ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

E-Book : บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้

by Little Bear @February,28 2009 12.03 ( IP : 61...224 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , E-Book
photo  , 400x573 pixel , 55,905 bytes.

บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้ เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภายในประกอบด้วยกิจกรรม กระบวนการทำงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และสตูล ทั้งในส่วนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความหลากหลายวิธีการในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน มีการนำเสนอปัญหาของผู้บริโภคเช่นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ บ้านที่ไม่เป็นธรรม ภัยร้ายจากสารพิษในอาหาร ผลกระทบต่อสุขภาพจากขนมเด็ก และเรื่องเล่าดี ๆ อีกหลากหลาย

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร , วัฒนชัย มะโนมะยา

มีทั้งฉบับที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม (ขอรับได้ที่ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-282902) และ E-Book ให้ดาวน์โหลดไปอ่านกัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง