ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

เวทีสัมมนาบทบาทสื่อมวลชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

เพราะเห็นความสำคัญของสื่อมวลชน ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) จับมือกับพันธมิตร...สื่อมวลชนจากสามจังหวัดอันประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี ผลตอบรับน่าพอใจเห็นแนวทางการสร้างความร่วมมือของสื่อมวลต่อการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคของภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา สวรส.ภาคใต้ มอ.จัดเวทีสัมมนาแบบอภิปรายกลุ่ม (Focus Group)ของกลุ่มสื่อสารมวลชนในประเด็น บทบาทสื่อมวลชนต่องานคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการรับด้วยดีจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จากทั้งสามจังหวัด คือ สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี

เริ่มแรก ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ กล่าวถึงรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์การจัดเวทีวันนี้  ต่อจากนั้นนำเสนอสถานการณ์ผู้บริโภคของภาคใต้ อันเป็นข้อมูลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 750 ตัวอย่างในทั้งสามจังหวัด ผลข้อมูลน่าสนใจว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีประสบการณ์พบปัญหาด้านอาหารจากอาหารประเภทที่จำหน่ายบนทางเท้า หากกรณีเกิดปัญหาถูกล่วงละเมิดขึ้นผู้บริโภคร้อยละ 70 จะจัดการด้วยวิธีการทิ้งหรือไม่ดำเนินการใดๆ โดยให้เหตุผลว่า ขั้นตอนยุ่งยากร้องเรียนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมา ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรเพิ่มช่องทางหรือกลไกให้กับผู้บริโภค ซึ่งสื่อมวลชนน่าจะเป็นภาคส่วนที่สำคัญยิ่ง ต้องอาศัยการคิดออกแบบรูปแบบด้วยตัวของสื่อมวลชนเอง

บรรยากาศมีความหลากหลายทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายถึงบทบาทที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆของทั้งสามจังหวัดได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ถึงพริกถึงขิง ช่วงบ่ายมีการพูดคุยถึงเพื่อออกแบบกลไกการทำงานของสื่อชน ผลปรากฎว่าแนวทางขับเคลื่อนดังนี้

  1. มีการรวมกลุ่มในรูปเครือข่ายสื่อมวลชนของทั้งสามจังหวัด คือ จังหวัดสงขลามอบหมายคุณชัยวุฒิ จากคลื่นความคิดเป็นผู้ประสานงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายคุณสมชาย สังสนธ์ (พี่ซัน) จาก 94.75 MHz. เป็นผู้ประสานงานและจังหวัดสตูลมอบหมายคุณสุเทพ จากวิทยุชุมชนควนกาหลง
  2. มีฐานข้อมูลผู้บริโภคซึ่งเปรียบเหมือนตะกร้าข้อมูลสำหรับผู้บริโภค โดยช่องทางในปัจจุบันคือเว็ปไซต์ http://www.consumersouth.org เป็นหลัก ร่วมกับเว็ปไซต์ของสำนักข่าวทีนิวส์ http://www.tnewsnetwork.com เป็นสื่อกลางข้อมูลของผู้บริโภค เช่นการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค ให้ความรู้ด้านการบริโภค สถานการณ์ผู้บริโภค ฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อ
  3. กลไกระบบการส่งข้อมูลถึงกันและกัน ช่องทางคือ อีเมล์เครือข่ายสื่อมวลชน จดหมายข่าว ทางโทรศัพท์และที่สำคัญคือการขอความร่วมมือด้านพื้นที่ของคอลัมน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ลงเนื้อหาของงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ฟรี

ท้ายที่สุดในเวทีการสัมมนาครั้งนี้ทุกคนมีพันธสัญญาเรื่องการขับเคลื่อนงานที่เน้นการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายของสื่อมวลชนโดยมีตัวอย่างดีๆเช่น กรณีการทำงานของวิทยุชุมชน FM.94.75MHz.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง