ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @October,20 2017 14.32 ( IP : 14...228 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ มนตรี ลีลาวิชิตชัย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 29 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • montreemontree(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ GREENWAY FOOD STATION
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 เมษายน 2561 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 10 เมษายน 2561 19:32:34
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 10 เมษายน 2561 19:38:11 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้

 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูเครื่องดื่มสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูเครื่องดื่มสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมสามารถทำเมนูเครื่องดื่มสุขภาพที่สอนได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมมีความสนใจและได้ทดลองทำเมนูเครื่องดื่มสุขภาพตามสูตรที่แนะนำไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีความต้องการหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่านี้ในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 มีนาคม 2561 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 10 เมษายน 2561 19:21:07
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:51:04 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง

 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสอนการทำเมนูสุขภาพแบบง่ายๆ และสามารถทำเองที่บ้านได้จริง

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูสุขภาพแบบง่ายๆ ได้แก่ สลัดโรลสายรุ้ง และสามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมสามารถทำเมนูสุขภาพที่สอนได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำได้เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งได้และรว่มรับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีความต้องการหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่านี้ในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,060.00 0.00 600.00 1,923.00 0.00 0.00 5,583.00
30 มีนาคม 2561 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 18 เมษายน 2561 14:40:00
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:43:43 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้

 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ทานผัก ผลไม้ ให้มากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ทานผัก ผลไม้ ให้มากขึ้น 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลูกค้าที่ มาใช้บริการศูนย์อาหาร ถ่ายรูปกับฉากถ่ายรูป ส่งเสริมเรื่องการทางผัก ผลไม้ แล้วแชร์ผ่าน Facebook รับผลไม้ไปทานฟรี

ผลตามแผน

ให้ผู้มาใช้บริการ ได้สนใจทางผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพ กันมากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มาใช้บริการให้ความสนใจ ในการถ่ายรูปเพื่อรับผลไม้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ครั้งต่อไปจะเน้นในการรับประทานผักให้มากขึ้น 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 4,101.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 6,351.00
16 มีนาคม 2561 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 10 เมษายน 2561 19:47:32
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:40:03 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ

 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหาร เมนูที่ดีต่อสุขภาพ 

กิจกรรมตามแผน

กรีนเวย์ฟู้ดสเตชั่นร่วมกับผู้ค้าในศูนย์อาหาร จัดทำเมนูเพื่อสุขภาพในแต่ละร้านค้า โดยลูกค้าท่านใดที่เลือกสั่งเมนูสุขภาพจากร้านค้า สามารถนำสลิปใบเสร็จมาแลกเครื่องดื่มสมุนไพรได้ฟรี 1 แก้ว

ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ทำเมนูสุขภาพนั้น ก็มีรางวัลแจกให้เมื่อโครงการสิ้นสุด 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ผู้บริโภคที่เลือกซือเมนูสุขภาพจากร้านค้า เช่น ผัดไทไม่ใส่ผงชูรส , สลัดผัก , สุกี้ไม่ใส่ผงชูรส ฯลฯ สามารถนำสลิปมาแลกรับเครื่องดื่มสมุนไพรฟรี 

ผลตามแผน

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกสั่งเมนูเพื่อสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเอง

ส่วนผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งมีลุ้นรางวัลด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจในการสั่งเมนูสุขภาพมาก เพราะได้รับเครื่องดื่มสมุนไพรฟรี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เห็นสมควรที่จะทำกิจกรรมนี้อีกในครั้งถัดไป 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,140.00 148.00 0.00 0.00 6,288.00
5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 13:54:54
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:25:50 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น

 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารกรีนเวย์ฟู้ดสเตชั่นได้มีความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

ทางตลาดกรีนเวย์ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทางตลาดกรีนเวย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากเทศบาล - คุณพรรณี อภิชาตพัฒนศิริ นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ - คุณสุกัญดา เหมืองทอง และ คุณพิชามณ ติปะวาโร
มาเป็นทีมวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่ผู้ประกอบการ


และกิจกรรมที่เสริมมาคือ Macthing model โดยการประสานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการกรีนโซนในตลาดกรีนเวย์ ที่จะสั่งน้ำสมุนไพรจากการปลูกแบบปลอดสารเคมี มาใช้เป็น เครื่องดื่มมาบริการให้กับผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมอบรม

ผลตามแผน

ให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร ที่มีความสำคัญต่ออาชีพของตน และนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรม จำนวน .... คน และผู้ประกอบการมีการกลับไปปรับปรุงลักษณะการทำงานและพื้นที่ของตัวเอง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาคือทางตลาดจะร่วมกับเทศบาลโดยมีการสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,700.00 1,233.00 3,730.00 0.00 0.00 0.00 10,663.00
23 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 20:51:02
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:39:06 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินและก้าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ให้ผู้บริโภคได้ร่วมกิจกรรมกินและก้าวหลังจากทานอาหารในศูนย์อาหารเสร็จและได้ร่วมกันทำบุญในโครงการก้าว 

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมกินและก้าว  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกายหลังทานอาหารเสร็จ โดยการเดินไปยังจุด Check point ต่างๆในตลาดและถ่ายรูปมาแสดง เพื่อรับคูปองลุ้นรางวัลและเงินบริจาคให้กับ โครงการก้าว ของตูน บอดี้สแลม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ผู้บริโภคได้ร่วมกิจกรรมกินและก้าวหลังจากทานอาหารในศูนย์อาหารเสร็จและได้ร่วมกันทำบุญในโครงการก้าว 

ผลตามแผน

ให้ผู้บริโภค ได้เดินออกกำลังกายในตลาดหลังจากที่ทานอาหารเสร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคสนใจในกิจกรรมและสนใจในการบริจาคเงินให้กับโครงการก้าว ของตูน บอดี่ สแลม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา คือ กติกาเกี่ยวกับเรื่องการรับคูปองลุ้นของรางวัลที่จะต้องมีการ ถ่ายรูป เช็คอิน และแชร์  ทำให้ผู้บริโภคบางคนรู้สึกไม่สะดวก  จึงได้ปรับกติกาให้ง่ายมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ธันวาคม 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 20:34:33
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:08:50 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินและก้าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกาย 

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมกินและก้าว  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกายหลังทานอาหารเสร็จ โดยให้ลูกค้ายื่นใบเสร์จจากการทานอาหารและให้เดินไปยังจุด Check point ต่างๆในตลาดและถ่ายรูปมาแสดง เพื่อรับคูปองลุ้นรางวัลและเงินบริจาคให้กับ โครงการก้าว ของตูน บอดี้สแลม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ผู้บริโภคได้ร่วมกิจกรรมกินและก้าวหลังจากทานอาหารในศูนย์อาหารเสร็จและได้ร่วมกันทำบุญในโครงการก้าว 

ผลตามแผน

ให้ผู้บริโภค ได้เดินออกกำลังกายในตลาดหลังจากที่ทานอาหารเสร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคสนใจในกิจกรรมและสนใจในการบริจาคเงินให้กับโครงการก้าว ของตูน บอดี่ สแลม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา คือ กติกาเกี่ยวกับเรื่องการรับคูปองลุ้นของรางวัลที่จะต้องมีการ ถ่ายรูป เช็คอิน และแชร์  ทำให้ผู้บริโภคบางคนรู้สึกไม่สะดวก  จึงได้ปรับกติกาให้ง่ายมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,100.00 12,864.00 990.00 6,280.00 0.00 0.00 22,234.00
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 19:37:18
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:42:57 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีความสนใจในการเลือกบริโภคอาหาร ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

กิจกรรมตามแผน

รณรงค์ส่งเสริม ให้ผู้บริโภคเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามโดยการ ใช้ Application Calorie quiz:Food and Drink  พร้อมรับของรางวัล
3.เชิญวิทยากรนักโภชนาการ มาให้ความรู้ในช่วง 19.00 น. เรื่องการบริโภคอาหารให้พอเหมาะและเพียงพอกับร่างกาย

ผลตามแผน

ต้องการให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. กิจกรรมการตอบคำถามผ่าน application ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นเกมส์ที่ได้วัดความรู้เกี่ยวกับแคลลอรี่ของอาหาร และมีการแจกของรางวัลในการร่วมสนุก
 2. เกิดป้ายประชาสัมพันธ์ในตลาดกรีนเวย์จำนวน 6 ป้าย เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคแต่พอดี
 3. เกิดฉาก X-stand โครงการตลาดอาหารปลอดภัย
 4. มีการตั้งฉากถ่ายรูปให้กับคนมาใช้บริการตลาดกรีนเวย์ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการซื้อและทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การกระตุ้นด้วยการใช้เกมส์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนุก แต่การดึงผู้บริโภคให้สนใจมาร่วมสนุก ยังคงต้องใช้ลักษณะของการให้รางวัลเป็นการดึงดูดใจอยู่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 660.00 8,041.00 0.00 0.00 11,701.00
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 19:06:25
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:45:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการกิน ลด หวาน มัน เค็ม

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ ความรู้ และข่าวสาร เกี่ยวกับข้อมูลอาหารปลอดภัย และโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ใช้การติดป้ายเตือนผู้บริโภค ณ จุดซื้อ เกี่ยวกับการลดการเติมเครื่องปรุงรส ในด้านการลด หวาน มัน เค็ม  และมีวิทยากรนักโภชนาการจากโรงพยาบาลสงขลานึรินทร์ มาให้ความรู้โดยกระจายเสียงตามสายไปทั้งตลาด โดยจัดกิจกรรม 2 อาทิตย์

ผลตามแผน

1.ให้ผู้ค้าได้ช่วยกันส่งเสริมผู้บริโภค ณ จุดซื้อ 2.ผู้บริโภคมีความสนใจข้อมูลผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจมากในช่วงที่มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนสอบถามเรื่องโภชนาการ และเข้าร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลที่มีกติกาว่า ให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการในตลาด (ซื้อของ) ถ่ายรูปกับฉาก "ปรับหน่อยเปลี่ยนนิดชีงิตดีดี๊" และโพสลงโซเซียล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางในการพัฒนา คือใช้การจัดกิจกรรม ที่มีรางวัลแจกให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมกิจกรรมและสนใจข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,700.00 0.00 0.00 7,184.00 0.00 0.00 10,884.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง