กิจกรรม

เทศบาลเมืองสตูลเดินเครื่องต่อประชุมทำแผนงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

by twoseadj @January,13 2011 16.38 ( IP : 202...129 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม
 • photo , 600x450 pixel , 72,509 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 112,465 bytes.
 • photo , 550x413 pixel , 91,227 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 73,768 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 70,801 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 80,679 bytes.

ต่อจากการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วและปูพื้นฐานเรื่อง งานคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ แล้วนั้น จนนำมาสู่การได้คัดสรรคณะทำงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งการทำงานของศูนย์จะดำเนินการโดยภาคประชาชน

เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองสตูล คณะทำงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล ร่วมกันพูดคุยและระดมความคิดเห็น เรื่อง แผนงาน กิจกรรม โดยที่ประชุมเห็นว่าจะแบ่งเป็น 5 แผนงาน ประกอบด้วย

1.แผนงานด้านการเฝ้าระวังสินค้า บริการและภัยผู้บริโภค ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำเฝ้าระวังสินค้าและภัยผู้บริโภค(ตาสับปะรด) จัดทำแผนเฝ้าระวัง ซึ่งเป้าหมายเฝ้าระวังจะดำเนินการในร้านชำ และร้านอาหาร เมื่อเฝ้าระวังสินค้าและบริการจะมีการจัดเวทีสรุปผลการเฝ้าระวัง มอบป้ายร้านชำคุณภาพ อีกทั้งจะมีการจัดทำระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

2.แผนงานรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ส่งต่อ เรื่องร้องเรียน  เริ่มต้นด้วยกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯให้สามารถรู้วิธีการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไกล่เกลี่ยได้ พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์อันจะประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคประจำเทศบาลเมืองสตูล ทำหน้าที่ประสานงาน มีตู้แดงรับเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

3.แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย เนื่องจากในที่ประชุมเห็นว่า เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องใหม่ ทางศูนย์จึงจะเริ่มด้วยกิจกรรมอบรมเรื่อง ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค กฎหมาย แก่แกนนำชุมชน แกนนำศูนย์ ร้องเรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ ร่วมกับกลุ่มชมรมแกนนำเยาวชน “ผู้บริโภคแถวสอง” กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
4.แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์  จะประกอบด้วยกิจกรรม จัดทำแผ่นพับ 2 ภาษา คือ ภาษามาลายูและภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค บทบาท ช่องทางติดต่อกับศูนย์ฯ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค การจัดเผยแพร่ข้อมูลผ่านเสียงตามสายของชุมชน  การประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการชุมชน อสม. เครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้ปกครองนักเรียน อย.น้อย การจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์นำนศูนย์ฯ การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ฯ การร่วมจัดนิทรรศการแนะนำศูนย์ฯ

5.แผนงานการจัดการข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค ทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ต้องอาศัยข้อมูลสำหรับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย จำนวนร้านชำ ผู้ประกอบการในพื้นที่(ประมวลจาแผนที่เดินดิน) จัดทำศูนย์ข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถิติเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ข้อมูลจากการเฝ้าระวังสินค้าและบริการ ภัยผู้บริโภค สถานการณ์ผู้บริโภคจากการรับฟังความคิดเห็นในเวทีต่างๆ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อของหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จัดหาเอกสารด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภค ประจำที่ศูนย์

Relate topics

Comment #1เจนิฟูดเอนไซน์ดีจริงหรือหลอกลวงประชาชนกันแน่
noi
Posted @January,17 2011 13.50 ip : 86...89

ถึงท่านที่เกี่ยวข้อง กรุณาตรวจสอบสินค้าชื่อเจนิฟูดเอนไซน์ ว่าดีจริงดังคำโฆษณาหรือไม่ ใครเป็นผู้ผลิตส่วนผสมที่แท้จริงมีอะไรบ้าง ทำไปอย.ถึงได้อนุมัติรับรอง และได้โปรดเตือนประชาชนด้วยถึงโทษของการบริโภค และหากไม่รักษาโรคที่เป็นอยู่โดยตรงในระยะยาวจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง