บทความ

แผนที่องค์กรผู้บริโภคภาคใต้

by twoseadj @November,29 2008 19.31 ( IP : 222...30 ) | Tags : บทความ , เอกสารประกอบกิจกรรม

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สวรส.ภาคใต้ มอ.) จัดเวที่ผู้บริโภค เพื่อพบปะพูดคุยกับองค์กรผู้บริโภคในภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ โดยในปีแรก(2551)จะดำเนินการใน3 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำแผนที่ผู้บริโภค อันประกอบด้วย การสอบถามบทบาท หน้าที่ กลไก ผลงานและปัญหาอุปสรรค ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ตลอดจนสื่อมวลชน กำลังดำเนินการ หรือกำลังประสบอยู่ ทั้งนี้ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนงานในลักษณะเครือข่ายกันต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง