งานวิจัย

งานวิจัย เรื่อง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัย เรื่อง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(The Model of Independent Organization for Consumer Protection in Local Government)

ผู้วิจัยหลัก : สมชาย  ละอองพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากทุนผู้ช่วยวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553,2554  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ  ม.สงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นของผู้วิจัย มิใช่ความเห็นของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคควรมีลักษณะอย่างไร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความพร้อมด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง ด้วยกัน ประกอบด้วย  เทศบาลตำบลปริก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  ซึ่งผลการวิจัยจะนำเสนอเป็นชุดความรู้สำคัญเพื่อการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดย 1) การศึกษาบริบทของพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค  ทุนทางสังคมและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 2) การจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 กิจกรรม คือ 2.1) การจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ 2.2 ) การลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.3)  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค 3) การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการจัดสนทนากลุ่มและการสังเคราะห์รูปแบบ บทเรียนและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการพัฒนารูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. ประชาชนผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงประสบปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค แต่ขาดกลไกหรือระบบด้านคุ้มครองผู้บริโภค ส่งผลให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร แม้จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่งถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2. กระบวนการสมัชชาผู้บริโภค เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนภาคประชาสังคม ภาคการเมือง และภาควิชาการ ร่วมกันรับรู้ ร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

  3. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสงขลา เป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามแห่ง ใน 3 รูปแบบ คือ 1) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานแบบ กึ่งอิสระ 3) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานในลักษณะองค์การอิสระ โดย 3.1) คณะทำงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมีที่มาจากภาคประชาชนจากทุกกลุ่มในชุมชน ด้วยจิตอาสา 3.2 )บทบาทและหน้าที่ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาศัยทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบภารกิจซึ่งได้รับถ่ายโอนงานจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สร้างกลไกด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ประกอบด้วย กลไกร้องเรียน ไกล่เกลี่ย  กลไกพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค แกนนำ  กลไกการชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น  3.3)งบประมาณ เน้นการพึ่งตนเองอาศัยเงินจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในพื้นที่ และควรต้องมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน

  4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในระยะต่อไป ควรเน้น 1) ส่งเสริมมีส่วนร่วมของกลุ่ม ชมรมและเครือข่ายผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ 2)ควรมีแผนงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการทำงานร่วมและประสานกับหน่วยงานรัฐ 3) การสร้างองค์ความรู้จากการสรุปบทเรียน ถอดประสบการณ์ที่สำเร็จและประสบการณ์ที่เป็นปัญหา4) ข้อจำกัดเรื่องการรับรองสถานะจากหน่วยงานรัฐและข้อจำกัดในบทบาทบางอย่าง

Comment #1http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.40 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

Comment #2http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.49 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

Comment #3
anonymous
Posted @February,05 2018 08.16 ip : 69...234

cheap oakley sunglasses ferragamo outlet ray ban sunglasse valentino outlet store ray ban outlet michael kors outlet coach factory outlet online pandora outlet ugg outlet christian louboutin outlet fitflops sandals cheap ugg boots ugg outlet canada goose michael kors outlet canada goose outlet store pandora charms ray ban sunglasse christian louboutin shoes kate spade handbags mbt outlet fred perry clothing canada goose canada goose outlet stores michael kors outlet clearance asics running shoes ralph lauren outlet mbt shoes polo outlet polo outlet pandora charm ugg outlet canada goose outlet store pandora outlet ray ban sunglasses canada goose jackets kate spade canada goose jackets ugg boots ugg outlet christian louboutin uk coach factory outlet true religion longchamp outlet michael kors outlet coach outlet ugg boots outlet ugg outlet kate spade handbags polo outlet pandora jewelry pandora charms coach canada pandora charms outlet uggs outlet polo outlet moncler outlet coach factory outlet coach outlet ugg boots clearance adidas yeezy shoes christian louboutin outlet mulberry bags michael kors outlet supreme t shirts coach outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet christian louboutin shoes coach factory outlet canada goose ugg outlet pandora bracelet michael kors outlet clearance ugg outlet store ralph lauren pandora charms michael kors outlet online canada goose outlet ugg outlet fred perry shirts ugg boots ugg outlet pandora jewelry sale ugg outlet supreme hoodie kate spade handbags michael kors outlet online hermes belts outlet polo outlet polo shirts ralph lauren outlet coach outlet online pandora bracelet ugg boots clearance coach outlet polo outlet mcm bag ugg outlet store cheap nhl jerseys mulberry handbags ralph lauren uk canada goose outlet store coach outlet online ugg boots clearance moncler coats coach factory outlet mbt shoes cheap snapbacks coach factory outlet oakley sunglasses michael kors outlet store canada goose jackets michael kors outlet polo ralph lauren ray ban wayfarer canada goose outlet store nike shoes for men ralph lauren outlet ugg outlet moncler jackets canada goose jackets ugg boots uggs outlet longchamp outlet tory burch outlet stores polo ralph lauren canada goose ugg boots coach outlet online canada goose jackets fred perry shirts uggs outlet mont blanc ralph lauren polo asics shoes mont blanc pens polo ralph lauren outlet coach factory outlet ugg outlet michael kors outlet online coach outlet online canada goose jackets michael kors outlet nike outlet online coach outlet online canada goose jackets canada goose jackets prada outlet store tory burch outlet ugg sale canada goose mulberry outlet michael kors outlet ralph lauren true religion outlet store michael kors outlet clearance michael kors outlet online polo shirts polo ralph lauren cheap jordans coach outlet coach outlet online nike shoes mbt shoes outlet adidas outlet adidas nmd ray ban wayfarer cheap ugg boots pandora outlet mulberry handbags oakley sunglasses prada outlet pandora jewelry outlet canada goose jackets michael kors outlet online supreme outlet michael kors outlet mbt polo ralph lauren shirts canada goose outlet adidas yeezy boost pandora outlet michael kors outlet clearance uggs outlet christian louboutin outlet supreme clothing cheap ugg boots ugg,uggs,uggs canada coach outlet nike trainers adidas shoes pandora outlet polo outlet stores lacoste outlet canada goose outlet kate spade outlet coach outlet store online canada goose outlet uggs outlet yaoxuemei20180205

Comment #4
dongdong8
Posted @February,07 2018 13.34 ip : 69...222

uggs ray ban sunglasses jordan nike presto jordan shoes ugg outlet ralph lauren coach outlet chicago blackhawks jersey ugg australia nike outlet nfl jerseys canada goose outlet running shoes kate spade outlet air jordans canada goose jackets moncler wholesale snapback hats moncler moncler jacka oakley sunglasses nike air van cleef & arpels jewelry bcbg ugg australia burberry sale jordans ugg outlet ugg boots kate spade michael kors handbags canada goose outlet kate spade outlet ugg outlet coach factory outlet moncler north face outlet timberland mcm backpack nike air max pandora jewelry longchamp canada goose uk uggs outlet adidas slides ugg boots mont blanc uggs outlet nfl jerseys ugg boots fitflops louboutin polo ralph lauren ray ban new balance fitflops uggs oakley sunglasses ray ban sunglasses pandora jewelry hermes belt supra shoes canada goose baseball bats adidas wings coach outlet online ralph lauren ugg outlet juicy couture outlet moncler jackets true religion outlet north face jackets coach handbags manolo blahnik ugg kevin durant shoes ralph lauren outlet tory burch outlet ugg clearance moncler stussy clothing goedkope uggs michael kors outlet ralph lauren uk michael kors ralph lauren michael kors outlet nike outlet ugg outlet ray ban sunglasses louboutin polo ralph lauren nike outlet nba jerseys north face coach outlet doudoune moncler swarovski jewelry michael kors jordans cheap jordans mont blanc pens herve leger dresses mont blanc pens bottega flops nike tennis michael kors handbags nike air force 1 shoe carnival ugg boots converse nike air max ray ban sunglasses jordan mulberry dolce and gabbana canada goose outlet jordan 4 ugg boots oakley sunglasses red bottom shoes pandora jewelry louboutin louboutin pandora jewelry canada goose true religion jeans true religion jordan 3 the north face nike cortez asics prada canada goose outlet lebron 15 michael kors nike shox kate spade outlet giuseppe zanotti ferragamo replica watches tory burch outlet oakley sunglasses canada goose uk ray ban sunglasses the north face alexander mcqueen cheap jerseys coach factory outlet adidas superstar canada goose outlet balenciaga canada goose jordan moncler coach outlet true religion jeans north face nike huarache coach outlet ralph lauren ralph lauren north face mlb jerseys cheap jerseys jordan 6 uggs outlet jordans supreme clothing oakley sunglasses prada outlet dansko oakley sunglasses oakley sunglasses beats by dre swarovski timberland boots canada goose outlet longchamp outlet coach bags kate spade outlet flops birkenstock sandals louboutin givenchy handbags jordan 12 nike air max nike air max 1 tommy hilfiger canada christian louboutin hermes outlet north face ugg boots nike huarache sac longchamp moncler outlet supreme nike blazer shoes ugg boots clearance red bottom shoes burberry outlet ugg boots converse outlet tod's shoes jordan xx9 ugg nike football boots timberland nike air max 2017 nike flip-flops canada goose jackets undefeated clothing nike lunarglide yeezy shoes nike free michaelkors outlet michael kors outlet pandora charms coach outlet adidas stan smith supreme jordan 8 mishka clothing nike factory store nike free soccer jerseys cheap nhl jerseys ugg boots nike huarache christian louboutin nike air max 270 ugg boots ray ban sunglasses ugg boots coach outlet prada moncler valentino north face outlet nike air max canada goose michael kors outlet mbt mbt coach outlet stephen curry shoes north face uk pandora charms cheap oakley sunglasses nike shoes nike sb hermes bags baseball jerseys coach outlet nike air max 95 jordan 11 under armour outlet nike dunks ugg slippers ralph lauren air max jordan 5 ugg outlet air max moncler nike air max nike air max 2018 north face jackets belstaff outlet canada goose the north face ralph lauren nike shoes canada goose polo ralph ralph lauren outlet nhl jerseys nfl jerseys birkenstock outlet rolex watches miu miu handbags cartier bracelet ugg boots nike free run ugg boots adidas flip flops moncler jassen jordan shoes moncler ralph lauren outlet ray ban sunglasses jimmy choo outlet nike factory outlet ugg outlet ray ban sunglasses fingerlings monkey polo ralph adidas jeremy scott cheap jerseys ugg coach factory outlet adidas yeezy boost adidas coach outlet cheap nfl jerseys supreme new york marc jacobs christian louboutin hermes kelly bag nike revolution moncler prada outlet jordan 1 bvlgari jewelry barcelona jersey burberry outlet jordan shoes michael kors outlet adidas football boots burberry scarves ugg boots kobe 11 timberland jordans roshe run adidas outlet mlb jerseys ugg michael jordan shoes jordan shoes swarovski moncler michael kors outlet jordan air jordan north face mizuno mac cosmetics nike air max plus red bottom shoes nike kyrie 3 north face polo outlet michael kors outlet coach factory outlet fitflops nike store timberland outlet michael kors converse shoes canada goose harden vol 1 north face nike air max 97 oakley sunglasses adidas stan smith ugg outlet store vibram fivefingers christian louboutin adidas shoes ralph lauren outlet north face ray bans ugg boots nike tn canada goose michael kors uggs outlet michael kors outlet manchester united jersey ray ban ferragamo north face bottes ugg adidas shoes ugg outlet oakley sunglasses longchamp ugg outlet fitflops nike trainers air jordan pas cher wedding shoes nike mercurial basketball shoes nike blazer coach outlet coach outlet michael kors outlet polo ralph ray ban sunglasses salvatore ferragamo true religion outlet oakley sunglasses cheap true religion coach outlet asics longchamp new balance shoes tory burch air jordan birkenstock sandals nike air max 90 canada goose jassen ugg boots nike air force 1 coach wallets ugg boots michael kors flip flops hermes nike free pandora charms michael kors links of london kate spade handbags cheap ray ban sunglasses canada goose outlet ugg boots burberry outlet longchamp outlet nike roshe tory burch outlet coach outlet store online dior handbags north face outlet pandora jewelry michael kors handbags adidas polo ralph lauren coach outlet michael kors outlet stuart weitzman superdry clothing pandora outlet louboutin adidas yeezy canada goose mlb jerseys light up shoes coach outlet online 20182.7wengdongdong

