ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ

by Little Bear @May,18 2013 10.18 ( IP : 182...15 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 640x478 pixel , 43,026 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 48,352 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 46,271 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 45,469 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 44,437 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 37,586 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 37,138 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 40,936 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 39,215 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 34,645 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 39,227 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 39,702 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 37,029 bytes.

18 พ.ค. 2556 สจรส.ม.อ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา ที่ ชั้น 14 อาคาร RLC ม.สงขลานรินทร์ เพื่อหาข้อตกลงแนวทางในการทำงานร่วมกัน และการรายงานกิจกรรมของโครงการผ่านทางเว็บไซท์ www.consumersouth.org

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง