บ้าน

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

คำชี้แจงสำหรับผู้บริโภค

ขอแสดงความชื่นชมว่า ท่านถือเป็นผู้บริโภคที่ตระหนักและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง พวกเราทีมงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ได้เปิดช่องทางทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้บริโภค โดยเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ online

ท่านสามารถปรึกษาผ่านทาง

คำแนะนำในการแจ้งเหตุ-ร้องทุกข์ : ท่านควรระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเช่นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหลักฐาน การติดต่อกลับ คำแนะนำที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้ทางทีมงานสามารถติดตามประสานงานได้สะดวกขึ้น

ผู้รับเหมาสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

by somsak @February,22 2011 16.07 ( IP : 49...251 ) | Tags : บ้าน
  1. อ้างถึงสัญญารับเหมาก่อสร้าง ทำที่ 124/4 หมู่ที่ 4 ต .คลองงแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 เดือน ส.ค พ.ศ. 53ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ นางมาริษา  พุ่มม่วง อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124/4 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ซึ่งในสัญญาฉบับนี้ เรียกว่าผู้รับจ้าง ทั้งสองนี้ได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
  2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นครึ่ง จำนวน 1 หลังและผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินให้ผู้รับจ้างทั้งหมดเป็นเงิน 470,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะค่าแรง ตามรายละเอียดสัญญาแนบ
  3. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.53 เป็นต้นมา นางมาริษา พุ่มพวง ได้รับเหมาสร้างบ้านของ นายสมศักดิ์ ชูปล้อง โดย นางมาริษา ฯ ได้มอบหมายให้นายช่างคือ นายนุกูล  ศรีสุวรรณชนะ เป็นผู้ก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ปัจจุบัน นางมาริษา ฯ ได้รับค่าจ้างไปแล้วโดยประมาณ 300,000 บาทของค่าจ้างทั้งหมด โดยที่งานไม่เป็นตามข้อที่ระบุในสัญญาแนบ จากการประเมินความคืบหน้าของ ธนาคาร ณ.วันที่ 7 กพ. 54  งานอยู่ที่โดยเฉลี่ย 50 %  ทั้งนี้ได้ทำการชี้แจ้งให้ผู้รับเหมารับทราบมาตลอดแต่ก็ไม่สามารดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับทางผู้รับเหมาไม่สามารถหาช่างมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา
  4. ทั้งนี้จาการติดตามไปที่บ้านของผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเจรา และช่างก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ประกอบกับปัจจุบันช่างได้เก็บเครื่องมือไปทำงานที่อื่นแล้ว  ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียเวลาในการติดตาม และต้องเสียค่าน้ำมันรถในการติดตามแต่ละครั้ง และเสียดอกให้กับธนาคารทุกเดือนงานไม่เสร็จตามงวดที่ธนาคารกำหนดคือ 3 งวด
    5.ดังนั้นขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าขอยกเลิกสัญญาผู้รับเหมารายเดิมนางมาริษา  พุ่มม่วง ทั้งนี้ทั้งวันที่ 14 ก.พ. 54 เป็นต้นไป (หากงานที่เหลืออยู่เกินจากค่าจ้างงวดที่ 4  ผู้ว่าจ้างอาจจะขอแจ้งความดำเนินการตามกฎมายแพ่งในลำดับขั้นต่อไปตามความเหมาะสมของงาน)

หมายเหตุ ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารตามข้อตกลงข้างบนให้เรียบร้อยทุกประการ ภายในระยะเวลา 150 วัน เริ่มตั้งแต่ง วันที่ 16 ส.ค. พ.ศ. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ.53 หากผู้รับจ้างไม่ทำตามข้อตกลงดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน โดยปรับวันละ 300 บ. (สามร้อยบาทถ้วน)  งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด

Comment #21รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ
www.j2scontainer.com
Posted @February,04 2016 23.15 ip : 223...177

J2S container  รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง ้้a href='www.j2scontainer.com'คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ /aรวบรวม ตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ออฟฟิศ คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสินค้า ป้อมยาม สุขาเคลื่อนที่ ร้านค้า ร้านกาแฟ รีสอร์ท และอื่น ๆ อีกมากมาย J2S container เรายินดีให้คำปรึกษาท่าน ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  ต้องการออกแบบ ดัดแปลง ตู้คอนเทนเนอร์ หรือการเลือกซื้อตู้คอนเทนเนอร์ และ ทางเรามีทีมงานบริการหลังจากขายที่มีประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาต่างๆ บ้านสำเร็จรูป, บ้าน ตู้คอนเทนเนอร์ , บ้านน๊อคดาวห์, ตู้เคลื่อนที่ , รีสอร์ทสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับ คอนเทนเนอร์ ทั้งหมด มีที่ http://www.j2scontainer.comสามารถติดต่อสอบถาม เช็คราคา ตู้คอนเทนเนอร์ ราคา ตู้สำนักงาน และราคาตู้อื่น ๆ จากทีมงานเรา

Comment #22
Aor
Posted @February,20 2016 18.25 ip : 49...159

ช่างชื่อ ธนกร เหมือนกันเลยครับ อยู่แถวๆ ปิ่นเกล้า นครชัยศรี ใช่ไม่ครับ ถ้าใช่ติดต่อผม 0812579069 กำลังดำเนินคดีอยู่

Comment #23ระวัง
0000
Posted @June,01 2016 20.24 ip : 183...98

ระวัง บ.เพอร์เฟ็ค เรียล เอสเตท จำกัด นายธรนินทร์ คำหรุ่ม นางสาวจันทิมา ชัยสรี อ่างนั่นโน่นนี่เพื่อเบิกล่วงหน้าแล้วทิ้งงานเลย

Comment #24นายธรนินทร์ คำหรุ่ม นางสาวจันทิมา ชัยสรี อ่างนั่นโน่นนี่เพื่อเบิ
0000
Posted @June,01 2016 20.32 ip : 183...98

ระวัง บ.เพอร์เฟ็ค เรียล เอสเตท จำกัด นายธรนินทร์ คำหรุ่ม นางสาวจันทิมา ชัยสรี อ่างนั่นโน่นนี่เพื่อเบิกล่วงหน้าแล้วทิ้งงานเลย

Comment #25แจ้งเตือนผู้รับเหมาทิ้งงาน
Ratthammanoon S.
Posted @July,21 2016 08.49 ip : 118...234

แจ้งเตือนผู้รับทิ้งงาน เนื่องจากในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ได้ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยกับ นางสาวปิยะธิดา บุญทูล / นายประจวบ ปานเขียว (ผุ้รับจ้าง) ในราคา 635,000 บาท โดยชำระเป็นงวด จำนวน 5 งวด ตามความสำเร็จของงาน จนงานมาถึงงวดที่ 4 ต้องฉาบผนัง ติดตั้งประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ปูกระเบื้องแล้วเสร็จ ซึ่งผู้รับเหมาได้เบิกเงินไปก่อนเพื่อซื้ออุปกรณ์แต่ไม่ได้ดำเนินการทำแต่อย่างใด และมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด เมื่อประมาณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้ติดต่อไปยังผู้รับเหมาได้รับปากว่าจะเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ จนในวันนี้ 11 กรกฏาคม 2559 ก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามา ผู้่ว่าจ้างเกรงว่าผู้รับเหมาได้ละทิ้งงาน และผู้รับเหมาได้เบิกเงินไปแล้วทำให้ผู้ว่าจ้างต้องไปอาศัยบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อพักอาศัย เนื่องจากผู้รับเหมาได้ละทิ้งงานไว้ทำให้ผู้ว่าจ้างเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ถ้าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าโดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ว่าจ้าง จะต้องถูกปรับเป็นรายวันๆละ 5,290 บาท ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาลงชื่อต่อหน้าพยานทั้งสองคน ทั้งนี้ทางผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้มีที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก ข้อมูลผู้รับเหมา 1.นางสาวปิยะธิดา บุญทูล เลขบัตรประชาชน 3-3212-00026-27-8 เบอร์โทร 089-0696100 2.นายประจวบ ปานเขียว เบอร์โทร 094-9871839 ทั้งคู่เป็นสามี-ภรรยากัน และตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าได้รับงานก่อสร้างอยู่ที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งทั้งคู่อาจจะไปละทิ้งงานที่อื่นอีก หากใครพบเจอช่วยแจ้งเบาะแสให้ด้วยนะครับ 063-2713855

Comment #26
Greenlight
Posted @July,25 2016 15.27 ip : 1...35

ฝากชื่อผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบงาน ขอเบิกก่อน  ทำไม่ได้ก้อหาย ไม่รับโทรศัพท์ พูดจาน่าเชื่อถือ  แต่พอลงมือทำก้อไม่ได้เรื่อง  ชื่อ นาย ธวัชชัย ภาคพรหม บัตรประชาชน 3419900445211 รับทำงานเหล็ก ปูน  ฝ้า กะเบื้อง  ให้ระวัง  นาย  ธวัชชัย ภาคพรหม  (หมู) เบอร์โทร 089 4769686 , 0637183508

Comment #27รับต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน และ ปรับปรุงบ้าน
ช่างปู รับต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน และ ​ปรับปรุงบ้าน
Posted @September,21 2016 13.25 ip : 1...186

โทร 085-146-7674-ช่างปู ดูผลงานทางFacebook( รับ​ต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน)รับ​ทำ​โครงหลังคา ทำบ่อปลามีระบบกรอง ทำทรายล้าง ทำ​เคาน์เตอร์ปูน ปู​กระเบื้อง ทำประตู-รั้วบ้าน  ไม้ระแนง พื้น รั้วบ้าน ทำฝ้า ผนังเบา ทาสีบ้าน งานจะเป็นห้องน้ำห้องเดียวในบ้านเราก็รับทำ งานออกมาระเอียดช่าง​มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบกว่าปี ทำ​ตั้งแต่ฐานรากถึงขื้นโครงสร้างตบแต่งปรับปรุงจนจบงาน รับเองทำเอง รับงานทีละงานไม่รับงานช้อน หมดปัญหาเรื่องทิ้งงานไม่มีกินหัวคิว

Comment #28แฉคนโกง
taew
Posted @September,27 2016 13.25 ip : 49...255

มีผู้รับเหมาคนหนึ่งชื่อ นายพฤษภา บุญทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเหมางาน โดยไม่มีสัญญา เขาได้รับงานอยู่ที่จันทบุรี  บ้านของคุณวิมล เขาทำงานได้แค่ 30 เปอร์เซ็น เขาก้ทิ้งงาน เพราะเขาเบิกเงินเกิน  พอคุณวิมลติดต่อไป บ้างก้ไมรับสาย บ้างก้ปิดเครื่องหนีบ้าง ดิฉันเป็นลูกน้องเขา เห็นแล้วไม่ปลื้ม เขาโกงมาโดยประมาณ 3-4 หลัง ได้ ตอนนี้เขายังลอยนวลอยู่ ก้เลยอยากเตือน ให้ระวังบุคคลนี้ไว้นะคะ ...มันคนนี้ก้อเคยเอารถยนต์ดิฉันไปแล้วหนี พอแจ้งความ มีหมายเรียก ก้เอาไปจอดทิ้งไว้ตามป่า เบอร์โทร...มันค่ะ 0907989253 ชื่อ เล่นว่า#แดง#

Comment #29แฉคนโกง
taew
Posted @September,27 2016 13.25 ip : 49...255

มีผู้รับเหมาคนหนึ่งชื่อ นายพฤษภา บุญทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเหมางาน โดยไม่มีสัญญา เขาได้รับงานอยู่ที่จันทบุรี  บ้านของคุณวิมล เขาทำงานได้แค่ 30 เปอร์เซ็น เขาก้ทิ้งงาน เพราะเขาเบิกเงินเกิน  พอคุณวิมลติดต่อไป บ้างก้ไมรับสาย บ้างก้ปิดเครื่องหนีบ้าง ดิฉันเป็นลูกน้องเขา เห็นแล้วไม่ปลื้ม เขาโกงมาโดยประมาณ 3-4 หลัง ได้ ตอนนี้เขายังลอยนวลอยู่ ก้เลยอยากเตือน ให้ระวังบุคคลนี้ไว้นะคะ ...มันคนนี้ก้อเคยเอารถยนต์ดิฉันไปแล้วหนี พอแจ้งความ มีหมายเรียก ก้เอาไปจอดทิ้งไว้ตามป่า เบอร์โทร...มันค่ะ 0907989253 ชื่อ เล่นว่า#แดง#

Comment #30ฝากเตือน... ข้อมูลผู้รับเหมาที่โกงและทิ้งงาน
ผู้รับเหมาโกง
Posted @October,24 2016 19.56 ip : 115...58

ฝากเตือน... ข้อมูลผู้รับเหมาที่โกงและทิ้งงาน


ชื่อบริษัท: บริษัท ก้าวหน้า คอนส์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ชื่อองค์กร: 109 ศูนย์รับสร้างบ้าน เลขทะเบียนนิติบุคคล: เลขที่ 0505555006701 ที่อยู่: ที่ตั้ง 7 หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 ที่อยู่แบบย้ายไปเรื่อย: 145 หมู่ 11 ต. จำป่าหวาย อ. เมือง จ.พะเยา 56000
กรรมการคนที่1: นาย ณัฐวุฒิ ป้อมทะเล หรือ อาร์ท กรรมการคนที่2: นางสาว เกศชนก ใจระวัง หรือ นุ้ย (สำหรับคนนี้ มีหลายชื่อ เกศนก อุปนันท์, katechanok jairawong,
katechanok jairawung, katechanok khamfan, เกศชนก คำฝั้น) เบอร์โทร1: 088-2699975 เบอร์โทร2: 082-8924335 เบอร์โทร3: 095-5823823 เบอร์โทร4: 090-4937199 เบอร์โทร5: 095-8064300 เบอร์โทร6: 082-1908798 เบอร์โทร7: 081-1675053 เบอร์โทร8: 086-1171735 เบอร์โทร9: 083-3104330 เบอร์โทร10: 089-1910573 เบอร์บ้าน1: 053-816388 เบอร์บ้าน2: 053-124384 เบอร์บ้าน3: 053-124134 Line: 109con E-mail: 109makehome@gmail.com , 9nhacon@gmail.com และ katechanok.nuy@hotmail.com Facebook: facebook.com/109construction เว็บไซต์แบบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ: 109nhacon.com , 109makehome.com และ 109warehouse.com เว็บไซต์เก่า: 9nhacon.com บัญชีธนาคาร1: ธนาคารธนชาต สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 3416019409 ชื่อ ธิติวุฒิ ป้อมทะเล บัญชีธนาคาร2: ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสพะเยา เลขที่บัญชี 6980111485 ชื่อ เกศชนก ใจระวัง บัญชีธนาคาร3: ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกแม่ต๋ำพะเยา เลขที่บัญชี 0063366668 ชื่อ ศิรินรัตน์ จันที


ดูรายละเอียดเพิ่่มที่ http://ผู้รับเหมาโกงทิ้งงาน.9nhacon.com/

Comment #31แจ้งเตือนภัยมิจแาชีพในคราบผู้รับเหมา
โดนมาแล้ว
Posted @February,26 2017 00.00 ip : 49...157

แจ้งเตือนผู้รับเหมาไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีสัจจะ ชื่อ ช่างรัน หรือ นายอภิลัน โสภา ใครกำลังสนใจผู้รับเหมาทิ้งงานรายนี้ให้ระวังให้ดี ระวังจะตกเป็นเหยื่อ พฤติกรรมคือ เบิกเงินล่วงหน้า งานล่าช้า เป็นช่างสองพี่น้อง ทำงานก๊อกๆแก๊กๆ ทำๆหยุดๆ หยุดงานบ่อย มาเริ่มทำงาน 10 โมงของทุกวัน โกหกหลอกลวงไปวันๆ จะเบิกเงินก่อน งานทำไว้เละเทะ ตอนนี้ทิ้งงานไปแล้ว

ช่างรัน หรือ นายอภิลัน โสภา บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 637-2-03341-8 โทร. 098-135-9629

Comment #32
..
Posted @September,08 2017 10.39 ip : 110...132

แจ้งเตือนผู้รับเหมารับเงินแล้วทิ้งงาน อย่าตกเป็นเหยื่อ อ้างโน่นอ้างนี่สาระพัด
รับงานใน อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ผูู้รับเหมา ช่างขจัด Tel. : 087-2655678
Line : 0872655678
G-mail :jandam.contractor@gmail.com

Comment #33ฝากเตือนครับ นางดอกอ้อ สุขประเสริฐ
นัท
Posted @October,09 2017 23.31 ip : 58...217

ฝากเตือนช่างหนีงานอีก 1 รายครับ

ชื่อ นางดอกอ้อ สุขประเสริฐ (ช่างปุ๊ก)  เบอร์ติดต่อ 0813627854

ที่อยู่ 51 หมู่ 1 ตำบล จรเข้ใหญ่  อำเภอ บางปลาม้า พูดจาดูร้อนเินมา เข้ามาทำงานได้ 3 วัน ขอเบิกเงินล่วงหน้า 40,000 แล้วทิ้งงานเลยครับ โทรไม่รับ หนักๆเข้าตัดสายทิ้ง แล้วก็บล็อคเบอร์เลย พอลองเอาชื่อพิมพ์ไปใน Google พบว่ามีข่าวผู้รับเหมาร้ายนี้เครียดเป้นหนี้นอกระบบเอามีดจี้คอตัวเองหน้า สภ.บางบัวทอง

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.manager.co.th%2Fgame%2Fviewnews.aspx%3FNewsID%3D9590000046878&h=ATMA9c2KRxKYWoRAhTG3bD5Q4CUZPzawbEHlAICpdi8s07Fn24fHrmD5w5iY0VMeBDr97yvGZT4mh8lSbQA7Tze-mmnBXY0XQlQ-0E-021CEDhIXihVJLSyTk8&s=1&enc=AZNiFV0qvceGy9KLMmwMqsZOmSW3PV3wNJWAZNhNBxQ8BksoVYd8MEIjafJmi8aTSdzRGxB6JqaQhgUTO3aR6HuD0_gTdJ3d3aa7TXzaa7DA (ลิงค์ข่าว) ฝากเตือนด้วยนะครับ จะได้ไม่มีคนเดือดร้อนเพิ่ม

Comment #34ผู้รับเหมาทิ้งงาน
สบาย
Posted @January,09 2018 22.55 ip : 171...208

ผู้รับเหมาชื่อ นายฉัตรชัย เพชรถวิน ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  จดทะเบียนพาณิชย์ชื่อ พ.รุ่งเรือง สำนักงานเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำสัญญารับจ้างเหมาสร้างบ้านแต่ไม่ยอมมาทำงานตามสัญญา และได้ทำการเบิกเงินจากผู้ว่าจ้างโดยมีภรรยาชื่อนางพุทธิมา เพชรถวิน เป็นผู้รับเงินโอนทัั้งสิ้น 149,600 บาท จนล่วงเลยกำหนด 45 วัน ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน  รับเงินไปแล้วไม่ยอมมาทำงานต่อ ตอนนี้ทิ้งไว้แต่ฐานรากและโครงเหล็กบางส่วนและในภายหลังไม่สามารถติดต่อได้ ปิดโทรศัพท์หนี ติดต่อทางไลน์ที่เคยติดต่อคุยงานกันก็ไม่มีการตอบกลับ ใครติดต่องานด้วยก็ขอให้ระวัง เพราะพบว่าบุคคลนี้ได้ก่อเรื่องโกงงานรับเหมาไว้หลายราย ผู้รับเหมาขี้โกงรายนี้ใช้ชื่อเฟสบุ๊คว่า พงษ์ ตีสิบ ใช้สำหรับการรับงานร้องเพลง

Comment #35
โดนทิ้งงาน
Posted @January,19 2018 10.53 ip : 223...114

บริษัท Php Design Consulting and Construction Co Ltd เป็นบริษัทรับเหมาที่ทิ้งงาน ติดค่าของค่าแรงยืดงานไปเรื่อยๆ และขอเบิกเงินเกินงวด อ้างว่าขอไปปิดจบงานอื่นก่อน แล้วจะเอาเงินมาลงคืน สุดท้ายก็ทำไม่จบและทิ้งงานไป ติดเครดิตของแทบจะทุกอย่างที่ติดได้จนทางร้านท้วงถึงหน้างาน และติดค่าแรงคนงานอีกด้วย เป็นสถาปนิก เลขที่ ภ-สถ 15541 ชื่อนายพงษ์ภรณ์ เปรพิพัฒน์ หรือรุจ (เปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้ง) เป็นชายผิวดำ อายุประมาณสามสิบปลายๆ เบอร์ 0995625525

Comment #36ระวังรับสร้างบ้าน บ.บ้านช่างไทย จังหวัดกาญจ และสาขา
โคบาล
Posted @March,03 2018 09.00 ip : 118...178

ทำงานไม่เสร็จ ไม่มีคนคุมงาน ล่าช้า ไม่มีช่างของตัวเอง หาเอาข้างหน้า
คิดให้ดีๆ ลองไปดู เฟส คนแบบบ้านได้

Comment #37โปรดระวัง! ผู้รับเหมาทิ้งงาน นาย ธีรพัฒน์ บริบูรณ์ หรือ ช่างไก่
โครงการเดอะเกรท บางใหญ่
Posted @April,05 2018 14.56 ip : 171...22

โปรดระวัง! ผู้รับเหมาทิ้งงาน นาย ธีรพัฒน์ บริบูรณ์ หรือ ช่างไก่ รับเหมาก่อสร้างต่อเติม ทิ้งงาน ทำงานไม่เรียบร้อย ไม่เสร็จตรงตามกำหนดเวลา ผลัดวันประกันพรุ่ง และสุดท้ายก็ทิ้งงาน ทำไม่เสร็จตามที่ตกลงไว้

Comment #38
obobob
Posted @April,11 2018 01.31 ip : 171...96

เตื่อนภัยผู้รับเหมาทิ้งงาน นางสาว มณนภา แก้วมงคล (แป๋ว)

นางสาว มณนภา แก้วมงคล (แป๋ว) ผู้รับเหมาได้รับเงินแล้วทิ้งงาน! ได้รับเงินแล้วกลายเป็นเจ้านายผมเลยครับ ทำกริยาแย่ๆพูดจาไม่ดี ผลัดวันไปเป็นเดือนไม่มีช่างเข้ามาทำงานซักคน จนผมต้องหาเจ้าใหม่เอง

เกิด 28/11/2512 80/24 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี

นางสาว มณนภา แก้วมงคล (แป๋ว) ระวังเลยนะครับ ผมแจ้งดำเนินคดีแล้ว แต่คดีแพ่งใช้เวลานานครับ มีหลักฐานทุกอย่าง

Comment #39
รัศ
Posted @June,04 2018 13.48 ip : 171...163

****ฝากเตือน ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ผู้รับเหมารายนี้ ใช้ชื่อปลอมในการลง post หางานจาก website โดยใช้ชื่อว่า ช่างมนตรี หรือช่างเกก่ง แต่ชื่อจริงคือ ]*นาย กฤต จารุชัย** เกิดเมื่อ 18 พค 2522
โดยมีพฤติกรรมดังนี้ 1 ตอนรับงานอ้างว่าเป็นวิศวกรและมีลูกน้องสิบกว่าคน แต่ตอนมาทำไม่มีช่างของตนเอง โดยไปเอาช่างจากข้างถนนที่รองานซึ่งทำงานไม่เป็น (ถามจากช่างที่มาทำ บอกว่า ไม่รู้จักนายกฤตมาก่อน ) 2 เวลาทำงานจริง ไม่เคยเข้ามาควบคุมงาน งานที่ทำเลยออกมาผิดๆ บอกให้ทำตามที่ช่างคอนโดแนะนำก็ไม่เชื่อ ท่อน้ำPB ก็เอากาวที่ใช้กับท่อ PVC มาทา น้ำเลยรั่วออกมา และแก้ตัวว่ากาวยังไม่แห้ง สงสัยว่าจบวิศวะจริงเปล่า แค่ความแตกต่างของท่อ PB และ PVC ยังไม่รู้จัก
3 เริ่มงานสาย 10 โมงกว่าทุกวัน ต้องโทรตามโดยอ้างว่า ต้องออกไปซื้อของทุกวัน มาแค่ส่งคนงาน แล้วก็เข้ามารับกลับ แทนที่จะมาคุมงาน กลายเป็นเจ้าของบ้านต้องมาเหนื่อยคุมเอง 4 ขอเบิกเงินล่วงหน้าทุกวัน โดยอ้างว่าไม่มีเงินซื้อเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง และหลังจากเบิกเงินเกินจำนวนมากก็ไม่มา โทรไปตามก็อ้างว่า ช่างป่วย และก็ทิ้งงานไปเลย 5โปรดระวัง นายคนนี้อาจเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล แล้วต้มตุ๋นไปเรื่อยๆ ควรตรวจสอบเลขบัตร ประชาชน ชึ่งไม่น่าจะเปลี่ยนได้

**

Comment #40
รัศ
Posted @June,04 2018 13.49 ip : 110...96

****ฝากเตือน ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ผู้รับเหมารายนี้ ใช้ชื่อปลอมในการลง post หางานจาก website โดยใช้ชื่อว่า ช่างมนตรี หรือช่างเกก่ง แต่ชื่อจริงคือ ]*นาย กฤต จารุชัย** เกิดเมื่อ 18 พค 2522
โดยมีพฤติกรรมดังนี้ 1 ตอนรับงานอ้างว่าเป็นวิศวกรและมีลูกน้องสิบกว่าคน แต่ตอนมาทำไม่มีช่างของตนเอง โดยไปเอาช่างจากข้างถนนที่รองานซึ่งทำงานไม่เป็น (ถามจากช่างที่มาทำ บอกว่า ไม่รู้จักนายกฤตมาก่อน ) 2 เวลาทำงานจริง ไม่เคยเข้ามาควบคุมงาน งานที่ทำเลยออกมาผิดๆ บอกให้ทำตามที่ช่างคอนโดแนะนำก็ไม่เชื่อ ท่อน้ำPB ก็เอากาวที่ใช้กับท่อ PVC มาทา น้ำเลยรั่วออกมา และแก้ตัวว่ากาวยังไม่แห้ง สงสัยว่าจบวิศวะจริงเปล่า แค่ความแตกต่างของท่อ PB และ PVC ยังไม่รู้จัก
3 เริ่มงานสาย 10 โมงกว่าทุกวัน ต้องโทรตามโดยอ้างว่า ต้องออกไปซื้อของทุกวัน มาแค่ส่งคนงาน แล้วก็เข้ามารับกลับ แทนที่จะมาคุมงาน กลายเป็นเจ้าของบ้านต้องมาเหนื่อยคุมเอง 4 ขอเบิกเงินล่วงหน้าทุกวัน โดยอ้างว่าไม่มีเงินซื้อเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง และหลังจากเบิกเงินเกินจำนวนมากก็ไม่มา โทรไปตามก็อ้างว่า ช่างป่วย และก็ทิ้งงานไปเลย 5โปรดระวัง นายคนนี้อาจเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล แล้วต้มตุ๋นไปเรื่อยๆ ควรตรวจสอบเลขบัตร ประชาชน ชึ่งไม่น่าจะเปลี่ยนได้

**

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง