื้นที่ทำแปลงเกษตรในโรงเรียนวัดปรางแก้ว »
ศุกร์ 2 ก.พ. 61 ศุกร์ 2 ก.พ. 61

ปรับสภาพหน้าดิน ได้ เสร็จเรียบร้อย

ลงพื้นที่ ปรับสภาพดิน โดยการ ไถพรวนรอบที่ 3

ปรับสภาพหน้าดินเรียบร้อย

พร้อมสำหรับการเพราะปลูก

-

8. ทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดปรางแก้ว »
อังคาร 6 ก.พ. 61 อังคาร 6 ก.พ. 61

เคลียร์พื้นที่  จัดทำแปลงด้วยอิฐบลอค และ วัดขนาดอิฐ บลอค

ทีม กำนันผู็ใหญ่บ้านและ คณะครูอาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ทำแปลง เกษตร 

ได้ขนาดแปลง ที่ทำจากอิฐบล๊อค

ได้บลอคของแปลงเกษตรที่พร้อมจะเพาะปลูก

เตรียมพร้อมสำรับการเพาะปลูก

9. เตรียมหน้าดิน »
ศุกร์ 23 ก.พ. 61 ศุกร์ 23 ก.พ. 61

รถ...มาส่งหน้าดิน  จำนวน 3 คัน และ ดินลูกรังจำนวน  2 คัน

รอนำดินใส่ในแปลง อิฐบลอค

ดินพร้อมสำหรับการเพาะปลูก

ยังไม่ได้นำดินใส่อิฐบลอค

-

10. ลงหน้าดินเพื่อเพาะปลูก »
อังคาร 6 มี.ค. 61 อังคาร 6 มี.ค. 61

ซื้อหน้าดินมาลงเพื่อเตรียมดินและเตรียมการเพาะปลูก

จัดหาหน้าดินมาเพื่อเตรัียมการเพาะปลูก แก้ไขปัญหาดินเหนียวและดินแข็ง

พักดิน และ ผสมดินกับปุ๋ยเพื่อเพาะปลูก

สามารถเตรียมดินไว้เพื่อรอการเพาะปลูก

นำดินลงแปลง

11. ประสานโรงเรียนวัดปรางแก้ว »
อังคาร 13 มี.ค. 61 อังคาร 13 มี.ค. 61

ลงพื้นที่ สำรวจแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ เพราะเป็นช่วง ของการปิดเทอม

สอบถามปัญหาและอุปสรรค 

การดำเนินการ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เพราะเป็นช่วงสอบ ของเด็กนักเรียน 

ได้รับคำตอบ และ แนวทางในการดำเนินงาน

ปัญหา ของการจัดทำ แปลงเกษตรเป็นช่วง สอบและกำลังจะปิดเทอม เมื่อเปิดเทอมจะดำเนินการ ตาม แผน อีกครั้ง

12. ประสานงาน รพสต.ทุ่งลาน »
ศุกร์ 16 มี.ค. 61 ศุกร์ 16 มี.ค. 61

ติดต่อประสาน เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหาร ในพื้นที่

ตรวจสอบรายชื่อร้านอาหาร เป้าหมาย 

ได้รับข้อมูลร้านในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน

ได้รับ รายชื่อร้านเป้าหมาย

ดำเนินการ เชิญร้านในพื้นที่เป้าหมายในการ เข้าร่วมประชุม

13. ประสาน รพสต. »
จันทร์ 19 มี.ค. 61 จันทร์ 19 มี.ค. 61

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

จัดประชุม  เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

ร้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

มีร้านอาหาร ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

-

14. ประสานร้านอาหารในพื้นที่ »
อังคาร 20 มี.ค. 61 อังคาร 20 มี.ค. 61

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

เชิญร้านเข้าร่วมโครงการ  ฯ

ร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการ ฯ 

ร้านที่เชิญเข้าร่วมโครงการ 

-

15. ประสานร้านอาหารในพื้นที่ »
พุธ 21 มี.ค. 61 พุธ 21 มี.ค. 61

ประสานและนัดประชุม เพื่อดำเนินโครงการ ฯ วางแผนพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

ร้านอาหาร  เข้าร่วมโครงการ ฯ

-

16. ประสานร้านอาหารในพื้นที่ »
พฤหัสบดี 22 มี.ค. 61 พฤหัสบดี 22 มี.ค. 61

ประสานร้านอาหารและเชิญประชุม เพื่อทำการวางแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

เชิญร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

ร้านอาหาร ประชุม ตามโครงการ ฯ

-

17. ประชุมแผนงานพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาล »
ศุกร์ 23 มี.ค. 61 ศุกร์ 30 มี.ค. 61

การประชุมวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

ร้านอาหาร สามารถวางแผนการพัฒนารูปแบบร้านอาหารด้านสุขาภิบาลใน ตำบลทุ่งลาน

-

18. จัดเตรียมดินและแปลงผักเพื่อการเพาะปลูก »
เสาร์ 7 เม.ย. 61 เสาร์ 7 เม.ย. 61

ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน ลงพื้นที่ทำงาน เตรียมดินและพื้นที่ในการเตรียมการเพาะปลูก เพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว

ไถกลบดิน พรวนดิน เตรียมแปลง 

เคลียร์พิ้นที่ในการทำแปลงเกษตร

สามารถปรับสภาพดิน และพักดินเพื่อเตรียมการเพาะปลูก

ดินของพื้นที่โรงเรียนปรางแก้ว ต้องได้รับการดูแล และบำรุงก่อนเพาะปลูก เพราะดินเป็นดินเหนียว ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพดิน

19. ประสาน รพสต »
พุธ 18 เม.ย. 61 พุธ 18 เม.ย. 61

ปรึกษา แนวทาง หารือ เกี่ยวกับร้านอาหาร ที่เราจะลงตรวจด้านสุขาภิบาล แนะนำเกี่ยวกับร้านอาหาร เมนูในร้าน และพื้นที่จัดให้คนสูบบุหรี่

ลงพื้นที่สำรวจ ร้านอาหาร ในด้านสุขาภิบาล ฯ 

กำหนดร้านอาหาร ที่จะลงสำรวจ ได้ครบและครอบคลุม

ได้รับข้อมุล ที่ถูกต้องและ สามารถแนะนำให้ร้านอาหาร ปรับปรุงและแก้ไขได้ 

ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

20. นำหน้าดิน ใส่ในแปลงที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการเพาะปลูก »
เสาร์ 5 พ.ค. 61 เสาร์ 5 พ.ค. 61

ภาคีเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน นำหน้าดิน ที่เตรียมไว้มาใส่ในแปลงผักทุก ๆ แปลง เพื่อรอการเพาะปลูก

ขนดินลงบลอคแปลงเรียบร้อย

นำดินลงบลอคแปลงให้เรียบร้อย

ขนดินลงบลอคแปลงเรียบร้อย ในเวลาที่กำหนด

เมื่อนำดินลงแปลงเรียบร้อย รอการเพาะปลูก หลังจากนี้ นักเรียนจะนำพืชผักสวนครัวมาลงปลูก

21. เตรียมดรงเห็ดและบ่อเลี้ยงปลาดุก »
จันทร์ 21 พ.ค. 61 จันทร์ 21 พ.ค. 61

จัดเตรียมอุปกรณ์ทำโรงเห็ด จัดทำโรงเพาะเห็ด และ เตรียมอุปกรณ์ทำบ่อเลี้ยงปลาดุก

จัดทำโรงเห็ด และ บ่อปลา โดยการ จ้างประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันทำ ให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

นำเห็ดและปลาดุกมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว อย่างเพียงพอ

โรงเพาะเห็ดและบ่อปลาพร้อมที่จำ นำเห็ดมาเพาะ และนำพันธ์ปลาดุกมาแลี้ยง 

  • การนำเห็ดมาเพาะ จะ ทำการเพาะ เป็นช่วงเวลา ให้เหมาะกับ ปริมาณการทำอาหารกลางวัน
     
22. จัดเตรียมท่อเพื่อปลูกเห็ด »
อังคาร 22 พ.ค. 61 อังคาร 22 พ.ค. 61

เตรียมท่อและโรงเรือนเพื่อทำการปลูกเห็ดและเตรียมท่อ

เพิ่มท่อที่มีอยู่ และสร้างโรงเรือนรองรับการเพาะเห็ด

จัดเตรียมโรงเรือนและท่อ

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

-

23. ปลูกพืชลงแปลง »
พฤหัสบดี 24 พ.ค. 61 พฤหัสบดี 24 พ.ค. 61

ปลูกผักบุ้งลงแปลงเพื่อเป็นอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรางแก้ว

นักเรียนดรงเรียนวัดปรางแก้ว และ คุณครู รวมไปถึง นายแหลม แก้วอาภรณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยกันปลูกผักลงแปลง

นำเมล็ดผักบุ้งลงแปลงได้เสร็จสมบูรณ์

ผักเจริญเติบโต

-

24. เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก »
พุธ 30 พ.ค. 61 พุธ 30 พ.ค. 61

จัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนวัดปรางแก้ว

ทำบ่อ และ เตรียมสถานที่เลี้ยงปลาดุก

มีปลาดุก ไว้ทำอาหารเที่ยงเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน

บ่อและสถานที่เสร็จเตรียมเลี้ยงปลาดุก

เสริมสร้างการเรียนรู้ และ การผลิดอาหารในโรงเรียน

25. ต่อท่อน้ำ และ ปลูกต้นข่า »
พฤหัสบดี 31 พ.ค. 61 พฤหัสบดี 31 พ.ค. 61

ต่อท่อน้ำเพื่อการเพาะปลูก และ ปลูกต้นข่า

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า

-มีน้ำรดผัก ที่ปลูกไว้อย่างเพียงพอ -มีข่าไว้ประกอบอาหาร

ต่อท่อเพื่อการเกษตรและปลูกต้นข่า เสร็จเป็นที่เรียนร้อย

-

26. พรวนเดินและรดน้ำต้นไม้ »
จันทร์ 4 มิ.ย. 61 จันทร์ 4 มิ.ย. 61

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดปลางแก้ว ช่วนกัน พรวนดิน รดน้ำ ให้กับ ผักบุ้งและกระเพรา เป็นการสร้างพื้นฐานให้เด็กนักเรียน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนวัดปรงแก้วช่วยกันดูและผักและพืชที่ปลูก

พืชและผักที่ปลูกเจริยเติบโตได้เต็มที่และนำมาทำเป็นอาหารกลางวันได้

สามารถนำผักและพืชที่ปลูก มาบริโภคเป็นอาหารกลาวันได้

-

27. ปลูกพริกและมะเขือ »
พุธ 13 มิ.ย. 61 พุธ 13 มิ.ย. 61

นักเรียนปลูกพริกและมะเขือ ในแปลงโรงเรียนวัดปรางแก้ว

นักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วยกันปลลุกพริกและมะเขือ เพื่่อใช้ในการบริโภค เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน

ปลูกพริกและมะเขือเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปรางแก้ว

สามารถปลูกพริกและมะเขือได้ตามกำหนด

-

28. โรงเรียนวัดปรางแก้ว »
พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 61 พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 61

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว ช่วนกันใส่ปุ๋ยและพรวนดินผักบุ้งและกะเพรา

นักเรียนช่วยกันดูแลแปลงผัก และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์ และ ดูและ ผัก ของตัวเอง

ผักและกะเพราะ  สามารถนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันได้

-

29. นำผักบุ้งไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน »
จันทร์ 18 มิ.ย. 61 จันทร์ 18 มิ.ย. 61

นักเรียน ช่วยกัน ถอนผักบุ้ง ล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมให้แม่ครัว นำไปประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนภายในโรงเรียน

นักเรียนช่วยกันถอยผักบุ้ง และล้างทำความสะอาดเพื่อนำไปให้แม่ครัวของโรงเรียน ประกอบเป็นรอาหารกลางวัน

ผักบุ้งเพียงพอสำหรับนักเรียน ในการประกอบอาหารกลางวัน

นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และ เป็นผักที่ปลูก เอง

-

30. ให้อาหารปลาดุกในท่อเลี้ยงปลา »
ศุกร์ 22 มิ.ย. 61 ศุกร์ 22 มิ.ย. 61

นักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วช่วยกันให้อาหารปลาดุก

นักเรียนและ คุณครูช่วยกันดูแล ให้อาหาร

ปลาดุกที่เลี้ยง โตตามเกณฑ์

ปลาดุกโตตามเกณฑ์ และรอดชีวิต

-