joyrx8 joyrx8

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ตะลึง ประกาศผลวิเคราะห์ชี้ชัด ผักสตูลพบสารเคมีเพียบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้ประกาศผลการวิเคราะห์ สารปนเปื้อนในอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด พบปัญหาสำคัญ ผักสดมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงสูง น่าตกใจกลัว บร๊อคโคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ใบบัวบก เป็น4 อันดับที่พบสารเคมี ส่วนปลาเค็มไม่น้อยหน้า พบสูงเช่นเดียวกัน เร่งเตือนภัยและแนะนำผู้บริโภครับมือ สุ่มเสี่ยงนำมีต่อ »