บทความ

กาแฟ ร้ายหรือดี เป็นเช่นไร

by twoseadj @September,21 2009 11.28 ( IP : 118...107 ) | Tags : บทความ
photo  , 400x268 pixel , 21,165 bytes.

ที่ผ่านมาเราเชื่อกันว่ากาแฟมีผลต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน ทำให้เป็นหมัน ทำให้หญิงตั้งครรภ์แท้งหรือทารกน้ำหนักน้อย เป็นต้น แต่การวิจัยในระยะหลังระบุว่าการดื่มกาแฟเพียงวันละ 1-2 ถ้วย ไม่น่าจะมีปัญหา และอาจให้ผลดีหากดื่มให้เป็น แต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดี

กาแฟกับโรคหัวใจ

ผลการศึกษากับคนมากกว่า 400,000 คน ไม่พบว่าการดื่มกาแฟทั้งชนิดที่มีกาเฟอีน และชนิดสกัดกาเฟอีนออก เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ติดตามดูผู้หญิง 27,000 คน เป็นระยะเวลา 15 ปี พบว่าการดื่มกาแฟปริมาณน้อยๆ ประมาณวันละ 1-3 ถ้วย ลดความเสี่ยงโรคหัวใจให้น้อยลง 26% อย่างไรก็ตาม หากดื่มกาแฟปริมาณมากกว่านี้จะไม่ได้ผลดีในการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

กาแฟกับความดันโลหิต

เว็บไซต์มูลนิธิโรคหัวใจและสโตรคแคนาดา ระบุว่าคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจำ มีแนวโน้มว่ากาเฟอีนจะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วคราว

ส่วนคนที่ดื่มในปริมาณมากเป็นประจำ เช่น กาแฟวันละ 5 ถ้วย มีส่วนทำให้ความดันโลหิตตัวบนเพิ่มขึ้น 2.4 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตตัวล่างเพิ่มขึ้น 1.2 มิลลิเมตรปรอท

แต่ถ้าดื่มเป็นประจำในปริมาณน้อยๆ ผลกระทบยังไม่แน่นอน มีการศึกษาที่ติดตามพยาบาล 155,000 คนที่ดื่มกาแฟมานาน 10 ปี พบว่าทั้งกาแฟชนิดที่มีกาเฟอีนและชนิดที่สกัดกาเฟอีนออก ไม่ทำให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ คณะวิจัยจาก John Hopkins ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน ติดตามไป 33 ปี ก็พบเช่นกันว่ากาเฟอีนมีผลต่อความดันเลือดน้อยมาก

ในทางกลับกัน การศึกษาจาก VA Medical Center ใน Oklahoma City สหรัฐอเมริกา พบว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว ยิ่งดื่มกาแฟ ก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

การศึกษาทำกับผู้ชายที่มีระดับความดันโลหิตต่างๆ กัน ตั้งแต่ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงเล็กน้อย ไปจนถึงผู้ที่มีความดันโลหิตสูง จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่มากนัก ประมาณกลุ่มละ 18-73 คน

ผลการศึกษาพบว่า กาเฟอีน 250 มิลลิกรัม ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นทั้งตัวบนและตัวล่างในทุกกลุ่ม แต่จะสูงขึ้นอย่างมากในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนแล้ว มากกว่า 1.5 เท่าของกลุ่มที่ความดันปกติ

มีคำแนะนำให้ผู้ที่ความดันโลหิตสูงหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนในปริมาณสูง สำหรับผู้ที่ความดันเป็นปกติ ยังไม่พบผลเสียร้ายแรงจากการดื่มกาแฟ

กาแฟกับมะเร็ง

เมื่อปี 2524 คณะนักวิจัยจาก John Hopkins ระบุว่า กาแฟเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อมาพบว่า กาแฟไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับอ่อน คือ บุหรี่

การศึกษากับผู้หญิงสวีเดน 59,000 คน ยังพบว่ากาเฟอีนไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมและยังมีรายงานด้วยว่าการดื่มกาแฟอาจจะมีผลป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก World Cancer Research Fund ว่าการดื่มกาแฟปริมาณปานกลางไม่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง

กาแฟกับกระดูกพรุน

จากการศึกษาพบว่ากาแฟทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงเล็กน้อยประมาณ 27 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับนม 1-2 ช้อนโต๊ะ และไม่ทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น

ปริมาณแคลเซียมเท่านี้ไม่น่าจะทำให้คนที่กินแคลเซียมมากพอเป็นโรคกระดูกพรุน หากกังวลก็สามารถเติมนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันลงไปในกาแฟเพื่อชดเชย หรือดื่มนมเพิ่มสำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 2 ถ้วยขึ้นไป

กาแฟกับเบาหวาน

จากการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟจะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้น 15% กรดไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น ฮอร์โมนอะดรีนาลีนเพิ่มขึ้น ทำให้หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว

แต่ก็มีการวิจัยจากฟินแลนด์และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่พบว่า คนที่ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 น้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟ

กาแฟกับการตั้งครรภ์และการเป็นหมัน

ก่อนหน้านี้มีความเชื่อว่าการดื่มกาแฟจะเป็นผลเสียต่อการตั้งครรภ์ แต่จากหลักฐานยังไม่พบผลเสียดังกล่าว นักวิจัยแนะนำว่าการดื่มกาแฟปริมาณน้อยๆ ขณะตั้งครรภ์ไม่เกิดผลเสีย แต่หากงดได้ก็น่าจะงด

ส่วนการเป็นหมันนั้น พบว่าหากดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 1 แก้วจะมีโอกาสเกิดการเป็นหมันมากขึ้น

กาแฟกับการขาดน้ำ

จากการศึกษาพบว่า การดื่มกาแฟไม่เกิน 550 มิลลิกรัม หรือประมาณ 5 ถ้วยครึ่ง ไม่ออกฤทธิ์ขับปัสสาวะ การดื่มกาแฟทำให้ปัสสาวะมากขึ้นเทียบเท่ากับการดื่มน้ำในปริมาณเท่าๆ กัน

อย่างไรก็ตาม กาเฟอีนจะมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะหากดื่มเกินครั้งละ 575 มิลลิกรัม หรือประมาณ 6 ถ้วย ดังนั้นขณะออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายไม่ควรดื่มกาแฟในปริมาณมาก เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้

กาแฟกับน้ำหนักตัว

กาเฟอีน 100 มิลลิกรัมเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้ประมาณวันละ 75-100 กิโลแคลอรี แต่ไม่มีการศึกษาใดที่พบว่า กาแฟช่วยให้ลดน้ำหนักได้ในระยะยาว

ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาจากชาวอเมริกัน 58,000 คน ติดตามไป 12 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ดื่มกาแฟมากขึ้น กลับมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุอาจมาจากน้ำตาล นม และครีมเทียม ที่ใส่ลงไปในกาแฟ

กาแฟกับสมรรถภาพของร่างกาย

กาเฟอีนเพิ่มความสามารถในการออกแรง-ออกกำลัง หรือเล่นกีฬา โดยเพิ่มความอดทนหรือความสามารถในการออกแรงได้นานขึ้น กลไกที่กาเฟอีนทำให้สมรรถภาพของร่างกายดีขึ้น น่าจะมาจากการออกฤทธิ์ทำให้อาการปวดลดลง เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็น

กลไกอีกอย่างหนึ่งของกาเฟอีน คือ การทำให้ร่างกายเปลี่ยนระบบเผาผลาญ โดยลดการเผาผลาญแป้งและน้ำตาล และเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ทำให้เราออกแรง-ออกกำลังได้มากขึ้น

กาแฟกับอารมณ์

การศึกษาพบว่ากาแฟปริมาณน้อยๆ ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม เทียบเท่ากาแฟสด 480 มิลลิลิตรหรือเกือบครึ่งลิตร ทำให้สดชื่น มีพลัง และรู้สึกอยากเข้าสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากดื่มกาแฟมากกว่านี้อาจทำให้เครียดง่าย และทำให้ปวดท้องหรือไม่สบายท้องได้

การศึกษาในคนที่อดนอนพบว่า กาแฟจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ไม่ง่วง ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวมากขึ้น ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเร็วขึ้น ความจำดีขึ้น สมาธิดีขึ้น และยังทำให้ความสามารถในการทำงานดีขึ้น แต่ไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในคนที่นอนมากพออยู่แล้ว

กาแฟยังช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ ลดอาการปวดเมื่อยเนื่องจากไข้หวัด ลดอาการซึมเศร้าและคลายความวิตกกังวล และช่วยให้ผู้สูงอายุกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกว่าคนในวัยเดียวกันที่ไม่ได้ดื่มกาแฟ

กาแฟกับโรคอื่นๆ

การศึกษาพบว่า กาแฟชนิดที่มีกาเฟอีนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์คินสันได้ประมาณ 30% แต่กาแฟชนิดสกัดกาเฟอีนออก จะไม่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้

การดื่มกาแฟเป็นประจำยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการดื่มกาแฟวันละ 3 แก้ว จะช่วยบรรเทาอาการหอบหืด

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเตือนว่าการศึกษาเหล่านี้ยังเป็นการศึกษาแรกเริ่ม จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านต่อไป คอกาแฟอาจจะดื่มกาแฟได้อย่างคล่องคอมากขึ้น แต่ก็อย่าโหมดื่มกาแฟ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ควรปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจก่อนดื่ม

เหมือนดังที่ ศาสตราจารย์ซิลวีโอ การัตตีนี หัวหน้าสถาบันมารีโอ เนกรี แห่งมิลาน และบรรณาธิการหนังสือ Caffeine, Coffee and Health กล่าวไว้ว่า “การดื่มกาแฟไม่มีผลเสีย ตราบใดที่คุณดื่มในปริมาณพอเหมาะ เช่นเดียวกับทุกอย่างที่เรากินและดื่ม”

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 20 กันยายน 2552

Comment #1zzz
Posted @December,18 2018 14.59 ip : 92...111

cheapjordans coach factory outlet bape clothing yeezy shoes cheap nfl jerseys china jordan retro air max 2018 nike air force 1 michael kors outlet online lebron 16 balenciaga sneakers adidas ultra boost air max lebron 14 nike flyknit trainer yeezy golden goose kevin durant shoes michael kors factory outlet hermes handbags nmd huaraches coach outlet tory burch supreme clothing valentino air jordan shoes adidas yeezy nike air max 90 goyard wallet yeezy boost 350 michael kors handbags sale goyard handbags calvin klein outlet kobe shoes kyrie 4 rolex replica longchamp pureboost salvatore ferragamo belt lebron 15 chrome hearts outlet cheap basketball shoes balenciaga sneakers yeezy nike shox outlet bape hoodie goyard bags michael kors handbags adidas stan smith kd 11 ralph lauren uk jimmy choo shoes balenciaga speed nike air max shoes russell westbrook shoes air max 90 balenciaga shoes golden goose francy coach factory outlet nike epic react flyknit yeezy boost nike lebron 15 mlb jerseys adidas ultra boost 3.0 yeezys off white jordan 1 huarache shoes moncler puma fenty nike cortez hermes birkin hermes belts nike epic react flyknit air jordan 12 adidas yeezy boost lacoste polo moncler sale kobe 9 hermes handbags tote bag coach bags sale golden goose slide yeezy boost 350 v2 jordan 4 adidas stan smith men adidas superstar michael kors handbags jimmy choo polo ralph lauren louboutin shoes coach outlet online iniki ferragamo belt goyard tote adidas stan smith nike outlet coach outlet store mbt shoes sale adidas gazelle sale valentino shoes air max 2019 air jordan golden goose sneakers gucci belt chrome hearts nike air force 1 low kobe basketball shoes nhl jerseys nike air max hermes hermes handbags yeezy wave runner 700 michael kors outlet hermes belt red bottom shoes for women air jordan 11 fila shoes michael kors outlet online coach outlet store longchamp bags yeezy boost 350 stephen curry shoes adidas shoes for women yeezy nike shoes adidas shoes for men nike air max 2019 lebron 16 longchamp handbags adidas yeezy kyrie 3 fitflops sale adidas nmd rolex replica curry shoes jordan 6 yeezy boost 350 nike roshe one adidas flux huarache shoes golden goose sneakers moncler jackets jordan shoes yeezy 500 yeezys coach outlet yeezy boost hogan outlet fila jordan 11 kobe 9 fila moncler christian louboutin shoes fake rolex nike air vapormax goyard bag sale jordan shoes off white shoes ferragamo belt moncler hermes belt lebron shoes nike air max nike polo hermes birkin hermes outlet online pandora charms michael kors outlet online michael kors outlet balenciaga shoes custom baseball jerseys air jordans golden goose sneakers yeezy boost 350 red bottom shoes adidas shoes kate spade outlet goyard outlet converse shoes fila shoes yeezy boost 350 v2 canada goose nike cortez women adidas yeezy boost lacoste online shop yeezy adidas yeezy gucci belts fila online shop adidas yeezy canada goose jacket adidas yeezy jordan 1 off white lacoste outlet kd 10 michael kors nike lebron 16 adidas nmd r1 retro jordans fenty puma outlet golden goose off white jordan 1 adidas pure boost air max 270 converse outlet golden goose outlet reebok outlet air max fila disruptor goyard handbags fila shoes coach outlet stores moncler jackets yeezy boost 350 balenciaga speed caterpillar boots michael kors outlet online yeezy 500 blush off white nike links of london sale nba jerseys curry 4 ferragamo sale kyrie irving shoes yeezy boost longchamp handbags curry 5 james harden shoes off white hoodie hermes belt yeezy boost 350 v2 tory burch outlet nike air max 2018 adidas tubular bape hoodie nike air max golden goose lebron 13 adidas store adidas stan smith uk mbt shoes hermes bag lacoste polo shirts kobe byrant shoes nike air max 2017 adidas superstar shoes yeezy 700 supreme clothing caterpillar shoes michael kors outlet adidas outlet jordans yeezy boost michael kors sale curry 5 birkin bag golden goose lebron james shoes pandora bracelet adidas tubular x off-white kd shoes tory burch handbags kd shoes adidas eqt support adv goyard balenciaga triple s cheap nba jerseys irving shoes nike sneakers ultra boost 3.0 michael kors purses zx flux longchamp bags yeezy shoes kevin durant shoes adidas yeezy adidas iniki jordan shoes nike react curry 4 yeezy shoes golden goose sneakers yeezy 500 lacoste polo shirts lebron shoes air jordan 6 harden shoes longchamp handbags nike air force moncler outlet kd 11 shoes nike basketball shoes coach outlet handbags goyard online air max 2017 michael kors factory outlet adidas nmd vans outlet balenciaga nike hyperdunk golden goose golden goose golden goose superstar nike react cheap jordan shoes cheap jordans jordan shoes hermes belts cheap mlb jerseys chrome hearts adidas ultra boost adidas gazelle rolex replica watches adidas stan smith women michael kors outlet yeezy shoes jordan retro jordans michael kors outlet authentic jordans yeezy boost 350 v2 timberland outlet replica rolex jordan retro yeezy sneakers fitflops sale clearance foamposites lebron 16 shoes ultra boost crazy explosive calvin klein underwear cheap jordans nike air force 1 high fila outlet golden goose shoes kd 11 nmd hyperdunks mbt shoes online nfl jerseys coach outlet nmd r1 nike roshe asics sneakers jordan 12 hogan outlet online hermes birkin bag longchamp vans shoes kate spade handbags asics shoes kobe sneakers adidas eqt yeezy boost 350 v2 chrome hearts store lacoste polo cheap jordans michael kors vapormax off white clothing goyard nike shox for women off white hoodie nike react flyknit yeezy boost 350 v2 adidas iniki runner kobe 11 lebron 16 michael kors jordan shoes off white yeezy shoes ysl handbags yeezy michael kors handbags golden goose starter cheap nfl jerseys yeezy boost 350 birkin bag golden goose sale hermes birkin chrome hearts outlet lacoste polo lebron james shoes michael kors outlet handbags michael kors outlet store nike huarache kobe 11 goyard handbags off-white paul george shoes adidas tubular yeezys off white jordan 1 supreme hoodie fila disruptor 2 timberland shoes nike huarache nike flyknit longchamp yeezy shoes pure boost jordan retro 13 golden goose mid star chrome hearts online adidas nmd nike shox goyard handbags longchamps air max golden goose nike jordans hermes handbags louboutin shoes adidas shoes online coach outlet store jordan 13 links of london michael kors outlet michael kors outlet pg 1

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง