อื่น ๆ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแผนการส่งเสริมการอ่าน กลุ่มระบัดใบ

by wanna @September,03 2014 14.52 ( IP : 202...15 ) | Tags : อื่น ๆ , กิจกรรม
  • photo  , 640x478 pixel , 47,113 bytes.
  • photo  , 640x478 pixel , 31,674 bytes.
  • photo  , 640x857 pixel , 57,768 bytes.
  • photo  , 640x478 pixel , 43,993 bytes.

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 โครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับภาคีเครือข่าย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. และบุคลากรสำนักฝ่ายภาคีสัมพันธ์ฯ สสส. การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ต้องการระดมความคิดเห็น ถึงแนวทางการเชื่อมการทำงานของภาคี สสส. เพื่อให้เครือข่ายได้รู้จักกันและสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้ และในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในครั้งต่อไปจะใช้พื้นที่จังหวัดสงขลา จากนั้นในวันที่ 1 กันยายน ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้การทำงานของกลุ่มระบัดใบ โดยลงพื้นที่โรงพยาบาลสุขสำราญ เพื่อไปดูการทำงานของ อสม. ที่ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับเด็กและเยาวชน และเยี่ยมชมห้องสมุด 24 ชั่วโมงในชุมชน ที่ใช้บ้านของแกนนำ อสม.
เปิดเป็นห้องสมุดให้เด็กๆ และพ่อแม่ ผู้ปกครองได้มายืมหนังสือไปอ่านให้ลูกหลานฟัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง