บ้าน

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

คำชี้แจงสำหรับผู้บริโภค

ขอแสดงความชื่นชมว่า ท่านถือเป็นผู้บริโภคที่ตระหนักและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง พวกเราทีมงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ได้เปิดช่องทางทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้บริโภค โดยเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ online

ท่านสามารถปรึกษาผ่านทาง

คำแนะนำในการแจ้งเหตุ-ร้องทุกข์ : ท่านควรระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเช่นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหลักฐาน การติดต่อกลับ คำแนะนำที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้ทางทีมงานสามารถติดตามประสานงานได้สะดวกขึ้น

ผู้รับเหมาสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

by somsak @February,22 2011 16.07 ( IP : 49...251 ) | Tags : บ้าน
  1. อ้างถึงสัญญารับเหมาก่อสร้าง ทำที่ 124/4 หมู่ที่ 4 ต .คลองงแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 เดือน ส.ค พ.ศ. 53ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ นางมาริษา  พุ่มม่วง อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124/4 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ซึ่งในสัญญาฉบับนี้ เรียกว่าผู้รับจ้าง ทั้งสองนี้ได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
  2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นครึ่ง จำนวน 1 หลังและผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินให้ผู้รับจ้างทั้งหมดเป็นเงิน 470,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะค่าแรง ตามรายละเอียดสัญญาแนบ
  3. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.53 เป็นต้นมา นางมาริษา พุ่มพวง ได้รับเหมาสร้างบ้านของ นายสมศักดิ์ ชูปล้อง โดย นางมาริษา ฯ ได้มอบหมายให้นายช่างคือ นายนุกูล  ศรีสุวรรณชนะ เป็นผู้ก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ปัจจุบัน นางมาริษา ฯ ได้รับค่าจ้างไปแล้วโดยประมาณ 300,000 บาทของค่าจ้างทั้งหมด โดยที่งานไม่เป็นตามข้อที่ระบุในสัญญาแนบ จากการประเมินความคืบหน้าของ ธนาคาร ณ.วันที่ 7 กพ. 54  งานอยู่ที่โดยเฉลี่ย 50 %  ทั้งนี้ได้ทำการชี้แจ้งให้ผู้รับเหมารับทราบมาตลอดแต่ก็ไม่สามารดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับทางผู้รับเหมาไม่สามารถหาช่างมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา
  4. ทั้งนี้จาการติดตามไปที่บ้านของผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเจรา และช่างก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ประกอบกับปัจจุบันช่างได้เก็บเครื่องมือไปทำงานที่อื่นแล้ว  ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียเวลาในการติดตาม และต้องเสียค่าน้ำมันรถในการติดตามแต่ละครั้ง และเสียดอกให้กับธนาคารทุกเดือนงานไม่เสร็จตามงวดที่ธนาคารกำหนดคือ 3 งวด
    5.ดังนั้นขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าขอยกเลิกสัญญาผู้รับเหมารายเดิมนางมาริษา  พุ่มม่วง ทั้งนี้ทั้งวันที่ 14 ก.พ. 54 เป็นต้นไป (หากงานที่เหลืออยู่เกินจากค่าจ้างงวดที่ 4  ผู้ว่าจ้างอาจจะขอแจ้งความดำเนินการตามกฎมายแพ่งในลำดับขั้นต่อไปตามความเหมาะสมของงาน)

หมายเหตุ ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารตามข้อตกลงข้างบนให้เรียบร้อยทุกประการ ภายในระยะเวลา 150 วัน เริ่มตั้งแต่ง วันที่ 16 ส.ค. พ.ศ. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ.53 หากผู้รับจ้างไม่ทำตามข้อตกลงดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน โดยปรับวันละ 300 บ. (สามร้อยบาทถ้วน)  งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด

Comment #21รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ
www.j2scontainer.com
Posted @February,04 2016 23.15 ip : 223...177

J2S container  รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง ้้a href='www.j2scontainer.com'คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ /aรวบรวม ตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ออฟฟิศ คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสินค้า ป้อมยาม สุขาเคลื่อนที่ ร้านค้า ร้านกาแฟ รีสอร์ท และอื่น ๆ อีกมากมาย J2S container เรายินดีให้คำปรึกษาท่าน ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  ต้องการออกแบบ ดัดแปลง ตู้คอนเทนเนอร์ หรือการเลือกซื้อตู้คอนเทนเนอร์ และ ทางเรามีทีมงานบริการหลังจากขายที่มีประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาต่างๆ บ้านสำเร็จรูป, บ้าน ตู้คอนเทนเนอร์ , บ้านน๊อคดาวห์, ตู้เคลื่อนที่ , รีสอร์ทสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับ คอนเทนเนอร์ ทั้งหมด มีที่ http://www.j2scontainer.comสามารถติดต่อสอบถาม เช็คราคา ตู้คอนเทนเนอร์ ราคา ตู้สำนักงาน และราคาตู้อื่น ๆ จากทีมงานเรา

Comment #22
Aor
Posted @February,20 2016 18.25 ip : 49...159

ช่างชื่อ ธนกร เหมือนกันเลยครับ อยู่แถวๆ ปิ่นเกล้า นครชัยศรี ใช่ไม่ครับ ถ้าใช่ติดต่อผม 0812579069 กำลังดำเนินคดีอยู่

Comment #23ระวัง
0000
Posted @June,01 2016 20.24 ip : 183...98

ระวัง บ.เพอร์เฟ็ค เรียล เอสเตท จำกัด นายธรนินทร์ คำหรุ่ม นางสาวจันทิมา ชัยสรี อ่างนั่นโน่นนี่เพื่อเบิกล่วงหน้าแล้วทิ้งงานเลย

Comment #24นายธรนินทร์ คำหรุ่ม นางสาวจันทิมา ชัยสรี อ่างนั่นโน่นนี่เพื่อเบิ
0000
Posted @June,01 2016 20.32 ip : 183...98

ระวัง บ.เพอร์เฟ็ค เรียล เอสเตท จำกัด นายธรนินทร์ คำหรุ่ม นางสาวจันทิมา ชัยสรี อ่างนั่นโน่นนี่เพื่อเบิกล่วงหน้าแล้วทิ้งงานเลย

Comment #25แจ้งเตือนผู้รับเหมาทิ้งงาน
Ratthammanoon S.
Posted @July,21 2016 08.49 ip : 118...234

แจ้งเตือนผู้รับทิ้งงาน เนื่องจากในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ได้ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยกับ นางสาวปิยะธิดา บุญทูล / นายประจวบ ปานเขียว (ผุ้รับจ้าง) ในราคา 635,000 บาท โดยชำระเป็นงวด จำนวน 5 งวด ตามความสำเร็จของงาน จนงานมาถึงงวดที่ 4 ต้องฉาบผนัง ติดตั้งประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ปูกระเบื้องแล้วเสร็จ ซึ่งผู้รับเหมาได้เบิกเงินไปก่อนเพื่อซื้ออุปกรณ์แต่ไม่ได้ดำเนินการทำแต่อย่างใด และมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด เมื่อประมาณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้ติดต่อไปยังผู้รับเหมาได้รับปากว่าจะเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ จนในวันนี้ 11 กรกฏาคม 2559 ก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามา ผู้่ว่าจ้างเกรงว่าผู้รับเหมาได้ละทิ้งงาน และผู้รับเหมาได้เบิกเงินไปแล้วทำให้ผู้ว่าจ้างต้องไปอาศัยบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อพักอาศัย เนื่องจากผู้รับเหมาได้ละทิ้งงานไว้ทำให้ผู้ว่าจ้างเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ถ้าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าโดยมิใช่เป็นความผิดของผู้ว่าจ้าง จะต้องถูกปรับเป็นรายวันๆละ 5,290 บาท ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาลงชื่อต่อหน้าพยานทั้งสองคน ทั้งนี้ทางผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้มีที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก ข้อมูลผู้รับเหมา 1.นางสาวปิยะธิดา บุญทูล เลขบัตรประชาชน 3-3212-00026-27-8 เบอร์โทร 089-0696100 2.นายประจวบ ปานเขียว เบอร์โทร 094-9871839 ทั้งคู่เป็นสามี-ภรรยากัน และตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าได้รับงานก่อสร้างอยู่ที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งทั้งคู่อาจจะไปละทิ้งงานที่อื่นอีก หากใครพบเจอช่วยแจ้งเบาะแสให้ด้วยนะครับ 063-2713855

Comment #26
Greenlight
Posted @July,25 2016 15.27 ip : 1...35

ฝากชื่อผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบงาน ขอเบิกก่อน  ทำไม่ได้ก้อหาย ไม่รับโทรศัพท์ พูดจาน่าเชื่อถือ  แต่พอลงมือทำก้อไม่ได้เรื่อง  ชื่อ นาย ธวัชชัย ภาคพรหม บัตรประชาชน 3419900445211 รับทำงานเหล็ก ปูน  ฝ้า กะเบื้อง  ให้ระวัง  นาย  ธวัชชัย ภาคพรหม  (หมู) เบอร์โทร 089 4769686 , 0637183508

Comment #27รับต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน และ ปรับปรุงบ้าน
ช่างปู รับต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน และ ​ปรับปรุงบ้าน
Posted @September,21 2016 13.25 ip : 1...186

โทร 085-146-7674-ช่างปู ดูผลงานทางFacebook( รับ​ต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน)รับ​ทำ​โครงหลังคา ทำบ่อปลามีระบบกรอง ทำทรายล้าง ทำ​เคาน์เตอร์ปูน ปู​กระเบื้อง ทำประตู-รั้วบ้าน  ไม้ระแนง พื้น รั้วบ้าน ทำฝ้า ผนังเบา ทาสีบ้าน งานจะเป็นห้องน้ำห้องเดียวในบ้านเราก็รับทำ งานออกมาระเอียดช่าง​มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบกว่าปี ทำ​ตั้งแต่ฐานรากถึงขื้นโครงสร้างตบแต่งปรับปรุงจนจบงาน รับเองทำเอง รับงานทีละงานไม่รับงานช้อน หมดปัญหาเรื่องทิ้งงานไม่มีกินหัวคิว

Comment #28แฉคนโกง
taew
Posted @September,27 2016 13.25 ip : 49...255

มีผู้รับเหมาคนหนึ่งชื่อ นายพฤษภา บุญทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเหมางาน โดยไม่มีสัญญา เขาได้รับงานอยู่ที่จันทบุรี  บ้านของคุณวิมล เขาทำงานได้แค่ 30 เปอร์เซ็น เขาก้ทิ้งงาน เพราะเขาเบิกเงินเกิน  พอคุณวิมลติดต่อไป บ้างก้ไมรับสาย บ้างก้ปิดเครื่องหนีบ้าง ดิฉันเป็นลูกน้องเขา เห็นแล้วไม่ปลื้ม เขาโกงมาโดยประมาณ 3-4 หลัง ได้ ตอนนี้เขายังลอยนวลอยู่ ก้เลยอยากเตือน ให้ระวังบุคคลนี้ไว้นะคะ ...มันคนนี้ก้อเคยเอารถยนต์ดิฉันไปแล้วหนี พอแจ้งความ มีหมายเรียก ก้เอาไปจอดทิ้งไว้ตามป่า เบอร์โทร...มันค่ะ 0907989253 ชื่อ เล่นว่า#แดง#

Comment #29แฉคนโกง
taew
Posted @September,27 2016 13.25 ip : 49...255

มีผู้รับเหมาคนหนึ่งชื่อ นายพฤษภา บุญทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเหมางาน โดยไม่มีสัญญา เขาได้รับงานอยู่ที่จันทบุรี  บ้านของคุณวิมล เขาทำงานได้แค่ 30 เปอร์เซ็น เขาก้ทิ้งงาน เพราะเขาเบิกเงินเกิน  พอคุณวิมลติดต่อไป บ้างก้ไมรับสาย บ้างก้ปิดเครื่องหนีบ้าง ดิฉันเป็นลูกน้องเขา เห็นแล้วไม่ปลื้ม เขาโกงมาโดยประมาณ 3-4 หลัง ได้ ตอนนี้เขายังลอยนวลอยู่ ก้เลยอยากเตือน ให้ระวังบุคคลนี้ไว้นะคะ ...มันคนนี้ก้อเคยเอารถยนต์ดิฉันไปแล้วหนี พอแจ้งความ มีหมายเรียก ก้เอาไปจอดทิ้งไว้ตามป่า เบอร์โทร...มันค่ะ 0907989253 ชื่อ เล่นว่า#แดง#

Comment #30ฝากเตือน... ข้อมูลผู้รับเหมาที่โกงและทิ้งงาน
ผู้รับเหมาโกง
Posted @October,24 2016 19.56 ip : 115...58

ฝากเตือน... ข้อมูลผู้รับเหมาที่โกงและทิ้งงาน


ชื่อบริษัท: บริษัท ก้าวหน้า คอนส์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ชื่อองค์กร: 109 ศูนย์รับสร้างบ้าน เลขทะเบียนนิติบุคคล: เลขที่ 0505555006701 ที่อยู่: ที่ตั้ง 7 หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 ที่อยู่แบบย้ายไปเรื่อย: 145 หมู่ 11 ต. จำป่าหวาย อ. เมือง จ.พะเยา 56000
กรรมการคนที่1: นาย ณัฐวุฒิ ป้อมทะเล หรือ อาร์ท กรรมการคนที่2: นางสาว เกศชนก ใจระวัง หรือ นุ้ย (สำหรับคนนี้ มีหลายชื่อ เกศนก อุปนันท์, katechanok jairawong,
katechanok jairawung, katechanok khamfan, เกศชนก คำฝั้น) เบอร์โทร1: 088-2699975 เบอร์โทร2: 082-8924335 เบอร์โทร3: 095-5823823 เบอร์โทร4: 090-4937199 เบอร์โทร5: 095-8064300 เบอร์โทร6: 082-1908798 เบอร์โทร7: 081-1675053 เบอร์โทร8: 086-1171735 เบอร์โทร9: 083-3104330 เบอร์โทร10: 089-1910573 เบอร์บ้าน1: 053-816388 เบอร์บ้าน2: 053-124384 เบอร์บ้าน3: 053-124134 Line: 109con E-mail: 109makehome@gmail.com , 9nhacon@gmail.com และ katechanok.nuy@hotmail.com Facebook: facebook.com/109construction เว็บไซต์แบบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ: 109nhacon.com , 109makehome.com และ 109warehouse.com เว็บไซต์เก่า: 9nhacon.com บัญชีธนาคาร1: ธนาคารธนชาต สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 3416019409 ชื่อ ธิติวุฒิ ป้อมทะเล บัญชีธนาคาร2: ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสพะเยา เลขที่บัญชี 6980111485 ชื่อ เกศชนก ใจระวัง บัญชีธนาคาร3: ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกแม่ต๋ำพะเยา เลขที่บัญชี 0063366668 ชื่อ ศิรินรัตน์ จันที


ดูรายละเอียดเพิ่่มที่ http://ผู้รับเหมาโกงทิ้งงาน.9nhacon.com/

Comment #31แจ้งเตือนภัยมิจแาชีพในคราบผู้รับเหมา
โดนมาแล้ว
Posted @February,26 2017 00.00 ip : 49...157

แจ้งเตือนผู้รับเหมาไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีสัจจะ ชื่อ ช่างรัน หรือ นายอภิลัน โสภา ใครกำลังสนใจผู้รับเหมาทิ้งงานรายนี้ให้ระวังให้ดี ระวังจะตกเป็นเหยื่อ พฤติกรรมคือ เบิกเงินล่วงหน้า งานล่าช้า เป็นช่างสองพี่น้อง ทำงานก๊อกๆแก๊กๆ ทำๆหยุดๆ หยุดงานบ่อย มาเริ่มทำงาน 10 โมงของทุกวัน โกหกหลอกลวงไปวันๆ จะเบิกเงินก่อน งานทำไว้เละเทะ ตอนนี้ทิ้งงานไปแล้ว

ช่างรัน หรือ นายอภิลัน โสภา บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 637-2-03341-8 โทร. 098-135-9629

Comment #32
..
Posted @September,08 2017 10.39 ip : 110...132

แจ้งเตือนผู้รับเหมารับเงินแล้วทิ้งงาน อย่าตกเป็นเหยื่อ อ้างโน่นอ้างนี่สาระพัด
รับงานใน อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ผูู้รับเหมา ช่างขจัด Tel. : 087-2655678
Line : 0872655678
G-mail :jandam.contractor@gmail.com

Comment #33ฝากเตือนครับ นางดอกอ้อ สุขประเสริฐ
นัท
Posted @October,09 2017 23.31 ip : 58...217

ฝากเตือนช่างหนีงานอีก 1 รายครับ

ชื่อ นางดอกอ้อ สุขประเสริฐ (ช่างปุ๊ก)  เบอร์ติดต่อ 0813627854

ที่อยู่ 51 หมู่ 1 ตำบล จรเข้ใหญ่  อำเภอ บางปลาม้า พูดจาดูร้อนเินมา เข้ามาทำงานได้ 3 วัน ขอเบิกเงินล่วงหน้า 40,000 แล้วทิ้งงานเลยครับ โทรไม่รับ หนักๆเข้าตัดสายทิ้ง แล้วก็บล็อคเบอร์เลย พอลองเอาชื่อพิมพ์ไปใน Google พบว่ามีข่าวผู้รับเหมาร้ายนี้เครียดเป้นหนี้นอกระบบเอามีดจี้คอตัวเองหน้า สภ.บางบัวทอง

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.manager.co.th%2Fgame%2Fviewnews.aspx%3FNewsID%3D9590000046878&h=ATMA9c2KRxKYWoRAhTG3bD5Q4CUZPzawbEHlAICpdi8s07Fn24fHrmD5w5iY0VMeBDr97yvGZT4mh8lSbQA7Tze-mmnBXY0XQlQ-0E-021CEDhIXihVJLSyTk8&s=1&enc=AZNiFV0qvceGy9KLMmwMqsZOmSW3PV3wNJWAZNhNBxQ8BksoVYd8MEIjafJmi8aTSdzRGxB6JqaQhgUTO3aR6HuD0_gTdJ3d3aa7TXzaa7DA (ลิงค์ข่าว) ฝากเตือนด้วยนะครับ จะได้ไม่มีคนเดือดร้อนเพิ่ม

Comment #34http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.47 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

Comment #35http://baduttpppp
wwwww
Posted @December,12 2017 14.53 ip : 198...228

lacoste outlet curry 3 chrome hearts adidas stan smith men adidas eqt true religion outlet cartier bracelet adidas nmd r1 prada sunglasses nike mercurial vapor pandora charms reebok outlet nike air max 2016 adidas superstar adidas nmd yeezy kobe 9 converse outlet patriots jersey hermes birkin adidas store cheap mlb jerseys jordan retro jordan retro under armour curry 3 adidas nmd kobe 11 nike roshe run lebron james shoes adidas outlet adidas ultra boost 3.0 adidas stan smith women yeezy shoes adidas shoes adidas ultra boost retro jordans longchamp vans shoes michael kors outlet longchamp longchamps yeezy boost 350 v2 cheap nfl jerseys air max 95 lebron 15 calvin klein outlet nike air force lebron 15 shoes christian louboutin yeezy adidas yeezy boost nike huarache kyrie irving shoes balenciaga sneakers adidas gazelle sale yeezys yeezy boost 350 vans outlet calvin klein underwear prada eyeglasses yeezy 100% real jordans for cheap lebron 14 moncler yeezy shoes kyrie 3 yeezy boost 350 v2 jordan shoes mlb jerseys goyard tote longchamps adidas gazelle basketball shoes patriots jerseys pandora charms air max 2018 yeezy boost longchamp bags michael kors outlet online tom ford glasses adidas ultra boost jordan 13 true religion outlet kyrie 4 curry 4 hermes belt stephen curry shoes hermes belts air jordan 12 hermes belts birkin bag moncler outlet golden goose retro jordans jordan 12 nike polo bape hoodie nike dunk low links of london sale moncler jackets atlanta falcons jersey air max 90 christian louboutin shoes nike huarache sale michael kors outlet ferragamo belt nike air max95 nike air max 90 true religion kate spade outlet nike air max 2017 lebron 15 converse shoes nike air zoom structure 19 nike air zoom pegasus 32 yeezy vibram fivefingers true religion jeans jordan shoes nike air force 1 air jordans asics running shoes jordan retro nike roshe run ferragamo sale adidas nmd hogan outlet online birkin bag jordan shoes links of london nba jerseys cheap jordans hermes handbags kobe 9 adidas stan smith nike roshe run huarache shoes adidas superstar light up shoes nike basketball shoes adidas neo yeezy shoes curry 4 hermes belt vans store cheap nfl jerseys china nike air force 1 high adidas nmd longchamp nike free run adidas yeezy nike huarache nfl jerseys cheap jordan shoes fitflops sale clearance huaraches nike air force nike zoom michael kors handbags longchamp handbags louboutin shoes yeezy kobe sneakers nike roshe one converse shoes lebron 13 shoes chrome hearts outlet nmd nike air zoom air jordan 11 yeezy boost kobe byrant shoes nike huarache adidas stan smith uk bape clothing longchamp handbags kobe 11 yeezy shoes curry 3 jordan 6 nike mercurial basketball shoes air max irving shoes adidas tubular x asics sneakers led light up shoes roshe run goyard handbags harden shoes hermes bag kyrie 4 adidas ultra boost james harden shoes ultra boost 3.0 moncler outlet kobe basketball shoes yeezy boost 350 adidas yeezy boost dior sunglasses kobe byrant shoes fitflops christian louboutin shoes cheap jordans jordan 4 kobe shoes cheap nhl jerseys adidas nmd adidas neo online shop nike dunks lacoste polo gucci belts for men yeezy sneakers longchamp bags nike air max 2018 hermes belt adidas online shop pandora bracelet jordan shoes kobe shoes goyard handbags nhl jerseys nike air max longchamp bags adidas eqt support adv cheap jordans fitflops sale adidas tubular supreme clothing nike lebron 15 nike air max 90 kate spade outlet online adidas tubular nike roshe run one pandora jewelry adidas outlet online pandora bracelet ysl handbags tory burch shoes adidas tubular UK tory burch shoes hogan outlet yeezy boost 350 curry 2 timberland outlet vans shoes nmd r1 chrome hearts adidas yeezy michael kors michael kors handbags longchamp handbags kate spade outlet lebron 13 low nike zoom adidas ultra boost 3.0 michael kors outlet adidas superstar UK chrome hearts online balenciaga shoes yeezy boost air max 90 michael kors outlet golden goose yeezys jordan 11 lebron shoes michael kors handbags air jordan shoes bape hoodie air jordan 6 curry shoes falcons jersey yeezy boost 350 v2 ultra boost yeezy shoes air max 90 cheap nba jerseys air jordan adidas stan smith michael kors purses nike air force 1 vanvan cleef and arpels michael kors outlet online yeezy boost 350 hermes birkin nike air max 90 new england patriots jerseys kd shoes true religion jeans pandora jewelry kobe basketball shoes nmd air force ones led shoes longchamp outlet nike air max supreme hoodie golden goose sneakers nike kyrie 3 golden goose sneakers jordan shoes balenciaga sneakers michael kors outlet huarache shoes converse outlet store balenciaga shoes michael kors outlet handbags cheap jordans nike huarache golden goose outlet air jordan van cleef arpels gucci belts supreme clothing longchamp michael kors factory outlet nike lebron 14 cartier love bracelet adidas tubular yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost kevin durant shoes adidas outlet jordan retro 13 nike air force 1 low timberland shoes yeezy boost adidas yeezy gucci belt light up shoes adidas yeezy tom ford sunglasses lacoste online shop kate spade handbags foamposites lebron 13 links of london real jordans for sale cheap www

Comment #36ผู้รับเหมาทิ้งงาน
สบาย
Posted @January,09 2018 22.55 ip : 171...208

ผู้รับเหมาชื่อ นายฉัตรชัย เพชรถวิน ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  จดทะเบียนพาณิชย์ชื่อ พ.รุ่งเรือง สำนักงานเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำสัญญารับจ้างเหมาสร้างบ้านแต่ไม่ยอมมาทำงานตามสัญญา และได้ทำการเบิกเงินจากผู้ว่าจ้างโดยมีภรรยาชื่อนางพุทธิมา เพชรถวิน เป็นผู้รับเงินโอนทัั้งสิ้น 149,600 บาท จนล่วงเลยกำหนด 45 วัน ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน  รับเงินไปแล้วไม่ยอมมาทำงานต่อ ตอนนี้ทิ้งไว้แต่ฐานรากและโครงเหล็กบางส่วนและในภายหลังไม่สามารถติดต่อได้ ปิดโทรศัพท์หนี ติดต่อทางไลน์ที่เคยติดต่อคุยงานกันก็ไม่มีการตอบกลับ ใครติดต่องานด้วยก็ขอให้ระวัง เพราะพบว่าบุคคลนี้ได้ก่อเรื่องโกงงานรับเหมาไว้หลายราย ผู้รับเหมาขี้โกงรายนี้ใช้ชื่อเฟสบุ๊คว่า พงษ์ ตีสิบ ใช้สำหรับการรับงานร้องเพลง

Comment #37
โดนทิ้งงาน
Posted @January,19 2018 10.53 ip : 223...114

บริษัท Php Design Consulting and Construction Co Ltd เป็นบริษัทรับเหมาที่ทิ้งงาน ติดค่าของค่าแรงยืดงานไปเรื่อยๆ และขอเบิกเงินเกินงวด อ้างว่าขอไปปิดจบงานอื่นก่อน แล้วจะเอาเงินมาลงคืน สุดท้ายก็ทำไม่จบและทิ้งงานไป ติดเครดิตของแทบจะทุกอย่างที่ติดได้จนทางร้านท้วงถึงหน้างาน และติดค่าแรงคนงานอีกด้วย เป็นสถาปนิก เลขที่ ภ-สถ 15541 ชื่อนายพงษ์ภรณ์ เปรพิพัฒน์ หรือรุจ (เปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้ง) เป็นชายผิวดำ อายุประมาณสามสิบปลายๆ เบอร์ 0995625525

Comment #38
anonymous
Posted @February,05 2018 08.21 ip : 69...234

cheap mlb jerseys canada goose outlet christian louboutin outlet nmd adidas ugg boots clearance polo ralph lauren adidas nmd r1 canada goose jackets michael kors outlet mont blanc pens polo ralph lauren sale pandora jewelry lebron shoes ralph lauren uk nike outlet online nike shoes coach outlet nike outlet store mbt shoes fitflop sandals oakley sunglasses wholesale michael kors handbags ugg outlet stores kate spade handbags ralph lauren outlet michael kors outlet adidas superstar shoes cheap uggs ray ban sunglasses wholesale jordan shoes pandora charms sale clearance adidas yeezy boost canada goose parka sale polo shirts pandora jewelry longchamp bags michael kors outlet online canada goose outlet online valentino outlet ferragamo shoes polo ralph lauren adidas shoes for women mulberry sale canada goose canada goose outlet kate spade outlet canada goose canada goose uk coach factory outlet coach outlet adidas shoes for men cheap ray ban sunglasses coach outlet ugg outlet fitflop sale ralph lauren shirts coach outlet online uggs outlet oakley sunglasses ugg boots clearance coach factory outlet cheap ugg boots michael kors outlet prada outlet coach factory outlet moncler outlet coach factory outlet canada goose outlet store oakley sunglasses uggs outlet pandora outlet store polo ralph lauren ralph lauren uk michael kors outlet michael kors outlet true religion outlet store nike shoes canada goose jackets pandora charms michael kors outlet clearance ralph lauren outlet adidas yeezy canada goose jackets canada canada goose outlet nike outlet canada goose jackets sale nfl jerseys true religion jeans tory burch handbags ugg outlet online clearance nike shoes canada goose coach outlet store online ugg boots kate spade outlet store kate spade outlet canada goose outlet store ugg boots outlet oakley sunglasses ray ban sunglasse cheap jordans coach outlet canada goose outlet canada goose jackets canada goose jackets pandora charms moncler coats ugg boots ralph lauren outlet canada goose outlet clarks shoes ralph lauren shirts coach outlet ugg boots clearance true religion outlet adidas outlet online christian louboutin outlet uggs outlet mbt shoes cheap nfl jerseys nike air max 90 ralph lauren uk canada goose uk ugg boots clearance pandora jewelry air max 90 michael kors outlet tory burch outlet hermes birkin michael kors official site nike outlet store kate spade outlet cheap jordans for sale ugg boots clearance polo ralph lauren outlet online mulberry outlet canada goose outlet michael kors outlet oakley sunglasses fitflops sale clearance pandora jewelry polo outlet ralph lauren outlet pandora charms mont blanc pens coach outlet nike shoes on sale pandora outlet uggs outlet pandora outlet online air jordan shoes adidas outlet store vintage nhl jerseys polo outlet ray ban sunglasses outlet nike shoes outlet ray ban outlet michael kors outlet online michael kors outlet online cheap uggs ultra boosts michael kors outlet clearance uggs outlet tory burch outlet ugg boots clearance pandora charms canada goose outlet ray ban sunglasse michael kors outlet pandora outlet ray ban sunglasses michael kors outlet canada goose jackets mulberry bags cheap ugg boots ugg outlet online ugg outlet coach outlet online true religion jeans pandora outlet clarks outlet coach outlet kate spade handbags longchamp outlet store coach outlet online ray ban wayfarer michael kors outlet pandora jewelry uggs outlet cheap oakley sunglasses ugg boots pandora charms sale clearance canada goose jackets cheap jordan shoes ray ban sunglasses uggs outlet uggs outlet christian louboutin shoes air jordan retro pandora charms yaoxuemei20180205

Comment #39ระวังรับสร้างบ้าน บ.บ้านช่างไทย จังหวัดกาญจ และสาขา
โคบาล
Posted @March,03 2018 09.00 ip : 118...178

ทำงานไม่เสร็จ ไม่มีคนคุมงาน ล่าช้า ไม่มีช่างของตัวเอง หาเอาข้างหน้า
คิดให้ดีๆ ลองไปดู เฟส คนแบบบ้านได้

Comment #40www.besibaja.com
Galang
Posted @March,13 2018 14.46 ip : 180...190

Distributor plat besi hitam Distributor plat besi hitam undangan pernikahan bentuk tas Distributor plat kapal besi baja Agen besi beton interworld steel is undangan pernikahan modern Toko Plat Bordes Kembang Distributor Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Distributor besi cnp baja jasa konstruksi baja Harga plat besi hitam Harga plat besi hitam undangan pernikahan biru Harga plat kapal besi baja Agen besi beton gunung garuda undangan pernikahan biasa Toko Plat Besi Hitam Supplier Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Harga besi cnp baja www.pusatbesibaja.co.id Jual plat besi hitam Jual plat besi hitam undangan pernikahan biasa Jual plat kapal besi baja Agen besi beton delcoprima undangan pernikahan bahasa inggris islam Toko Plat Kapal Bki Krakatau Steel Agen Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Jual besi cnp baja www.pusatbesibaja.com Supplier plat besi hitam Supplier plat besi hitam undangan pernikahan bagus Supplier plat kapal besi baja Agen besi beton cakra steel cs undangan pernikahan cantik elegan Toko Jual Besi Siku Baja Toko Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Supplier besi cnp baja www.jualbesibajamurah.com Toko plat besi hitam Toko plat besi hitam undangan pernikahan bermanfaat Toko plat kapal besi baja Agen besi beton bjku undangan pernikahan akrilik Toko Besi Unp Baja Profil Kanal Jual Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Toko besi cnp baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen plat besi hitam Agen plat besi hitam undangan pernikahan akrilik Agen plat kapal besi baja Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan bentuk dompet Toko Besi Cnp Profil Baja Gording Harga Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Agen besi cnp baja Supplier besi beton sii Pabrik plat besi hitam Pabrik plat besi hitam undangan pernikahan anti mainstream Pabrik plat kapal besi baja Agen besi beton ais undangan pernikahan coklat Toko Besi Hollow Pabrik Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Pabrik besi cnp baja Supplier besi beton psi Ulir Polos Distributor plat kapal besi baja Distributor plat kapal besi baja undangan pernikahan klub bola Distributor besi siku baja Agen besi beton undangan pernikahan kalender Toko Wiremesh Distributor Pipa Besi baja Schedule sch 80 Distributor besi unp baja Supplier besi beton perwira Harga plat kapal besi baja Harga plat kapal besi baja undangan pernikahan cetak Harga besi siku baja jasa konstruksi baja undangan pernikahan coklat Toko Besi Pipa Baja Schedule 80 Supplier Pipa Besi baja Schedule sch 80 Harga besi unp baja Supplier besi beton PAS Jual plat kapal besi baja Jual plat kapal besi baja Agen stainless steel Jual besi siku baja www.pusatbesibaja.co.id undangan pernikahan arab Toko Besi Pipa Baja Schedule 40 Agen Pipa Besi baja Schedule sch 80 Jual besi unp baja Supplier besi beton master steel ms Supplier plat kapal besi baja Supplier plat kapal besi baja Agen atap spandek Supplier besi siku baja www.pusatbesibaja.com undangan pernikahan kalender Toko Pipa Besi Hitam Medium Toko Pipa Besi baja Schedule sch 80 Supplier besi unp baja Supplier besi beton ksty Toko plat kapal besi baja Toko plat kapal besi baja Agen baja ringan Toko besi siku baja www.jualbesibajamurah.com undangan pernikahan custom Toko Besi Wf Jual Pipa Besi baja Schedule sch 80 Toko besi unp baja Supplier besi beton krakatau steel Agen plat kapal besi baja Agen plat kapal besi baja Agen bondek Agen besi siku baja Toko besi beton Sni Ulir Polos polos ulir undangan pernikahan klasik Toko Besi H beam Harga Pipa Besi baja Schedule sch 80 Agen besi unp baja Supplier besi beton jcac Pabrik plat kapal besi baja Pabrik plat kapal besi baja Agen Plat kapal besi baja bki krakatau steel Pabrik besi siku baja Toko besi beton sii undangan pernikahan batik Toko Besi Beton Pabrik Pipa Besi baja Schedule sch 80 Pabrik besi unp baja Supplier besi beton interworld steel is Distributor besi siku baja Distributor besi siku baja Agen besi siku Distributor besi wf Agen besi Wf Baja undangan pernikahan www.sentrabesibaja.com Distributor Pipa Besi baja Distributor besi h beam baja Supplier besi beton gunung garuda undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 9

แสดงความคิดเห็น

« 3733
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง