เอกสารประกอบกิจกรรม

ประชุมพิจารณาประเด็น คบ.ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะจ.สงขลา

by twoseadj @May,15 2010 14.08 ( IP : 58...250 ) | Tags : เอกสารประกอบกิจกรรม , กิจกรรม
  • photo  , 600x450 pixel , 55,837 bytes.
  • photo  , 600x450 pixel , 59,817 bytes.
  • photo  , 600x450 pixel , 57,424 bytes.
  • photo  , 600x450 pixel , 59,857 bytes.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุมแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมโกลเด็นท์คราวน์ หาดใหญ่ เพื่อร่วมกันนำเสนอประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะของจังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด นั้นมีการนำเสนอ 3 ประเด็น คือ

1.นโยบายการพัฒนาให้เกิดสภาผู้โดยสารระดับจังหวัดสงขลา เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยสภาพที่อ.หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางด้ารคมนาคม ประกอบกับที่ผ่านมามีการจัดเวที่รถโดยสารสาธารณะ

2.นโยบายลดการเอาเปรียบผู้บริโภคด้านสัญญาบ้าน สืบเนื่องจากสถานการณ์การเอารัดเอาเปรียบด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในหาดใหญ่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลไกหรือชุดความรู้แบบเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาได้

3.นโยบายการพัฒนาตลาดกิมหยงเป็นตลาดของฝากปลอดภัย  ข้อมูลจากการเฝ้าระวังด้านอาหารของสมาคมผู้บริโภคจ.สงขลา พบว่า สาหร่ายขบเคี้ยวนำเข้าจะพบปริมาณสารแคดเมี่ยมมากเกินมาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ตลาดกิมหยงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3226
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง