Nus Nus

สคบ.จังหวัดสงขลา

สคบ.
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลาที่อยู่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000โทรศัพท์ 0-7431-3206, 0-7431-6478-9 ต่อ สคบ.มีปัญหาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ปรึกษาได้ที่ สคบ.จังหวัดสงขลาบ้าน เช่นปัญหาเหล่านี้.. ซื้อบ้านแล้ว ไม่ได้โอน บ้านมีต่อ »