Comment #5wanglili258@hotmail.com
wanglili
Posted @March,13 2018 07.54 ip : 208...231

ugg boots clearance michael kors outlet online canada goose jackets canada goose canada goose outlet polo ralph lauren pandora outlet ray ban wayfarer michael kors outlet michael kors outlet cheap jordan shoes pandora jewelry canada goose outlet store nba jersey fred perry shirts pandora kate spade outlet store michael kors outlet online canada goose jackets coach outlet online polo outlet mlb jerseys polo outlet kate spade outlet polo outlet canada goose coach outlet online canada goose ralph lauren polo canada goose outlet canada goose outlet cheap nhl jerseys polo outlet canada goose jackets michael kors outlet online polo ralph lauren coach outlet michael kors outlet coach outlet coach outlet michael kors outlet true religion outlet pandora outlet canada goose outlet online mulberry uk canada goose jackets polo ralph lauren fitflops sale ferragamo outlet canada goose jackets pandora jewelry ferragamo outlet store canada goose outlet store michael kors outlet online coach factory outlet moncler jackets longchamp outlet online nike shoes michael kors outlet clearance coach outlet online pandora jewelry outlet canada goose jackets polo outlet ugg outlet store kate spade outlet moncler coats pandora jewelry oakley sunglasses ugg canada polo ralph lauren outlet online supreme outlet cheap uggs michael kors outlet ray ban outlet pandora jewelry kate spade handbags christian louboutin ugg outlet ralph lauren polo shirts michael kors outlet store ugg outlet pandora outlet kate spade handbags canada goose outlet store kate spade bags cheap oakley sunglasses pandora jewelry ugg outlet pandora charms sale clearance polo outlet canada goose uk canada goose outlet mulberry outlet hermes belts outlet adidas superstar shoes christian louboutin shoes polo outlet polo ralph lauren pandora charms pandora pandora jewelry sale canada goose jackets mcm bag ray ban sunglasses outlet cheap ray ban sunglasses nike air max giuseppe zanotti shoes ugg boots ray ban sunglasse pandora charms pandora bracelet fitflops sale clearance coach outlet online pandora charm michael kors outlet online pandora hermes birkin nfl jerseys ugg sale mbt shoes fitflops shoes ralph lauren polo michael kors handbags pandora jewelry cheap ugg boots polo outlet giuseppe zanotti sneakers michael kors outlet canada goose jackets polo ralph lauren michael kors handbags kate spade adidas outlet online pandora charms ralph lauren canada goose jackets michael kors outlet canada goose uk jordan shoes canada goose sale pandora outlet oakley sunglasses wholesale ralph lauren uk mont blanc outlet ugg outlet canada goose jackets cheap oakley sunglasses ray ban outlet prada outlet stores mulberry handbags nfl jerseys ralph lauren outlet polo ralph lauren outlet tory burch outlet true religion jeans sale nike outlet online coach outlet lebron james shoes christian louboutin outlet nfl jerseys canada goose jackets canada kate spade handbags canada goose outlet online ugg boots clearance fitflops sale clearance michael kors outlet michael kors handbags michael kors outlet adidas outlet online nike factory store canada goose michael kors outlet clearance adidas yeezy shoes fred perry polo shirts mcm backpack mcm handbags fitflop sandals lunette ray ban oakley sunglasses nfl jerseys wholesale ray ban sunglasses adidas outlet store nike shoes outlet longchamp outlet michael kors outlet clearance pandora charms canada goose jackets christian louboutin outlet coach factory outlet canada goose outlet canada goose jackets ugg outlet polo ralph lauren outlet canada goose pandora charms sale clearance polo ralph lauren supreme t shirts adidas ultra boost pandora jewelry ralph lauren sale canada goose outlet coach outlet coach factory outlet online michael kors outlet michael kors outlet online coach factory outlet polo ralph lauren outlet ray ban sunglasses outlet oakley sunglasses 20180313wanglili

Comment #8
cc
Posted @April,02 2018 09.50 ip : 172...66

hermes belt christian louboutin outlet hugo boss outlet mbt shoes outlet nike shoes supreme clothing christian louboutin shoes los angeles lakers jerseys oakley sunglasses oklahoma city thunder prada outlet longchamp handbags michael kors handbags fitflops christian louboutin outlet indianapolis colts jerseys coach factory outlet clippers jersey for sale ralph lauren outlet reebok outlet christian louboutin outlet cheap ray bans oakley sunglasses salomon shoes miami heat coach outlet store online jets jersey ralph lauren polo christian louboutin sale nike shoes polo ralph lauren colts jerseys chargers jerseys raiders jerseys carolina jerseys coach outlet online arizona cardinals jerseys coach outlet ray ban sunglasses lacoste polo minnesota vikings jerseys nike outlet ralph lauren uk prada shoes boston celtics jersey coach outlet michael kors handbags christian louboutin outlet san antonio spurs jerseys fitflops sale clearance ferragamo outlet pittsburgh steelers jersey polo ralph lauren canada goose coach outlet online nike soccer shoes nike outlet air jordan 8 cheap nba jerseys cheap ray bans oakley sunglasses michael kors handbags sale jordan 4 nike trainers kate spade outlet cheap oakley sunglasses ray ban sunglasses carolina panthers jersey chicago bears jerseys nike tn red bottom shoes oakley sunglasses wholesale kate spade sale browns jerseys cleveland cavaliers jerseys michael kors outlet cardinals jersey christian louboutin outlet canada goose jackets golden state warriors jerseys polo ralph lauren outlet red bottom shoes coach outlet online moncler jackets cheap ray ban sunglasses canada goose sale nike outlet saints jerseys new england patriots jerseys coach factory outlet ecco sandals jimmy choo shoes tods outlet seattle seahawks jerseys ecco shoes coach outlet bengals jersey oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet coach outlet online hermes belts oklahoma city thunder jerseys nike outlet store coach outlet chicago bulls jersey kate spade handbags air max 90 polo ralph lauren converse shoes polo ralph lauren cheap oakley sunglasses cheap nhl jerseys true religion outlet nike outlet nike factory outlet cheap snapbacks coach outlet nike outlet store eagles jerseys cheap oakley sunglasses nike air huarache fitflops sale clearance seahawks jersey ray ban sunglasses ray ban sunglasses nike shoes oakland raiders jerseys nike air huarache buffalo bills jerseys ray ban sunglasses outlet nike huarache christian louboutin shoes coach outlet store online cincinnati bengals jerseys jimmy choo outlet cheap ray ban sunglasses ray ban sunglasses miami heat jersey lions jerseys atlanta falcons jerseys reebok shoes ray ban sunglasses outlet skechers outlet coach outlet online dallas cowboys jerseys ray ban sunglasses outlet valentino shoes green bay packers jerseys cheap jordans cheap ray bans oakley sunglasses wholesale cleveland browns jerseys texans jerseys san antonio spurs nike roshe run christian louboutin uk coach handbags polo ralph lauren denver broncos jerseys coach outlet jordan shoes titans jersey oakley sunglasses wholesale coach outlet online air jordan uk nike air jordan nike huarache oakley sunglasses air jordan 4 coach factory outlet fitflops sale dolphins jerseys ray ban sunglasses true religion outlet store pandora outlet true religion jeans longchamp outlet kate spade outlet coach outlet chiefs jersey fitflops sale clearance oakley sunglasses christian louboutin shoes cheap nfl jerseys louboutin shoes christian louboutin shoes san diego chargers jerseys cheap ray bans bottega veneta hugo boss sale kansas city chiefs jerseys coach outlet oakley sunglasses wholesale salomon boots michael kors handbags nike outlet vikings jerseys basketball shoes converse trainers nike factory store ray ban sunglasses polo ralph lauren ralph lauren outlet polo ralph lauren ed hardy clothing nike air huarache mbt shoes jordan shoes san francisco 49ers jerseys nike tn pas cher coach outlet coach outlet ralph lauren outlet coach outlet coach outlet online true religion jeans fitflops sale soccer shoes polo ralph lauren cheap ray bans nike store new york knicks washington redskins jerseys christian louboutin shoes giants jersey cheap oakley sunglasses nhl jerseys new york giants jerseys cheap jordans ed hardy uk nfl jerseys wholesale cheap ray bans chicago bulls tory burch outlet mulberry handbags nike huarache los angeles lakers kate spade sale air huarache steelers jerseys new orleans saints jerseys 49ers jersey fitflops shoes nike factory outlet oakley sunglasses wholesale discount oakley sunglasses cheap nike shoes michael kors uk ray ban sunglasses detroit lions jerseys louboutin shoes nike trainers supreme clothing kate spade outlet nike air max 90 boston celtics broncos jerseys philadelphia eagles jerseys giuseppe zanotti outlet nike outlet nike shoes adidas superstar coach outlet online jordan shoes jacksonville jaguars jersey coach factory outlet canada goose outlet ravens jerseys nba jerseys baltimore ravens jerseys jordan shoes ralph lauren outlet moncler outlet true religion outlet store nike blazer tods shoes christian louboutin shoes fitflops sale clearance true religion jeans cheap jordan shoes nike huarache mlb jerseys cleveland cavaliers michael kors outlet clippers jersey oakley sunglasses ralph lauren outlet cheap basketball shoes jaguars jersey new york jets jerseys yeezy shoes golden state warriors coach factory outlet asics shoes ray ban sunglasses outlet cowboys jerseys superdry clothing true religion outlet ralph lauren outlet supreme clothing new york knicks jersey michael kors uk nike shoes packers jerseys skechers shoes ralph lauren outlet cheap mlb jerseys chrome hearts patriots jerseys bears jerseys bills jerseys michael kors outlet nike trainers shoes tennessee titans jersey polo ralph lauren nike roshe coach outlet miami dolphins jerseys redskins jerseys nike blazer pas cher coach outlet cheap jordan shoes ray ban sunglasses michael kors handbags nike trainers ferragamo shoes kate spade outlet true religion outlet louboutin shoes snapbacks wholesale jordan 8 coach outlet oakley sunglasses true religion outlet adidas yeezy houston texans jerseys ralph lauren outlet falcons jersey zzzzz

Comment #9
wwwww
Posted @April,02 2018 12.42 ip : 172...66

nike huarache coach outlet ecco sandals christian louboutin shoes ray ban sunglasses outlet michael kors handbags nike tn soccer shoes polo ralph lauren nhl jerseys nike air huarache ralph lauren polo cheap snapbacks ed hardy clothing nike huarache ed hardy uk boston celtics jersey los angeles lakers hermes belts coach outlet colts jerseys cowboys jerseys ralph lauren uk adidas yeezy cheap nhl jerseys ecco shoes cheap jordans titans jersey oakley sunglasses pittsburgh steelers jersey jordan 8 true religion jeans eagles jerseys tory burch outlet boston celtics christian louboutin shoes kate spade outlet cheap ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses air jordan uk coach outlet lacoste polo tods outlet ray ban sunglasses outlet oakley sunglasses seahawks jersey miami dolphins jerseys christian louboutin outlet christian louboutin shoes cheap ray bans oakley sunglasses nike air huarache kate spade sale polo ralph lauren nike trainers jordan shoes christian louboutin outlet true religion outlet michael kors handbags christian louboutin shoes washington redskins jerseys true religion jeans polo ralph lauren ray ban sunglasses polo ralph lauren san antonio spurs michael kors outlet coach outlet online oakley sunglasses air huarache coach outlet online ray ban sunglasses outlet new york knicks jersey coach outlet adidas superstar skechers outlet nike outlet kansas city chiefs jerseys reebok outlet fitflops sale michael kors handbags new york jets jerseys los angeles lakers jerseys coach outlet online ralph lauren outlet coach outlet online longchamp outlet nike outlet store new orleans saints jerseys mbt shoes louboutin shoes nike air jordan coach outlet louboutin shoes asics shoes ray ban sunglasses superdry clothing jaguars jersey tods shoes ralph lauren outlet true religion outlet ray ban sunglasses outlet clippers jersey for sale cheap ray bans patriots jerseys longchamp handbags polo ralph lauren nike soccer shoes ralph lauren outlet cheap ray bans new york knicks polo ralph lauren outlet fitflops sale nike shoes chicago bears jerseys oklahoma city thunder jerseys nike factory store oakland raiders jerseys coach factory outlet nike shoes ray ban sunglasses texans jerseys arizona cardinals jerseys red bottom shoes polo ralph lauren ray ban sunglasses yeezy shoes nfl jerseys wholesale jimmy choo outlet hugo boss sale mbt shoes outlet michael kors uk prada shoes ray ban sunglasses minnesota vikings jerseys reebok shoes christian louboutin outlet baltimore ravens jerseys cheap jordan shoes green bay packers jerseys salomon shoes carolina panthers jersey air jordan 4 jordan shoes cheap jordan shoes ray ban sunglasses cheap nike shoes giuseppe zanotti outlet christian louboutin outlet 49ers jersey skechers shoes indianapolis colts jerseys chrome hearts canada goose jackets coach outlet online coach outlet online ferragamo outlet coach outlet online dolphins jerseys cardinals jersey moncler jackets kate spade sale supreme clothing coach outlet converse trainers falcons jersey christian louboutin outlet fitflops sale clearance san diego chargers jerseys nike outlet vikings jerseys jacksonville jaguars jersey nike outlet polo ralph lauren lions jerseys oakley sunglasses salomon boots cheap basketball shoes true religion outlet store true religion outlet kate spade outlet basketball shoes hermes belt miami heat jersey nike store raiders jerseys oakley sunglasses wholesale valentino shoes nike huarache cheap jordans cheap oakley sunglasses polo ralph lauren ralph lauren outlet jordan shoes nike roshe san antonio spurs jerseys saints jerseys kate spade handbags michael kors handbags sale nike trainers shoes ralph lauren outlet nike huarache bengals jersey denver broncos jerseys nike outlet store chicago bulls nike factory outlet fitflops pandora outlet michael kors handbags kate spade outlet oakley sunglasses wholesale coach factory outlet jordan shoes nike shoes ralph lauren outlet cleveland browns jerseys coach outlet online ralph lauren outlet prada outlet golden state warriors jerseys oakley sunglasses wholesale packers jerseys nike shoes christian louboutin sale coach outlet coach outlet store online coach outlet store online ray ban sunglasses ravens jerseys tennessee titans jersey bears jerseys supreme clothing air max 90 coach handbags fitflops sale clearance cincinnati bengals jerseys coach outlet cheap ray bans houston texans jerseys redskins jerseys mulberry handbags snapbacks wholesale miami heat carolina jerseys canada goose jimmy choo shoes oklahoma city thunder cheap ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses jordan 4 coach outlet ray ban sunglasses nike trainers cheap ray bans moncler outlet ferragamo shoes michael kors outlet coach factory outlet san francisco 49ers jerseys ray ban sunglasses outlet cheap ray bans nike blazer pas cher nike outlet dallas cowboys jerseys oakley sunglasses cheap nba jerseys true religion jeans air jordan 8 converse shoes discount oakley sunglasses nike tn pas cher cleveland cavaliers jerseys hugo boss outlet nike roshe run cheap oakley sunglasses nike air huarache ray ban sunglasses polo ralph lauren coach factory outlet browns jerseys coach outlet detroit lions jerseys nike blazer michael kors outlet ralph lauren outlet coach factory outlet philadelphia eagles jerseys steelers jerseys oakley sunglasses wholesale buffalo bills jerseys nike outlet bottega veneta cheap mlb jerseys coach outlet atlanta falcons jerseys canada goose sale jets jersey true religion outlet store red bottom shoes oakley sunglasses chargers jerseys nike trainers bills jerseys fitflops sale clearance christian louboutin uk christian louboutin shoes supreme clothing giants jersey mlb jerseys fitflops shoes chicago bulls jersey kate spade outlet nike shoes oakley sunglasses wholesale cheap nfl jerseys coach outlet coach outlet cleveland cavaliers michael kors uk broncos jerseys oakley sunglasses christian louboutin shoes coach outlet canada goose outlet louboutin shoes seattle seahawks jerseys new england patriots jerseys true religion outlet nike factory outlet nike outlet clippers jersey golden state warriors fitflops sale clearance nike air max 90 chiefs jersey nba jerseys new york giants jerseys WWWW

แสดงความคิดเห็น

« 4788
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง