ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

เวทีสัมมนาบทบาทสื่อมวลชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

เพราะเห็นความสำคัญของสื่อมวลชน ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) จับมือกับพันธมิตร...สื่อมวลชนจากสามจังหวัดอันประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี ผลตอบรับน่าพอใจเห็นแนวทางการสร้างความร่วมมือของสื่อมวลต่อการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคของภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา สวรส.ภาคใต้ มอ.จัดเวทีสัมมนาแบบอภิปรายกลุ่ม (Focus Group)ของกลุ่มสื่อสารมวลชนในประเด็น บทบาทสื่อมวลชนต่องานคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการรับด้วยดีจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จากทั้งสามจังหวัด คือ สงขลา สตูลและสุราษฎร์ธานี

เริ่มแรก ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ กล่าวถึงรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์การจัดเวทีวันนี้  ต่อจากนั้นนำเสนอสถานการณ์ผู้บริโภคของภาคใต้ อันเป็นข้อมูลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 750 ตัวอย่างในทั้งสามจังหวัด ผลข้อมูลน่าสนใจว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีประสบการณ์พบปัญหาด้านอาหารจากอาหารประเภทที่จำหน่ายบนทางเท้า หากกรณีเกิดปัญหาถูกล่วงละเมิดขึ้นผู้บริโภคร้อยละ 70 จะจัดการด้วยวิธีการทิ้งหรือไม่ดำเนินการใดๆ โดยให้เหตุผลว่า ขั้นตอนยุ่งยากร้องเรียนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมา ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรเพิ่มช่องทางหรือกลไกให้กับผู้บริโภค ซึ่งสื่อมวลชนน่าจะเป็นภาคส่วนที่สำคัญยิ่ง ต้องอาศัยการคิดออกแบบรูปแบบด้วยตัวของสื่อมวลชนเอง

บรรยากาศมีความหลากหลายทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายถึงบทบาทที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆของทั้งสามจังหวัดได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ถึงพริกถึงขิง ช่วงบ่ายมีการพูดคุยถึงเพื่อออกแบบกลไกการทำงานของสื่อชน ผลปรากฎว่าแนวทางขับเคลื่อนดังนี้

  1. มีการรวมกลุ่มในรูปเครือข่ายสื่อมวลชนของทั้งสามจังหวัด คือ จังหวัดสงขลามอบหมายคุณชัยวุฒิ จากคลื่นความคิดเป็นผู้ประสานงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายคุณสมชาย สังสนธ์ (พี่ซัน) จาก 94.75 MHz. เป็นผู้ประสานงานและจังหวัดสตูลมอบหมายคุณสุเทพ จากวิทยุชุมชนควนกาหลง
  2. มีฐานข้อมูลผู้บริโภคซึ่งเปรียบเหมือนตะกร้าข้อมูลสำหรับผู้บริโภค โดยช่องทางในปัจจุบันคือเว็ปไซต์ http://www.consumersouth.org เป็นหลัก ร่วมกับเว็ปไซต์ของสำนักข่าวทีนิวส์ http://www.tnewsnetwork.com เป็นสื่อกลางข้อมูลของผู้บริโภค เช่นการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค ให้ความรู้ด้านการบริโภค สถานการณ์ผู้บริโภค ฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อ
  3. กลไกระบบการส่งข้อมูลถึงกันและกัน ช่องทางคือ อีเมล์เครือข่ายสื่อมวลชน จดหมายข่าว ทางโทรศัพท์และที่สำคัญคือการขอความร่วมมือด้านพื้นที่ของคอลัมน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ลงเนื้อหาของงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ฟรี

ท้ายที่สุดในเวทีการสัมมนาครั้งนี้ทุกคนมีพันธสัญญาเรื่องการขับเคลื่อนงานที่เน้นการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายของสื่อมวลชนโดยมีตัวอย่างดีๆเช่น กรณีการทำงานของวิทยุชุมชน FM.94.75MHz.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4788
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง