ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

E-Book : บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2

photo  , 433x629 pixel , 104,247 bytes.

หนังสือบทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2 เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดภายใต้โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ระยะที่สอง (พ.ศ.2553-2554)  ซึ่งลักษณะงานที่ดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ งานวิชาการและงานขับเคลื่อนสังคม

ส่วนงานวิชาการ ถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อเท็จจริงของปรากฎการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นของสังคม ทางคณะทำงานใช้เครื่องมือการถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่ดี (Best Practices) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคของพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เกิดขึ้นโดยนักเขียน และนักวิชาการ หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของ ร่วมกันมาถ่ายทอดข้อเท็จจริง สังเคราะห์ และเรียงร้อยผ่านตัวอักษรให้ปรากฏต่อสายตาของผู้อ่าน ภายใต้ชื่อ หนังสือ บทเรียนสานพลังเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2 เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการหยิบยกเหตุการณ์ 8 สถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง ของกระบวนการการต่อสู้ของคนตัวเล็กตัวน้อยในฐานะผู้บริโภค หรือกลุ่มคนที่หวังดีต่อผู้บริโภคของสังคมชายขอบอย่างพื้นที่ภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5651
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง