ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

E-Book : บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2

photo  , 433x629 pixel , 104,247 bytes.

หนังสือบทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2 เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดภายใต้โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ระยะที่สอง (พ.ศ.2553-2554)  ซึ่งลักษณะงานที่ดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ งานวิชาการและงานขับเคลื่อนสังคม

ส่วนงานวิชาการ ถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อเท็จจริงของปรากฎการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นของสังคม ทางคณะทำงานใช้เครื่องมือการถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่ดี (Best Practices) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคของพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เกิดขึ้นโดยนักเขียน และนักวิชาการ หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของ ร่วมกันมาถ่ายทอดข้อเท็จจริง สังเคราะห์ และเรียงร้อยผ่านตัวอักษรให้ปรากฏต่อสายตาของผู้อ่าน ภายใต้ชื่อ หนังสือ บทเรียนสานพลังเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2 เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการหยิบยกเหตุการณ์ 8 สถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง ของกระบวนการการต่อสู้ของคนตัวเล็กตัวน้อยในฐานะผู้บริโภค หรือกลุ่มคนที่หวังดีต่อผู้บริโภคของสังคมชายขอบอย่างพื้นที่ภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง