บทความ

กรณีศึกษา อย.เตือน อย่าหลงเชื่ออาหารเสริมคลอโรฟิลล์ชนิดน้ำ

by twoseadj @March,12 2009 17.59 ( IP : 222...4 ) | Tags : บทความ
photo  , 300x300 pixel , 15,668 bytes.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลอโรฟิลล์ชนิดน้ำ

อย.เตือน อย่าหลงเชื่อน้ำคลอโรฟิลล์รักษาสารพัดโรค แถมหยอดตารักษาต้อกระจก สุดอันตรายอาจติดเชื้อจนตาบอดได้

        อย.เผย มีผู้บริโภคร้องเรียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลอโรฟิลล์ชนิดน้ำราคาแพง    โอ้อวดสรรพคุณว่าสามารถใช้หยอดตารักษาต้อกระจกและโรคอื่นๆ อีกสารพัด หวั่นผู้บริโภคเป็นอันตรายจากการติดเชื้ออาจตาบอดได้ ทั้งเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและเสียเงินทองจำนวนมาก ย้ำ! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ไม่สามารถรักษาโรคได้ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีปัญหาเรื่องสุขภาพควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาดีกว่า

      นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า มีผู้บริโภคจากจังหวัดอำนาจเจริญร้องเรียนว่า พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดน้ำ ขนาดบรรจุ 500 มิลลิกรัม ราคา 980 บาท จัดจำหน่ายในลักษณะขายตรงและอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค รวมทั้งยังอ้างว่าใช้หยอดตารักษาต้อกระจกได้อีกด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง อีกทั้งมีราคาค่อนข้างแพง แล้วยังมีการนำไปใช้ อย่างผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้อง เสียเงินโดยไม่จำเป็น มิหนำซ้ำอาจได้รับอันตราย หากผลิตภัณฑ์นั้นมีการผลิต ไม่ถูกสุขลักษณะ มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ตาติดเชื้อจนถึงขั้นตาบอดได้

        รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า คลอโรฟิลล์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผักใบเขียวทุกชนิด การบริโภคผักใบเขียวก็จะได้รับประโยชน์จากสารนี้ด้วย โดยปกติแล้วร่างกายได้รับคลอโรฟิลล์วันละประมาณ 5 มิลลิกรัมจากการบริโภคผักใบเขียว ปริมาณที่บริโภคนั้นควรยึดจากคำแนะนำที่ควรบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผู้บริโภค บางกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภค ทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันถึง คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ มีการอวดอ้าง หากผู้บริโภคมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ หรือมีการเจ็บป่วยต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้วินิจฉัย หาวิธีการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยที่ถูกต้องตามอาการของโรค ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณา หรือใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำไปใช้หยอดตาเพื่อรักษาต้อกระจก เพราะการรักษาอาการป่วย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

          " ถ้าหากในแต่ละวันเราได้รับสารอาหาร 5 หมู่ ครบถ้วนและหลากหลายเพียงพอก็ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากการบริโภคสารสกัดเข้มข้น อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการบริโภคได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรต้องพิจารณาความจำเป็นในการบริโภค ความสมประโยชน์ที่ได้รับกับเงินที่จะต้องเสียไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวง โปรดแจ้งเบาะแสให้ อย.ทราบโดยละเอียด ผ่านทางสายด่วน อย. 1556 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 เพื่อ อย.จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป " รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

สรุปข่าวและแนวทางการแก้ไขปัญหา

        จากเนื้อข่าวและคำชี้แจงของนพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ทำให้เราทราบถึงปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลอโรฟิลล์ที่ผู้ผลิตอ้างสรรพคุณเกินจริง มีราคาแพงและนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์  มีผู้บริโภคจากจังหวัดอำนาจเจริญร้องเรียนว่า พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดน้ำ ขนาดบรรจุ 500 มิลลิกรัม ราคา 980 บาท จัดจำหน่ายในลักษณะขายตรงและอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค รวมทั้งยังอ้างว่าใช้หยอดตารักษาต้อกระจกได้อีกด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้บริโภคได้  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก  ทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้อง เสียเงินโดยไม่จำเป็นมิหนำซ้ำอาจได้รับอันตราย หากผลิตภัณฑ์นั้นมีการผลิต ไม่ถูกสุขลักษณะ มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ตาติดเชื้อจนถึงขั้นตาบอดได้

        แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น อาจทำได้โดย

1.ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่ใช่ยา ไม่มีสรรพคุณด้านการรักษาทำให้ไม่สามารถรักษาโรคได้ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีปัญหาเรื่องสุขภาพควรไปพบแพทย์เพื่อรักษา

2.รณรงค์ให้ผู้ที่รู้เบาะแสหรือพบเห็นการโฆษณาเกินจริงเหล่านั้น สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำดังกล่าวแก่อย.ให้ทราบโดยละเอียด ผ่านทางสายด่วน อย.1556 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2590-7354    เพื่อให้เป็นการป้องกันการกระทำผิดและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีแก้ผู้ผลิตเหล่านั้นตามกฏหมาย

  1. ให้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่า  ในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้มีความจำเป็นต่อร่างกาย  หากว่ามีการรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกาย โดยคำนวณจากความต้องการในแต่ละวันของกิจกรรมต่างๆของร่างกาย  เพศ และอายุ  มีการออกกำลังควบคู่กับการบริโภคอาหารอย่างสม่ำเสมอ  และที่สำคัญควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ  เพียงเท่านี้ร่างกายก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่จำเป็นต้องได้สารสกัดเข้มข้นหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นแต่อย่างไร  เป็นการรู้เท่าทันผู้ผลิตที่เห็นแก่ได้  ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายเนื่องจากโฆษณาชวนเชื่อต่างๆให้บริโภค  อีกทั้งเป็นการประหยัดเงินโดยไม่จำเป็นอีกด้วย


    กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม ข่าวแจก 58 / ปีงบประมาณ 2550
Comment #1ครอโรฟิลล์ยี่ห้อซูเหลียนหลอกลวงหรือเปล่า
รวิวรรณ
Posted @November,08 2011 09.24 ip : 49...94

ตอนนี้ครอบครัวประสพปัญหาเนื่องจากคุณพ่อเป็นโรคไตซึ่งต้องล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมปรากฏว่ามีบุคคลผู้นี้ นายจันทร์ วิศิษฐวานิชยกุล เบอร์โทร 081 2880269 ได้นำครอโรฟิลล์ยี่ห้อซูเหลียนมาโฆษณา ว่าดื่มแล้วทำให้หายจากโรคไต(ไม่ต้องฟอกไต) ขอความกรุณาตรวจสอบให้ด้วย เพราะมีคนเป็นโรคไตหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก ที่จังหวัดลำพูนค่ะ

Comment #2cheap yeezy shoes
Posted @May,15 2020 14.15 ip : 154...233

Not many players can boast a hat trick on the first ever appearance in the FA Cup but the now 19 year old can, and it was a stylish one as well. Idah's only first team experience had been an EFL Cup game and a minute in the top flight. An hour into his FA Cup debut he had made his mark.

Still remember the day Kyle Walters (Winnipeg GM) called Black And Yellow Jordan 1 me in university and asked if I had an Purple And White Jordans agent, Hajrullahu said. Was a dream for me. CFL seasons, two of them as a division all Black And White Jordans star, and one Grey Cup ring later, some fond and some not so fond memories of Winnipeg returned this week..

About 10, 12 years ago, I realized there's a lot of time I'm wasting. You think, "I don't have time!" Then you realize, "Oh, I just watched three hours of television." You have to carve it out. This is where the discipline comes in. To that end, the city joins with the Pinellas Education Foundation in a unique partnership called St. Yeezy Boost 350 Black Pete's Promise to focus the attention of our community on the needs of our children. In addition, the City of St.

Kind of brings a chip on his shoulder, Freiermuth said, so young in his profession. He going to get us in position to show ourselves. And show our detractors what we can do. My name is Shara Khan and I am running for . Yeezy Boost 350 Cheap I spent the summer working with many companies such as Microsoft, Coca Cola, and Dairy Farmers of Canada, through a third party marketing company called Mosaic. I am currently in third semester of the Advertising and Marketing Communications program as an aspiring Account Director.

And secures all NZers access to the information they need to be able to Jordan 1 Black And White participate in NZ democracy. SPL is wholly owned Yeezy Boost For Sale by the Scoop Foundation for Public Interest Journalism a Not For Profit charitable trust established in 2015. Scoop is a part of the Enspiral Network of impact oriented ventures which has improved and decentralised organisational management and practices.

Our leader, however, is not practising physical distancing. Instead, he is playing, as I say, not as I do. BULMER(The optics are not good.)My blood boiled at the photo of Justin Trudeau with his family at Harrington Lake over Easter weekend. I Cheap Jordans For Sale admire him a lot. I wish I had six of those."Streaking Sam: Sam Darnold has bounced back after a rough stretch in October to string together three good games. Even in the loss to the Dolphins, Darnold improved and has been in command in the past two wins.

Editor's DiscretionAs the cult of Christianity was the one on the rise, it was felt best to tack new policies Yeezy Boost 350 Cheap on the end of this religion this was the one that clearly stood the best chance of success. One of the principal tasks was to decide which books should constitute the 'Holy Book' of the new religion, Yeezys For Sale which would be the Bible. Therefore, some of the Gospels had to go, and some of the material in the remaining Gospels had to be edited..

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง